Jump to content
Ани

6. Пътят към всечовешкото единство, 6 ноември 1932 г.

Recommended Posts

ПЪТЯТ КЪМ ВСЕЧОВЕШКО ЕДИНСТВО

Състоянието на листата и клончетата на едно дърво зависи напълно от състоянието на жизнените сокове в цялото дърво. Макар листата и да нямат понятие, за дълбоките процесии причини в природата, те са в зависимост от тези процеси. Същото се отнася и за човека. Известното всеки знае, но неизвестното е, което стимулира човешкия дух. И ние сме на земята, за да учим това, което не знаем и което има пряко отношение към нашия живот. А сега хората се занимават с големи философски работи, които нямат пряко отношение към живота, а и същественото оставят настрана и оттогава се раждат всички противоречия и нещастия. Най-важно засега е хората да се научат да живеят т.е. да знаят как и що да ядат и пият, как да дишат, как да спят, как да мислят и чувстват.

Сега има два възгледа за битието. Едни вярват, че има Бог и цел, а други - не вярват. Но и тази вяра и това неверие се дължат на човешкото съзнание и самосъзнание. Всеки, който няма тази вяра на съзнанието и на самосъзнанието, го считат за безверник. Но има хора, които нямат в съзнанието и самосъзнанието вяра, а в подсъзнанието и свръх- съзнанието имат вяра. Но те не мислят за нея ни най- малко. В съзнанието и самосъзнанието седят всичките противоречия и по грешки на съвременните народи. Било е време, когато човек в своята Божествена интуиция е предвиждал нещата за хиляди години напред и е знаел, какво ще се случи. Но когато се е пробудил у него обективният ум и съзнанието и самосъзнанието, той е напуснал този Божествен принцип, почнал да живее със съзнанието, самосъзнанието и интелекта и съвсем загазил. И целият съвременен строй и всички наши вярвания, всички обичаи, които сега имаме, се дължат все на съзнанието и самосъзнанието, а Божествената интуиция, която по-рано ни е ръководила е избягала от нас. Тази интуиция е свързана с подсъзнанието и свръхсъзнанието. Подсъзнанието е миналото, а свръхсъзнанието е бъдещето. Върху тях е основано единството на живота, проявен във всички форми. В тях е изключено противоречието.

Ние трябва да отидем напред или пък да се върнем назад. Тези два процеса са в съприкосновение и тогаз ще намерим нашето настояще. Има едно настояще, където са в съприкосновение съзнанието и самосъзнанието, но то е пълно с противоречия, а ние трябва да дойдем в настоящето на Божествения човешки живот. Някои искат да установят авторитета на Бога, т.е., че има Бог - чрез закона на съзнанието и самосъзнанието, това не може, защото тези, които проповядват, че има Бог, не живеят по Неговите закони. Всичко що се пише и съществува в съзнанието и самосъзнанието е преходно и се заличава. Остава само онова, което е писано в подсъзнанието и свръхсъзнанието. И когато заминете за другия свят, няма да мислите, че сте жена или мъж. Съзнанието и самосъзнанието - това е един преходен живот в света, но той е потребен за нашето развитие. В света на съзнанието и самосъзнанието формите са неустановени и преходни и за да се излезе от противоречията на живота, трябва да дойдем в един свят където формите са установени - това е светът на подсъзнанието и свръхсъзнанието.

Било е време, когато хората са живели в своето подсъзнание и свръхсъзнание - това е райският живот на човека, защото раят е вътре в човека и когато човек влиза да живее в съзнанието и самосъзнанието, той вече напуска райския живот, защото светът на съзнанието и самосъзнанието е свят на борби противоречия, защото силите в него са по-неорганизирани и формите - по-неустановени. Грехът е роден в онзи момент, когато човекът е напуснал подсъзнанието и е влязъл да живее в съзнанието и самосъзнанието. В този свят на противоречия не може да има и хармонични и братски отношения между хората. На основание на този закон, когато една мома или момък почувстват, че някой друг ги обича и когато те и двамата живеят в съзнанието и самосъзнанието, непременно ще се отблъснат и ще се породи омразата.

Щом дойдем до великите духовни въпроси и до световните тайни, не можем да ги разрешим с нашето съзнание и самосъзнание; те са извън тях. Те са достояние на свръхсъзнанието, в което човек се издига над условията. Такъв човек понася и най-големите страдания с радост. И днешната световна криза, която раздрусва всички народи, не е нещастие, а има за цел да събуди свръхсъзнанието у хората.

