Jump to content

01. Трите живота (Общ окултен клас. I школна година (1922). Кърджали, 1999)


Recommended Posts

Трите живота

"Трите живота". Общ окултен клас. I школна година (1922). Второ издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 307 с. ISBN 954-9589-31-5.

Книгата за теглене - PDF

 1. Трите живота
  24 февруари 1922 г. [опис]
 2. Трите методи на природата
  2 март 1922 г. [опис]
 3. Четирите правила
  9 март 1922 г. [опис]
 4. Първото задължение на учениците
  16 март 1922 г. [опис]
 5. Три разряда ученици
  30 март 1922 г. [опис]
 6. Отрицателни и положителни черти на ученика
  4 април 1922 г. [опис]
 7. Природни методи
  13 април 1922 г. [опис]
 8. Предназначението на музиката
  20 април 1922 г. [опис]
 9. Окултни правила
  27 април 1922 г. [опис]
 10. Символически, окултни правила и мерки
  2 май 1922 г. [опис]
 11. Мястото на човека в природата
  11 май 1922 г. [опис]
 12. Необятната любов
  18 май 1922 г. [опис]
 13. По пътя
  26 май 1922 г. [опис]
 14. Изгрев и залез
  2 юни 1922 г. [опис]
 15. Окултна хигиена
  8 юни 1922 г. [опис]
 16. Мисъл и действие
  15 юни 1922 г. [опис]
 17. Влиянието на музиката
  22 юни 1922 г. [опис]
 18. Мечешкият капан!
  29 юни 1922 г. [опис]
 19. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина
  6 юли 1922 г. [опис]
 20. Простите и сложни движение в природата
  13 юли 1922 г. [опис]
 21. Живите сили в природата
  20 юли 1922 г. [опис]
 22. Развитие на съзнанието
  27 юли 1922 г. [опис]
 23. Превръщане на енергиите
  4 август 1922 г. [опис]

В книгата са включени 23 беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват първа година на Общия окултен клас и са държани през 1922г. Беседите се публикуват за първи път по оригинали от Държавен архив.

“Вие още не знаете какво е духовният живот. А Божествения живот още не сте изпитвали. Третата стъпка, която трябва да възприемем е: да влезем в Божествения живот. Ще снемете свещения егоизъм отвън и работата ни наполовина ще бъде свършена. Когато изучавате евангелието виждате, че Христос започва от малките правила и дохожда до съвършенството.”

"Трите живота". Общ окултен клас. I школна година (1922). Второ издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 307 с. ISBN 954-9589-31-5.

Оригина: „Окултни лекции: Дадени на учениците на Всемирното Бяло братство, I школна година“. Общ окултен клас. I година (1922). Русе, 1922.

Бележки от книгата:

Компютърен набор: Стоил Янев, Хенриета Недкова.

Коректори: Стоил Янев, Христо Андонов.

Графично оформление: Радко Иванов.

Добронамерено и със разбиране съдействуваха: Виолета Станева, Минка Андонова.

Координатор за отпечатването на неиздаваното и нередактирано Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев.

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Тодорова (1888–1972), Славка Керемедчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Автентичността на стенографските записки е запазена.

Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)

Бележки от книгата:

Пояснение

Словото на Учителя изнесено пред Общия окултен клас год. I – 1922 е отпечатано в томчето „Окултни лекции: Дадени на учениците на Всемирното Бяло братство, I школна година“ – София, 1922 и включва лекциите от 1 до 14 включително. Лекциите от 15 до 23 са отпечатани в отделни брошури.

В излязлото по-късно томче „Трите живота“ – София, 1942 г. Словото на Учителя е много редактирано и променено изцяло!

При направената проверка в Държавен исторически архив по архивни единици от Ефросина Антова Ангелова-Пенкова се установи, че почти няма разлика с отпечатаното Слово през 1922 г.

Настоящият том включва лекциите от 1922 г.

– Вергилий Кръстев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...