Jump to content

02. Младежки събори, (ИК"Жануа'98", 2001, София)


Recommended Posts

Младежки събори

"Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бяло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, 404 стр., ISBN: 954-9589-56-0, (стар правопис)

Книгата на PDF - за теглене

Книгата е второ издание на беседи на Учителя Беинса Дуно от 8 младежки събора за периода от юли 1923г. до юли 1930г. Включени са и изказвания и реферати на негови ученици.

Списък на беседите, изнасяни от Учителя

1. Разцъфтяване на човешката душа, 2 юли, 1923 г.

2. Две думи! , 2 юли, 1923 г.

3. Първото правило, 3 юли, 1923 г.

4. Да възлюбиш, 6 юли 1924 г.

5. Правилно разбиране на природните действия, 6 юли 1924 г.

6. Любов и мисъл, 6 юли 1924 г.

7. Топлината на живота, 7 юли 1924 г.

8. Новото възпитание, 7 юли 1924 г.

9. И обхождаше Исус всичка Галилея, 5 юли 1925 г.

10. Вътрешна връзка, 6 юли 1925 г.

11. Двадесет правила от Учителя към ученика, 7 юли 1925 г.

12. Методът на светлината, 7 юли 1925 г.

13. Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, 7 юли 1925 г.

14. Вътрешни и външни връзки, 7 юли 1926 г.

15. Особеното място, 8 юли 1926 г.

16. Педагогически правила, 9 юли 1926 г.

17. Мислещият човек, 14 август 1927 г.

18. Правата мисъл, 15 август 1927 г.

19. Роден от Бога, 8 юли 1928 г.

20. Без окови, 9 юли 1928 г.

21. Към свобода, 10 юли 1928 г.

22. Първите стъпки, 7 юли 1929 г.

23. Право си отсъдил, 12 юли 1930 г.

24. Вързване и развързване, 13 юли 1930 г.

25. Чрез Него стана, 14 юли 1930 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ПЪРВИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1923 г.

1. Разцъфтяване на човешката душа, 2 юли, 1923 г.

2. Ученичество (Д. Гарвалов) , 2 юли, 1923 г.

3. Братско общежитие (Г. Радев) , 2 юли, 1923 г.

4. Разисквания върху рефератите , 2 юли, 1923 г.

5. Анархизмът и новото учение (М. Константинов) , 2 юли, 1923 г.

6. Теософията и Толстой, предвестници на новото учение (П. Пампоров) , 2 юли, 1923 г.

7. Разисквания върху рефератите, 2 юли, 1923 г.

8. Две думи! , 2 юли, 1923 г.

9. Окултизъм и наука (Б. Боев), 3 юли, 1923 г.

10. Окултни науки (К. Кузманов) , 3 юли, 1923 г.

11. Новото учение или великата лаборатория на живата природа (П. Теодорова) , 3 юли, 1923 г.

12. Свободни училища, основани на окултната педагогика (Б. Боев) , 3 юли, 1923 г.

13. Общи въпроси, 3 юли, 1923 г.

14. Първото правило, 3 юли, 1923 г. (има промяна само в абзаците – текстът – не)

15. Общи въпроси 5 юли, 1923 г

ВТОРИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1924 г.

1. Да възлюбиш, 6 юли 1924 г.

2. Правилно разбиране на природните действия, 6 юли 1924 г.

3. Любов и мисъл, 6 юли 1924 г.

4. Топлината на живота, 7 юли 1924 г.

5. Новото възпитание, 7 юли 1924 г.

ТРЕТИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1925 г.

1. И обхождаше Исус всичка Галилея, 5 юли 1925 г.

2. Вътрешна връзка, 6 юли 1925 г.

3. К. Паскалев - Основни въпроси на ученичеството, 6 юли 1925 г.

4. О. Славчева - Мисли за ученика, 6 юли 1925 г.

5. К. Вл. Кузманов - Окултното ученичество в нашето време, 6 юли 1925 г.

6. Двадесет правила от Учителя към ученика, 7 юли 1925 г.

7. Методът на светлината, 7 юли 1925 г.

8. Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, 7 юли 1925 г.

9. Общи въпроси, 7 юли 1925 г.

10. Закриване на събора, 8 юли 1925 г.

ЧЕТВЪРТИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1926 г.

1. Вътрешни и външни връзки – Учителя, 7 юли 1926 г.

2. Идеалът на ученика - К. Тулешков , 7 юли 1926 г.

3. Идеалът на окултния ученик - К. Паскалев, 7 юли 1926 г.

4. Будност - Хр. Койчев, 7 юли 1926 г.

5. Особеното място – Учителя, 8 юли 1926 г.

6. Идеалът на ученика, 8 юли 1926 г.

7. Общение на детето с живата природа - Б. Боев, 8 юли 1926 г.

8. Същност и задача на новото училище и учител - Ст. Русев, 8 юли 1926 г.

9. За свободата на учителите - П. К. Пенков, 8 юли 1926 г.

10. Педагогически правила – Учителя, 9 юли 1926 г.

ПЕТИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1927 г.

1. Мислещият човек, Учителя 14 август 1927 г.

2. Ние, Учението и животът, Кр. Тулешков, 14 август 1927 г.

3. Ние, Учението и животът, М. Тодорова, 14 август 1927 г.

4. Правата мисъл, Учителя 15 август 1927 г.

5. Новото учение и съвременните задачи на живота, Б. Боев, 15 август 1927 г.

6. Ние, учението и животът, Д-р Ст. Кадиев, 15 август 1927 г.

ШЕСТИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1928 г.

1. Роден от Бога, 8 юли 1928 г.

2. Без окови, 9 юли 1928 г.

3. Към свобода, 10 юли 1928 г.

СЕДМИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1929 г.

1. Първите стъпки, 7 юли 1929 г.

ОСМИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1930 г.

1. Право си отсъдил, 12 юли 1930 г.

2. Вързване и развързване, 13 юли 1930 г.

3. Чрез Него стана, 14 юли 1930 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...