Jump to content
lothlorien

24. НА РАБОТА (г. III, бр. 6, 22.ІV.1931 г)

Recommended Posts

24. НА РАБОТА (г. III, бр. 6, 22.ІV.1931 г)

(В. „Ратник на свободата”, г. III, бр. 6, 22.ІV.1931 г., София, стр. 1)

„Тъй както сте поставени в живота си, той е едно училище

заради вас, в което постепенно трябва да разрешите всички задачи.

И тъй, вие ще прилагате Любовта, като сила, която ще

трансформира вашия характер, за да можете да се справите с

големите мъчнотии, които имате в живота си.”

Всички ний искаме да постигнем известни придобивки в живота си. Но ако пътищата, по които сме отивали досега, не са ни дали очакваните резултати, не е ли време да потърсим други? Щом не са ни завели при очакваните цели, не е ли време да ги сменим с други?

Не е въпросът да изменим естеството на другите хора, но ние трябва да изменим себе си. Аз трябва да изменя себе си, да зная, че обичам хората, а не само да ги карам да вярват, че ги обичам. Аз трябва да зная, че туй, което проявявам в даден случай към хората, е от любов към тях и да се радвам и на най-малкото проявление на любовта.

За мен да е важно това, че проявявам Божията любов - това да е свършен факт за мене, а не да се спирам върху туй, което мислят другите хора. Само така може да се спасят хората.

Питам: когато Христос дойде и пострада за човечеството, колко души повярваха в Неговата Любов? - Само 12 души повярваха, и то донякъде - не напълно. Най-после и те се разбягаха. Един се отрече, друг си остави дрехата и избяга, за да не се съблазни, но след възкресението почнаха един по един да се събират.

Питаха: как стана тази работа? Христос знаеше в Себе си, че е извършил волята Божия, че е изпълнил закона на Любовта и това Му причиняваше голяма радост. Христос дойде в света не само да спаси човечеството, но и Той сам да придобие една велика опитност. [Това] предстои и нам, макар и в други размери. Силата на човека седи в истината, която той може да приложи в живота си.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×