Jump to content
lothlorien

37. ИМА ЛИ НУЖДА ОТ НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ? (бр.14, 22.IV.1924г.)

Recommended Posts

37. ИМА ЛИ НУЖДА ОТ НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ? (бр. 14, 22.IV.1924 г.)

(В. „Ратник на свободата”, бр. 14, 22.IV.1924 г., София, стр. 1)

Когато преди 25 ÷ 30 години 7 души Каравелисти вдигнаха знамето на демокрацията, бяха силно осмеяни от старите партии. 5 ÷ 6 души социалисти донесоха новите идеи, бяха гонени и преследвани, 2 ÷ 3 учители народни вдигнаха знамето за организирване на селячеството. Всички тези единици преди години бяха осмивани, преследвани, затваряни, а цялата тогавашна преса им предричаше идейна смърт, но въпреки това новите идеи се наложиха и възприеха от българина.

Днес нас, Ратниците на свободата, ни се присмиват, гонят и преследват, но въпреки това и макар че нямаме големи политически фирми в нашите среди, но принципите, на които служим, са велики и големи и те ще се наложат на честните души на млади и стари българи.

Някои днес казват, че сме били незначително количество; но кои са били в своето начало много? Нека тия, които поменяват за малочислеността, разгърнат историята си на собствените си партии, и се уверят.

Нас не ни трябват мнозинството, засега нас ни трябва качеството. Ний викаме братя хора, а не вълци в човешки кожи. Всички партии във власт имат с хиляди, но паднат ли от власт, остават само шефовете им. Празни бутилки ний не викаме, ний търсим пълните, а празните ги оставяме за другите, да наливат каквито си щат цветове в тях.

Говорят някои, че сме цепели и разделяли силите на България и ни карат да влезем в техните „нови” политически партии.

Ние не цепим силите, а сгрупирваме хора честни на едно място.

Ний обединяваме и готвим се за бъдещия политически живот, да му дадем нов път и смисъл на братска Христова обич и чрез нея да творим, а не да се колим помежду си, тъй както черкезите не са ни клали.

Ний не отиваме при другите „нови” партии, защото видяхме техните „нови” методи и те не са нам нужни, С картечници и пушки идеите си няма да налагаме на хората. Има нещо по-силно от Абдул Хамидовия Диарбекир, Николаевия Сибир, Нероновата зверщина, Стамболовата диктатура, Мантовата гробница, Сандовата оранжова армия - това е истината, безкористната работа, на която служим, и които наложи Христос, без картечници, без вестници, без пушки, на цял милион. Тия и други принципи ни карат да не влизаме в новите политически партии, защото ний искаме ново вино в нови мехове да наливаме.

Казват ни, че няма място за нова политическа организация. Та така казваха те и преди 25 години на каравелисти, социалисти, земледелци, но времето опревари техните твърдения.

Днес повече от всеки друг път нуждата налага да се яви нова политическа организация, с нови хора, и да постави мир в страната. Нова политическа организация с новите принципи, с новите методи на работа и най-важното - да погледнат на българина като на брат, а не на враг, да се има само един метър: да се делят на хора и вълци, а не „наши” и „ваши”.

Повече от друг път на народа трябва да му се говори истината и да му се служи истински и безкористно, а не в опозиция да крещим срещу известни неправди, а още не стъпили на власт, да надминем нашите предшественици с двойни неправди.

Трябва да изчезне демагогията и да престанем да сеем политическа отрова в села и градове и да караме да се сразят село с град, село със село, баща със син и син с баща.

По съвсем други пътища вървяхме политически и затова дойдохме до този ред, да се разделим на предатели и спасители и да се колим един друг. Днес се очертаха ясно тия два фронта и тия два трена, летящи един срещу друг, неминуемо ще се сблъскат отново. Именно сега се налага на всеки честен и достоен българин да слезе от тия тренове и да сгрупира около новата политическа организация на ратници на свободата, която да послужи като тампон, и да извикаме:

Стига кърви, стига избиване, стига наостряния един срещу други, стига неистински обещания и лъжи, ако сте честни, безразлично на кой трен ще бъдете, а честните синове служат на народа, а не си служат с народа, а днес повече от всеки друг път трябва да служим на народа истински, безкористно, да помагаме на нуждающите, почитаме жените и ратуваме за техните правдини и чрез великата Христова обич да създадем нова политическа организация, с нови хора, нови пътища и чрез тия добри братя да създадем най-напред добри единици, да превъзпитаме себе си, уредим дома си. Сами да украсим селото си, без да чакаме народните представители и министри да ни правят училища, чушми, мостове и др., да украсим околията, след това - окръга и по такъв начин ще украсим и България, и ще дойдем да уреждаме и България, иначе ний себе си не сме уредили, дома си, селото, околията, окръга и чакаме депутати и министри да вършат работата ни, искаме да се занимаваме с висши държавни политически работи. Повече от друг път се налага да се създаде политическа организация, а членовете и да почнат от себе си и да създадем нова България на великите принципи, наложени на милион хора без пушки и топове, и от прости рибари. Само нова организация с новите пътища и Христова обич ще тури ред и мир в България и отсъствието на нашата организация се чувстваше преди години, и семето се сложи в земята, и сега ще трябва да работим и сеем. Братя българи, елате да създадем истинска свобода на братята, елате да служим безкористно народу си.

Андро Лулчев

  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×