Jump to content

IV. УТРИННИ СЛОВА


Dela

Recommended Posts

IV. УТРИННИ СЛОВА

1. „НОВО РАЗБИРАНЕ ЗА ВРЕМЕТО", III г., 1933 - 1934 г, том I и „МЛАДИЯТ, ВЪЗРАСТНИЯТ, СТАРИЯТ", III г.-, 1933 1934 г, том II. За историята на тяхното издаване и съпътствуващите противодействия виж в „Изгревът", том XVI, глава VI от този раздел, стр. 839 -842 (от оригиналния тект, стр. 879 - 882 тук - ГСК).

2. „НОВОТО РАЗБИРАНЕ НА ВРЪЗКАТА В ЖИВОТА", III г, 1933 - 1934 г. Бе издадено през 2000 г, когато Програмата приключваше за издаването по оригиналите на неиздаваното Слово на Учителя. Наредих да се набере от нов екип, възстановени бяха заглавията по оригинала на много от беседите, като тази годишнина бе издадена в един том с оригиналното си заглавие. За историята на тази годишнина 1933 - 1934 г., с която започнах издаването и с която се задви жи Програмата от мен, виж „Изгревът" том XVI, глава VI от този раздел, в точки 15, 16 на стр. 842 (от оригиналния тект, стр. 882 тук - ГСК).

3. „ТРИТЕ РОДОСЛОВИЯ", V г., 1935 - 1936 г. Понеже притежавах оригинала, то го предадох да се набере и да се издаде. Тази годишнина е издадена през 1943 г. напълно променена и редактирана от Паша Теодорова. Всеки може да сравни двете издания и да си направи заключение. За улеснение виж„Изгревът" том IX, стр. 663 - 726, 783 - 789, 805 - 824. През 1943 г. са отпечатани в две заглавия: „ТРИТЕ РОДОСЛОВИЯ", том I, 1 - 17 беседа и „УСТОЙЧИВИ ВЕЛИЧИНИ", том II, 18 - 34 беседа. Беше съставено от мен пояснение, но беше пропуснато да се включи. Това издание, което представяме през 2000 г, е нагледен урок за тия, които не могат да проумеят как така се променя Словото на Учителя. Проверете, направете си справките от „Изгревът" том IX и сами се определете.

4. „ДОБРИЯТ ЕЗИК", VIII г, 1938 - 1939 г., том I и „ИЗПИТЪТ НА ЛЮБОВТА", VIII г, 1938 -1939, том II, „АСК-93", „Урания", София 1998 г. Как бяха подготвени тези томчета виж „Изгревът" том XVI, глава VI от този раздел, точка 17 на стр. 843 (от оригиналния тект, стр. 883 тук - ГСК).

Накрая бяха предадени на Наталия Попова, която ги приготви за печат.

5. „ПЪРВИЯТ МОМЕНТ НА ЛЮБОВТА", IX г., 1939 - 1940 г.. том I и „ОБИЧАЙТЕ И РАДВАЙТЕ СЕ", IX г, 1939 - 1940 г., том II, се финансираха съответно за I том от Велико Търново и за II том от Габрово и те си продаваха книгите. За цялата история за подготовката и печата виж „Изгревът" том XVI, глава VII от този раздел, стр.847 - 850 (от оригиналния тект, стр. 918 ^ 919 тук - ГСК).

6. „ВАЖНИ И НАЛЕЖАЩИ НЕЩА", IX г., 1939 - 1940 г., том I и „ПЛОДОВЕТЕ НА ЛЮБОВТА", IX г., 1939 - 1940 г, том II. Как бяха издадени те, провери в „Изгревът" том XVI, глава X от този раздел, стр. 853 - 855 (от оригиналния тект, стр. 918 - 919 тук - ГСК).

7. Как се установи цветът на корицата на „Утринни Слова" виж „Изгревът" том XVI, глава XVIII, стр. 890 - 891 (от оригиналния тект, стр. 925 - 932 тук - ГСК).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...