Jump to content
mariaK

03. Посока и растене (Лекции пред Младежкия окултен клас. Година VI (1926–1927). София, 2002)

Recommended Posts

Посока и растене

"Посока и растене". Лекции пред Младежкия окултен клас. Година VI (1926–1927). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 424 с. ISBN 954-9589-61-7.

Книгата за теглене - PDF

 1. Посока и растене
  26 септември 1926 г. [опис]
 2. Облагородяване на сърцето
  3 октомври 1926 г. [опис]
 3. Внушението
  10 октомври 1926 г. [опис]
 4. Двата метода. Любовта и вярата
  17 октомври 1926 г. [опис]
 5. Зората
  24 октомври 1926 г. [опис]
 6. Път към свобода
  31 октомври 1926 г. [опис]
 7. Придобиване на търпение
  7 ноември 1926 г. [опис]
 8. Поглед и движения
  14 ноември 1926 г. [опис]
 9. Освобождаване
  21 ноември 1926 г. [опис]
 10. Различаване
  28 ноември 1926 г. [опис]
 11. Веждите – пулсът – дишането
  5 декември 1926 г. [опис]
 12. Малките мъчнотии
  12 декември 1926 г. [опис]
 13. Изпитите. Духовна връзка и помагане
  19 декември 1926 г. [опис]
 14. Живот, сила, интелигентност
  26 декември 1926 г. [опис]
 15. Малката мисия
  2 януари 1927 г. [опис]
 16. Представа за трите свята
  9 януари 1927 г. [опис]
 17. Справяне с мъчнотиите
  23 януари 1927 г. [опис]
 18. Слънцето
  30 януари 1927 г. [опис]
 19. Меки и твърди вещества
  6 февруари 1927 г. [опис]
 20. Святото място
  13 февруари 1927 г. [опис]
 21. Трите зрънца
  20 февруари 1927 г. [опис]
 22. Здрави връзки
  27 февруари 1927 г. [опис]
 23. Мислете за слънцето!
  6 март 1927 г. [опис]
 24. Щастието
  13 март 1927 г. [опис]

 25. Двете страни
  20 март 1927 г. [опис]
 26. Планетни влияния
  27 март 1927 г. [опис]
 27. Скрити сили
  3 април 1927 г. [опис]
 28. Образи на реалността
  10 април 1927 г. [опис]
 29. Справяне
  17 април 1927 г. [опис]
 30. Великденският подарък
  24 април 1927 г. [опис]
 31. Координация на силите
  8 май 1927 г. [опис]
 32. Светлият кръг
  15 май 1927 г. [опис]
 33. Седмият кръг на живота
  22 май 1927 г. [опис]
 34. Хармонични положения
  29 май 1927 г. [опис]
 35. Трениране
  5 юни 1927 г. [опис]
 36. Типове и образи
  12 юни 1927 г. [опис]
 37. Три посоки
  19 юни 1927 г. [опис]

В книгата са представени 37 беседи на Учителя Беинса Дуно, които представляват VI година на Специалния (младежки) окултен клас. Беседите се издават по оригинали от Държавен архив и съществено се отличават от силно редактираното ранно издание от 1938г.

“Божествената топлина не знае какво нещо е страх. Човек, който има туй състояние, е като човек, който отива в странство, но има всичките чекове, приятели го чакат - от какво ще се бои?”

*[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Посока и растене. Лекции пред Младежкия окултен клас. Година VI (1926–1927). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 424 с. ISBN 954-9589-61-7.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Посока на растене. Младежки окултен клас. Година VI (1926–1927). Том I. София, 1938.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Посока на растене. Младежки окултен клас. Година VI (1926–1927). Том I. София, 1996.

Бележки от книгата:

Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари.

Израз на нашата благодарност ще е изучаването и прилагането Му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за Него, за Словото.

Бележки от книгата:

Забележка: Поради липса на оригиналите на лекции 6. и 7., текстът е препеатан от томчето „Посока на растене“, изд. 1938 г. Отбелязаните със звездичка в началото и в края (*) части от лекции също са препечатани от изданието от 1938 г. (Лекции пред Младежкия окултен клас, година VI – 1926/1927: „Посока на растене“, т. 1, и „Светото място“, т.2). Уточненията на стенографите са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота думи са поставени в квадратни скоби. Репликите на слушателите са оформени в кръгли скоби и с тире.

Бележки от книгата:

Компютърен набор: Иван Стойчев.

Коректори: Даниела Станкова, Анна Стаменова, Марина Иванова.

Предпечатна подготовка: Марина Иванова.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×