Jump to content

II. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС


Dela

Recommended Posts

II. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

1. „ТРИТЕ ЖИВОТА" - по оригинала от 1922 г, ИК „Жануа-98", София 1999 г., ISBN 9549589-31-5.

Компютърен набор: Стоил Янев, Христина Недкова. Коректори: Стоил Янев, Христо Андонов. Графично оформление: Радко Иванов

Добронамерено и с разбиране съдействуваха: Виолета Станева, Минка Андонова от гр. Кърджали.

2. „ВЕЧНИЯТ ПОРЯДЪК", XIII г., 1933 - 1934, ИК „Жануа-98", София 1999 г., ISBN 9549589-38-2.

Компютърен набор и корекции: Теодора Шкодрева, Меглена Шкодрева. Художник: Янко Янев.

Предпечатна подготовка: Атанас Джаджев от гр. Габрово.

3. „ЗАПАЛЕНА СВЕЩ", XVI г., 1936 - 1937 г., ИК „Жануа-98", София 1999 г. ISBN 9549589-27-7.

Компютърен набор: Димитър Зарков от гр, Казанлък. Компютърна обработка: Буряна Пенкова, Вихър Пенков.

Коректори: ЕфросинаАнгелова-Пенкова, Венета Максимова, Вихър Пенков от гр. София

4. „БОЖЕСТВЕНИЯТ ИМПУЛС", XVII г. 1937 - 1938 г., ИК „Жануа-98", София 1999 г., ISBN 954-9589-25-0.

Компютърен набор: Димитър Зарков от гр. Казанлък. Компютърна обработка: Буряна Пенкова, Вихър Пенков.

Коректори: Ефросина Ангелова-Пенкова, Венета Максимова, Вихър Пенков от гр. София.

5. „СЛАВАТА БОЖИЯ, ЦАРСТВОТО БОЖИЕ И ВОЛЯТА БОЖИЯ", XVIII г., 1938 -1939, том I, „АСК-93" и „Урания", София 1998 г., ISBN 954-9589-17-Х.

Редактори: Ясен Даскалов, Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.

Компютърен набор: Юлияна Ангелова.

Компютърен дизайн: Атанас Джаджев от гр. Габрово и гр. Разград.

6. „СИЛАТА НА МИСЪЛТА", XVIII, 1938 - 1939 г., том II, „АСК-93" и „Урания", София

1998 г, ISBN 954-9589-18-8.

Редактори: Метена Шкодрева, Теодора Шкодрева. Компютърен набор: Атанас Джаджев от гр. Габрово

7. „ЕДИНСТВЕНОТО БОГАТСТВО", XV г., 1939 - 1940 г., том I, ИК „Жануа-98", София

1999 г., ISBN 954-9589-37-4.

Компютърен набор: Диляна Делчева.

Корекция: Венета Максимова, Иван Максимов, Петрана Венкова и Марина Иванова. Предпечатна подготовка: Марина Иванова от гр. София.

8. „НАУКА ЗА ЖИВОТА", XIX г. 1939 - 1940 г, том II, ИК „Жануа-98", София 1999 г., ISBN 954-9589-46-3.

Компютърен набор: Диляна Делчева.

Корекция: Венета Максимова, Иван Уаксимов, Петрана Венкова и Марина Иванова. Предпечатна подготовка: Марина Иванова от гр. София.

9. „ВСЕКИЙ ДЕН ПО ЕДНА ДОБРА МИСЪЛ" - набрано по стария правопис до 1945 г., XX г, 1940 - 1941 г., том I, „АСК-93" и „Урания", София 1997 г., ISBN 954-9590-01-1.

Правопис и компютърен набор: Доброслава Гълъбова Коректори: Любомир Гълъбов, Доброслава Гълъбова.

Графично оформление: Станислав Пухлев от гр. София.

10. „ПРАВ ПЪТ" - набрано по стария ръкопис до 1945 г„ XX г, 1940 - 1941 г., том II, „Урания"и „АСК-93", София 1998 г., ISBN 954-9590-02-Х.

Правопис и компютърен набор: Доброслава Гълъбова Коректори: Любомир Гълъбов и Доброслава Гълъбова.

Графично оформление: Станислав Пухлев.

11. „БУДЕН УМ И БУДНО СЪРЦЕ", XXI г., 1941 - 1942 г., том I, ИК „Жануа-98", София 1999 г., ISBN 954-9589-29-3.

Предпечатна подготовка: Марина Иванова.

Корекция: Леонид Кирилов, Иван Тодоров, Соня Тодорова, Мария Тодорова от гр. София.

12. „ВЕЛИКАТА ВЪЗМОЖНОСТ", XXI г., 1941 - 1942 г, том II, „Жануа-98", София 1999 г., ISBN 954-9589-30-7.

Предпечатна подготовка: Марина Иванова.

Корекция: Леонид Кирилов, Иван Тодоров, Соня Тодорова, Мария Тодорова от гр. София.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...