Jump to content

01. Двата пътя (Младежки окултен клас (1922). Кърджали, 1999)


Recommended Posts

Двата пътя

"Двата пътя". Младежки окултен клас (1922). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 159 с. ISBN 954-9589-36-6.

Книгата за теглене - PDF

 1. Двата пътя
  24 февруари 1922 г. [опис]
 2. За страха и безстрашието
  1 март 1922 г. [опис]
 3. Методи за укрепване на волята
  8 март 1922 г. [опис]
 4. Качества и проявление на волята
  15 март 1922 г. [опис]
 5. Старият и новият живот
  29 март 1922 г. [опис]
 6. Двете посоки
  5 април 1922 г. [опис]
 7. Закон на движенията
  12 април 1922 г. [опис]
 8. Разбор на думи
  19 април 1922 г. [опис]
 9. Проява на кармическия закон
  26 април 1922 г. [опис]
 10. Красивото в живота
  3 май 1922 г. [опис]
 11. Закон на енергията
  10 май 1922 г. [опис]
 12. Методи за чистене
  17 май 1922 г. [опис]
 13. Страхът и съмнението. Обичта
  24 май 1922 г. [опис]
 14. Връзки на знанието
  31 май 1922 г. [опис]
 15. Мисъл, чувство и действие
  7 юни 1922 г. [опис]
 16. Какво се изисква от ученика
  14 юни 1922 г. [опис]
 17. Скъпоценните камъни
  21 юни 1922 г. [опис]
 18. Прояви на съзнанието
  28 юни 1922 г. [опис]
 19. Положителни и отрицателни сили в ученика
  5 юли 1922 г. [опис]
 20. Възможности
  26 юли 1922 г. [опис]
 21. Деятелност на сърцето
  2 август 1922 г. [опис]

Книгата съдържа 21 беседи от първата година на Специалния (младежки) окултен клас, държани през 1922г. Изданието е първо по оригинали от Държавен архив.

 

“Животът на човека започва с неговата мисъл. Щом мисли, той съзнава, че живее. Всяка мисъл, за да бъде жива, трябва да бъде жива, трябва да бъде придружена с чувство. Този израз се нарича слизане на мисълта в реалния свят, в света на формите. Всяко чувство, за да бъде положително, трябва да бъде придружено с волево действие. Действие ние наричаме крайния предел, до който духът достига, крайния предел на духа в неговото проявление в даден момент.”

[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Двата пътя. Младежки окултен клас (1922). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 159 с. ISBN 954-9589-36-6.

Бележки от книгата:

Компютърен набор: Стоил Янев, Хенриета Недкова.

Коректори: Христо Андонов, Стоил Янев.

Графично оформление: Бехиде Чаушева.

Добронамерено съдействаха: Виолета Станева, Минка Андонова и др.

Координатор за отпечатването на неиздаваното и нередактирано Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев.

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Тодорова (1888–1972), Славка Керемедчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Автентичността на стенографските записки е запазена.

Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)

Бележки от книгата:

Пояснение

Настоящите лекции се публикуват по нередактирано копие на дешифрираната стенограма, запазена в Държавен исторически архив.

Същите са отпечатани в томчетата „Двата пътя: Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас“; Год.I – 1922, т.1 – София, 1934 и „Противоречията в живота: Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас“, Год.I – 1922, т.2 – София, 1934. Двата тома са коригирани и изменени!

Обработил архивните единици в Държавен архив Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова.

– Вергилий Кръстев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...