Jump to content
Вяра

УМЪТ, ВИДОВЕ УМОВЕ

Recommended Posts

УМЪТ, ВИДОВЕ УМОВЕ

УМЪТ

Човешкият ум се е създал от работата на човешкия дух и човешката душа. 144-19.

 

Умът идва заедно с физическото тяло. Първо иде тялото, после умът. 73-92.

 

Умът е капитанът, който дава разпорежданията си, определя насоката на движенията… С ума си ние даваме директива на движенията, към които ce стремим. Само капитанът знае, към кое пристанище трябва да върви. 101-84.

 

Къде е умът на човека? Той се определя от посоката, към която се движи. По отношение на земята, той се намира в перпендикулярно положение Седалище на неговият ум е главата. Посоката на главата е нагоре. Значи умът на човека е отправен към центъра на слънцето. 88-124.

 

Зад характера на човека е умът. 68-284.

 

„Какъвто е умът му такъв е и домът му”. Това подразбира, че според степента на неговия ум, такава е и отговорността, която природата му налага. В природата има един велик закон, който определя мъчнотиите на хората, според тяхното умствено развитие. 127-255.

 

Щастието произтича от човешкия ум. 25-312.

 

Гради човек живота си върху светлината на своя ум, върху топлината на своето cъpце и върху силата на своята душа. 36-29.

Величието на човека е неговият светъл ум. Малкия човек може да стане голям, и големият може да се смали - това зависи от ума на човека. 69-95.

 

Който вярва в ума, ще се ползва от знанието, което придобива чрез него. 34-11.

 

Умът спасява човека. Който не се държи за своя ум, ще страда. Хората страдат, защото не мислят. Те се водят по сърцето си, а не по ума си. Умът е Божественото начало в човека, което никога не се петни. Казва се покварено сърце, но не се казва покварен ум. 91-163.

 

Умът управлява предната част на мозъка, челото отпред. 101-84.

 

Ще кажете: Много ум не ни трябва. - Е, ум като не ви трябва, сърца като не ви трябват, тогава външните органи ще почнат да се деформират. 120-93.

 

Някой казва: Аз нямам ум. - Как нямаш ум? Гледам го, има глава този човек. Щом има глава, той има и ум, но не го е разработил. Той седи по цели дни, но нищо не мисли, т. е. не мисли нищо съществено. Той знае, какво е казал Шекспир, какво е казал Кант, цитира мисли от тия учени, но казвам: Всички тия хора работиха, създадоха нещо, което остана след смъртта им, но ти какво направи? 11-13.

 

Умът не е в състояние да обича... Вие можете с ума да си представите различни форми, но не и да обичате. С ума можете да определите красотата и цените на формите, но не може да обичате. 43.23-12.

Човешкият ум е станция, през която минават писма, телеграми от един човек до друг, от една държава до друга, а даже и от земята до небето и обратно. Следователно, ако човешкият ум, като една станция, и приел някакво устно или писмено съобщение, във вида на писмо или телеграма, той няма право да предава това, което е чул; Той няма право да издава чужди тайни. Човек има право да предава само онова, което се отнася до самия него. 78-112.

 

Защо отслабва паметта на човека? Защото той изразходва физически сили и няма от де да дойдат нови. 49-8.

 

Човешкият ум е запалена свещ. Той трябва да свети, да бъде полезен за хората. Понеже се казва, че човек е създаден по образ и подобие Божие, значи, той е част от Божествената светлина. 68-243.

Трябва да бъдеш господар на всички форми, от нищо да не те е страх. Да си толкова умен, че, в каквото положение на живота и да изпаднеш и при най-бедните условия да живееш и при най-богатите условия да живеещ да можеш да ги използваш разумно. 9.28-25.

ВИДОВЕ УМОВЕ

Аз наричам нормален ум този, който не се стряска от мъчните задачи в живота. 754-93.

Човек има четири ума: низш или животински, висш или човешки, ангелски и Божествен ум. Човек трябва да благодари, че има толкова умове. Това, което животинският ум не може да направи, човешкият ум ще го направи; това, което човешкият ум не може да направи, ангелският ще го направи това, което ангелският ум не може да направи, Божественият ще го направи. 77.7-24.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×