Jump to content

II. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС


Dela

Recommended Posts

II. ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

1. „ТРИТЕ ЖИВОТА" бе решено от мен да се издаде по оригинала. То е здавано през 1922 г., а през 1942 г. е изадено редактирано и променено от Паша Теодорова. След проверка от Ефросина Ангелова-Пенкова в Държавен архив, се убедихме, че няма разлика в това, което се съхранява там, и отпечааното томче през 1922 г. Ето защо на стр. 4 бе сложено едно пояснение от мен.

2. В Общ окултен клас, в издаваните томчета бе запазено оформянето на началните страници, както и на последните, на речника за остарели,

диалекти и чужди думи, както това бе обяснено в бележките за „Неделни беседи".

3. Корицата на Общ окултен клас е лимонено-жълта със сини букви за заглавието. По-подробно виж в съответната глава XVII, на стр. 887 (от оригиналния тект, стр. 924 тук - ГСК).

4. ПАЛЕНА СВЕЩ", XVI г. 1936 - 1937 г. и „БОЖЕСТВЕНИЯТ ИМПУЛС", XVП, 1937 -1938 г.

Как бяха издадени и подготвени тези две годишнини виж в „Изгревът" гом XVI, глава XIV от този раздел, стр. 871 - 875 (от оригиналния тект, стр. 908 - 911 тук - ГСК).

5. „СЛАВАТА БОЖИЯ, ЦАРСТВОТО БОЖИЕ И ВОЛЯТА БОЖИЯ", XVIII г., 1938 - 1939 г. том I и „СИЛАТА НА МИСЪЛТА" XVIII, 1938 - 1939 г. том II, как бяха подготвени и издадени тези две годишнини виж „Изгревът" том XVI, глава XI от този раздел, стр. 855 - 862 (от оригиналния тект, стр. 894 - 901 тук - ГСК).

6. Издателство „Урания" е на Любомир Гълъбов, а „АСК-93" е на Жана Иванова. Отначало бе включена „Урания", понеже той съдействуваше и финансово обезпечаваше издаването на онези томчета, на които е отбелязано името „Урания". По-късно парите му бяха върнати от „Жануа-98" на Жана Иванова.

7. „ВСЕКИ ДЕН ПО ЕДНА ДОБРА МИСЪЛ", XX г., 1940 - 1941 г. том I и „ПРАВ ПЪТ", XX г., 1940 - 1941 г. том II бе набран на стария ръкопис до 1945 г, тъй като разполагахме с оригинал, който бе с машинописен текст пред 1945 г., т. е. Бе написан със стария ръкопис. Това бе първия опит, поради което бяха включени встъпителни думи „Уважаеми читателю", което одобрих. Те бяха написани от Любомир Гълъбов и Доброслава Гълъбова. Този опит бе съпътствувай с много големи противодействия. Дали трябва да се въвеждат беседи със стария ръкопис и всички въпроси и проблеми ще бъдат изнесени в специална студия в следващия том на „Изгревът" - том XVII.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...