Jump to content

XX. БЕЛЕЖКИ На ръководителя на Програмата за издаването на оригиналното, неиздавано досега Слово на Учителя Петър Дънов -Вергилий Кръсте


Dela

Recommended Posts

XX. БЕЛЕЖКИ

На ръководителя на Програмата за издаването на оригиналното, неиздавано досега Слово на Учителя Петър Дънов -Вергилий Кръстев

I. НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ

1. Серията „Сила и живот" I - V серия бе издадена накрая 1999 - 2000 год. Тя бе включена да се издаде фототипно, поради много причини, които са разказани в поредиците „Изгревът", от съвременниците на Учителя Петър Дънов.

2. Когато запитали Учителя Дънов какво да се препоръчва на онези, които проявяват любопитство към Учението Му, Той казал: „Давайте им да четат „Сила и живот" от 1 - V серия. В тях е основата на Учението и в тях е философската страна на Учението." Ето, затова Програмата завърши с отпечатванетона тези 5 серии, за тези, на които им е необходимо това.

3. Отбелязваме имената на екипите, които са работили при всеки един - том. Те носят отговорността пред Небето дали правилно по оригинала са набрали и дали точно са извършили корекцията на пропуснатите букви, думи, изречения по оригинала.

4. Обикновено аз им предавах оригинала чрез протокол, те връщаха оригиналите, накрая аз преглеждах първите страници на пауса, както и последните страници, и ги предавах за печат. Друго не проверявах. Нямах време за това.

5. Печатът се осъществяваше от „АСК-93", а впоследствие от ИК „Жануа-98". Това бяха две фирми на Жана Иванова - първата „АСК-93" и втората, която аз накарах да основе, за да бъде самостоятелна и независима. Оригиналният паус връчвах на Жана Иванова, която го носеше в печатницата, там томчето се печаташе, после го докарваше, разплащаше се с печатницата и с онези екипи, които работеха срещу заплащане, пишеха се писма, в които отначало и аз участвувах, на отделни лица от братствата в страната. Разнасяше и разпространяваше томчетата и разбира се, че продаваше същите в книжарница „Изгрев" на ул. „Граф Игнатиев" № 28. В едната стая тя живееше с дъщеря си, а в другата бе определено за книжарница. Немотия и беднотия до шия, но това бе осигурила Програмата. А повече и не желаехме в момента. Бързахме да издадем Словото на Учителя по оригинала.

6. Оформлението на корицата, както и на цвета на корицата портокал-оранж се определяше от мен. За това виж гл. XVIII, на стр. 891 - 892 (от оригиналния тект, стр. 925 тук - ГСК). Заглавната страница, както и имената на стенографките, благодарността към тях, така и забележка за поставяне на скоби бе решено от мен. Държах много да се включват имената на екипите, за да си носят отговорност и да се зачете трудът им. За да се узакони авторството на Издателството, се поставяше ISBN и заглавието на оригинала. Това се следеше много зорко от мен.

7. Най-важното, което направих: да се постави на всяка книжка каталог, какво е издадено от началото та чак до 1950 г., когато се закрива книгопечата в България от комунистическата власт. Това бе озаглавено: „I. По реда на издаването". Беше сложена забележка от мен, защо са прескачани цели години, а са издали само 1943 - 1944 г. В поредица II се отбелязваха последователно издадените под мое ръководство оригинали от 1996 - 2000 г. А на новоизлезлите книги заглавията им се надебеляваха, за да личат.

8. Някои от екипите предложиха да се постави речник за остарелите, диалектични и чужди думи, което аз одобрих и това го има в много от томчетата.

9. Съдържанието. Бях наредил на всяка лекция или беседа след заглавието да се поставя датата на произнесеното Слово, за да може всеки да си направи нужната справка. Някои ми се противопоставиха с довода, че до 1950 г. в старите редактирани издания не са поставени такива дати. Но аз взех решението. После всички видяха, че е уместно и правилно.

10. В някои томчета някои от екипите искаха да се постави и списък на съкращенията, което одобрих.

11. Как се определяха заглавията на томчетата. Това е описано в протоколите на онези екипи, които поемаха от мен оригиналите за подготовка за печат. Решението което взех, бе разумно и се прие от всички,

12. В „Неделни беседи" год. 1942 - 1943 „Проявление", том I, Учителят отначало чете от книгата „Светът на Великите души". Това е една малка брошура, която отдавна бе изчерпана и изчезнала. Така, „Светът на великите души" бе публикуван накрая. Същото бе направено и в томчето „Оживяване", том II, 1942 - 1943 г. Същата брошура бе включена отззад заедно с упътването. Така се съхрани за поколенията тази брошура от Учителя.

13. Работата с екипите бе много трудна и свързана с много противодействия от външни лица и от Духът на Заблуждението, което съм описал. Аз им предавах оригиналите, те си определяха екипите и исках да бъде донесен набран оригинален текст. Всичко туй е описано от мен. Нито един екип не си свърши работата с предпечатната подготовка както бе уговорено и както трябва. Винаги бяхме принуждавани нещо да коригираме, да доуточняваме, да оправяме, да възстановяваме оригиналния замисъл на Програмата, понеже екипите несъзнателно променяха под атаките на Духа на Заблуждението. И след това се учудваха защо това се е случило. Това се отнася за тези, които несъзнателно променяха. А имаше и такива, които съзнателно променяха и това се отнасяше от самото начало, когато започнахме да издаваме „Утринни Слова".

14. „КАТО РОДИ ДЕТЕ", XXI г., 1940 - 1941 г. том I - как бе подготвено това томче, виж в „Изгревът" том XVI, глава XV от този раздел, стр. 876 - 880 (от оригиналния тект, стр. 912 ^ 918 тук - ГСК).

15. „ПРОЯВЛЕНИЕ", ХХШ г, 1942 - 1943 г. том I и „ОЖИВЯВАНЕ", XXIII г., 1942 - 1943 г, том II - как бе подготвена тази годишнина, виж в „Изгревът" том XVI, глава XIII от този раздел, в точките 9 и 10, стр. 870 (от оригиналния тект, стр. 908 тук - ГСК).

16. „ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА" - Последно Слово на Учителя от 19.Ш.1944 - 20.Х11.1944 г. „Жануа-98", София 1999 г.

„Заветът на Любовта" е издавано през 1944 г. в три томчета. При работата ни с Ефросина Пенкова в Държавен архив, попаднахме на оригинално и нередактирано копие, което публикувахме. На стр. 4 включих Пояснение за този том. По този начин възстановяваме оригинала.

Отпечатах я с бели корици и с червени букви, във връзка със заминаването на Учителя от този свят и с това, че ни остави Заветът на Любовта, която работи с червената краска, червения цвят. А Христовият Дух, Който е в Словото на Учителя работи с диамантовите - светли лъчи. Ето защо корицата бе отпечатана в бял цвят. И така, „Заветът на Любовта" - бяла корица с червени букви.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...