Jump to content

XIX. КАТАЛОГ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА НЕОТПЕЧАТАНОТО ДОСЕГА СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ПО ОРИГИНАЛ


Dela

Recommended Posts

XIX. КАТАЛОГ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА НЕОТПЕЧАТАНОТО ДОСЕГА СЛОВО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ПО ОРИГИНАЛ

I. НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ II. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС III. МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС IV. УТРИННИ СЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА: ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ София, 1990-2002 год.

I. НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ

1. „СИЛА И ЖИВОТ" I серия - фототипно, „Жануа-98", 1999 г. ISBN 954-9589-47-1

2. „СИЛА И ЖИВОТ" II серия - фототипно, „Жануа-98", 1999 г. ISBN 954-9589-48-Х

3. „СИЛА И ЖИВОТ" III серия - фототипно, „Жануа-98", 1999 г. ISBN 954-9589-49-8

4. „СИЛА И ЖИВОТ" IV серия - фототипно, „Жануа-98", 1999 г. ISBN 954-9589-50-1

5. „СИЛА И ЖИВОТ" V серия - фототипно, „Жануа-98", 1999 г, ISBN 954-9589-51-X

6. „ВЪЗКРЕСЕНИЕТО", XII год., 1932 - 1933 г, том I, „Жануа-98", София 1999 г. ISBN 954-9589-34-Х

Предпечатна подготовка: Румяна Маринова, Калина Йорданова от гр. София

7. „РАДОСТТА", XII год., 1932 - 1933 г„ том II, „Жануа-98", София 1999 г. ISBN 954-958935-8

Предпечатна подготовка: Румяна Маринова, Калина Йорданова от гр. София

8. „ПОСТИЖИМОТО", XIII г., 1933 - 1934 г, том I, „Жануа-98", София 1999 г, ISBN 9549589-40-4

Компютърен набор: Зоя Янева.

Корекция и предпечатна подготовка: Марина Иванова от гр. София

9. „ПРИГОТОВЛЕНИЯТА НА СЪРЦЕТО", XIV г, 1933 - 1934 г., том II, „Жануа-98", София 1999 г. ISBN 954-9589-54-4

Компютърен набор: Зоя Янева.

Корекция и предпечатна подготовка: Марина Иванова от гр. София

10. „ТОЗИ Е ЖИВИЯТ ХЛЯБ", XV г., 1934 - 1935 г. „АСК-93", София 1998 г, ISBN 9549589-16-1.

Компютърен набор: Стоил Янев, Ненко Станев. Коректори: Стоил Янев и Христо Андонов. Графично оформление: Стойко Стойчев.

Добронамерено и с разбиране съдействуваха: Стойко Стоянов, Минка Андонова от гр. Кърджали.

11. „ВАС ВИ НАРЕКОХ ПРИЯТЕЛИ", XVI г., 1935 - 1936 г, „АСК-93", София 1998 г., ISBN 954-9589-24-2.

Компютърен набор: Стоил Янев, Хенриета Недкова. Коректори: Стоил Янев, Христо Андонов. Графично оформление - Бехиде Чаушева.

Добронамерено и с разбиране съдействуваха: Виолета Станева и Минка Андонова от гр. Кърджали.

12. „НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО", XVII г., 1936 - 1937 г., „Жануа-98", София 1999 г. ISBN 954-9589-32-3.

Набор и корекции: Дима Байрова, Ирина Ангелова, Виолета Божанова, Таня Вълчева от гр. Димитровград.

Предпечатна подготовка и корекции: Марина Иванова

13. „ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ", XVIII г., 1937 - 1938 г., „АСК-93", София 1998 г. ISBN 9549589-21-8.

Компютърен набор: Буряна Пенкова. Коректори: Ефросина Ангелова и Вихър Пенков. Предпечатна подготовка: Вихър Пенков от гр. София.

14. „ЛЮБОВТА ДАВА ЖИВОТ", XIX г., 1938 - 1939 г, „Жануа-98", София 1999 г., ISBN 954-9589-26-9.

Предпечатна подготовка: Недялка Йохнева, Светлана Димитрова от гр. София.

15. „ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ", XX, г., 1939 - 1940 г., „Жануа-98", София 1999 г., ISBN 9549589-33-1.

Компютърен набор: Гинка Николова.

Корекция: Тодорка Митева, Манол Смуков от гр. Варна, Марина Иванова, Иван Стойчев от гр. София.

Предпечатна подготовка: Марина Иванова

16. „КАТО РОДИ ДЕТЕ", XXI г., 1940 - 1941 г., том I, „АСК-93", София 1998 г., ISBN 9549589-23-4.

Компютърен набор: Анелия Димова, Кольо Кюмюрджиев.

Изчитане и коректура: Стоян Кючуков, Мария Панова, Момчил Николов, Златка Димитрова, Стефка Куцарова, Дора Колева от Стара Загора.

17. „ВЪЗПИТАНИЕТО", XXI г, 1940 - 1941 г., том II, „Жануа-98", София 1998 г., ISBN 9549589-42-0.

Предпечатна подготовка: Румяна Маринова, Калина Йорданова от гр. София.

18. „БЛАГОСЛОВЕН", XXII г., 1941 - 1942 г., „АСК-93", София 1998 г. ISBN 954-9589-07-2. Компютърен набор и правопис: Стоил Янев.

Коректори: Стоил Янев, Христо Андонов.

Графично оформление: Николай Колев, Стойко Стойчев. Добронамерено и с разбиране съдействуваха: Стойко Стоянов, Минка Андонова от гр. Кърджали

19. „ПРОЯВЛЕНИЕ", XXIII г., 1942 - 1943 г. том I, „АСК-93", София 1998 г., ISBN 954-958914-5.

Коректори: Работна група от Духовно общество „Бяло Братство" - гр. Велико Търново с ръководител Павлина Даскалова.

Предпечатна подготовка: Марина Иванова

20. „ОЖИВЯВАНЕ", XXIII г., 1942 - 1943 г., том II, „АСК-93", София 1998 г. ISBN 954-958915-3.

Коректори: Работна група от Духовно общество „Бяло Братство" от гр. Велико Търново с ръководител Павлина Даскалова.

Предпечатна подготовка: Марина Иванова

21. „ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА" - Последно Слово на Учителят Дънов от 19.Ш.1944 -20.ХП.1944 г., „Жануа-98", София 1999 г. ISBN 954-9589-45-5

Компютърен набор: Тинка Кондузова, Стоил Янев.

Коректори: Стоил Янев, Хенриета Недкова, Христо Андонов. Графично оформление: Радко Иванов.

Добронамерено и с разбиране съдействуваха: Виолета Станева, Минка Андонова от гр, Кърджали.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...