В света има и други разумни същества, които ръководят съдбините на човечеството и чрез страданията казват на хората, че не трябва да живеят така, както са живели досега. Докато съвременните народи работят в областта на своето съзнание и самосъзнание, т.е. докато не съзнаят единството си и единството на интересите си, те ще имат настоящето положение на нещата. И ако те очакваш някакъв бъдещ строй, той ще дойде от подсъзнанието и свръхсъзнанието и съвсем друг ще бъде законът на общественото организиране. Съвременната държава е рожба на съзнанието и самосъзнанието - а бъдещата обществена организация ще бъде израз на подсъзнанието и свръхсъзнанието. И тогава благата на живота ще бъдат за всички.

Сега хората са предоставили съдбата си на държавата и обществото, но най-силният фактор в света, това е човекът - човешкият дух, душа, ум и сърце. Всичко каквото съществува в нашия живот е продукт на човека и човек може да го измени; всички форми и отношения са дело на човешкия дух и той е господар и може да измени това, което е създал. И не трябва да бъдем идолопоклонци на това, което сме създали в миналото. Човешкият дух създава все нови и нови форми и не трябва да бъдем роби на миналото.

Сега всички очакват едно по-светло бъдеще. Кога ще дойде то? Според мен остават ни 2100 години до това светло бъдеще, до началото на тази нова епоха. Тогаз Европа ще бъде доста видоизменена. Ниските места около Средиземно море - Гърция и др. ще бъдат под морето, ниските места в Западна Европа ще бъдат под водата, нови места ще се издигнат и ще имаме една нова раса, с нови обществени порядки, с нова култура. И когато в други беседи съм говорил, че след 10 години ще се оправи светът, аз съм разбирал едно Божествено число, което включва подсъзнанието и свръхсъзнанието. Царството Божие и сега може да дойде за едни хора, но след 2100 години ще имаме един друг ред и порядък и земята ще се измени във всяко едно отношение - климатически и органически и ще доближи в пространството до една нова система, която ще упражни грамадно благотворно влияние върху цялата наша слънчева система, тогаз и цветът на месечината ще се измени, тя ще бъде малко синкава и ще има вече растителност върху нея.

Ако искате да оправите вашия живот, престанете да живеете в съзнанието и самосъзнанието, престанете да се безпокоите и тревожите.

Докато вие живеете във вашето съзнание и самосъзнание, ще сте изложени на всички противоречия на живота - болести, безпокойства, страдания, сиромашия, смърт. А когато влезете в подсъзнанието и свръхсъзнанието, вие ще влезете във връзка с Първичната причина, с всички разумни същества в света, които споделят и живеят с една обща и основна идея - за единството. Те съзнават себе си като части и органи на Великото Цяло. И всички живеят с Цялото и за Цялото. Тогаз в каквото и трудно положение да се намирате, тези ваши братя ще ви се притекат и ще ви помогнат и тогаз няма да бъдете един изгнаник в света, а ще бъдете във връзка с всички разумни хора в него. И когато съзнавате във вашата душа, че има кой да застане заради вас и да вземе вашата страна, вие ще имате сила и смелост. Тогаз смело ще може да носите новите идеи и ще бъдете готови на всяка жертва и ще дадете израз на великата човешка любов.

Този е пътят на единството на цялото човечество, на всички народи. Това не значи, че народите и индивидите трябва да изчезнат, но всеки ще намери и заеме своето място във великото единство. Ако в 25 години всички майки и бащи, всички мъже и жени, живеят с новите идеи на братството и единството и са носители на любовта и всички добродетели, то ще се създаде едно ново поколение с нова култура. И тогаз 2000 години ще се съкратят на 25 години.

Има само един начин за помагане на света. Трябва да се променят човешката мисъл, чувства и действия, да станат живи извори. Трябва хората да заживеят в подсъзнанието и свръхсъзнанието. А насила, както сега искат, света не може да се оправи.

Ако е за насилие, тези, които ръководят света, имат възможност в една нощ да приспят хората и да им отнемат всички права, власт и богатства и да ги дадат на носителите на новите идеи. Но те не искат по пътя на насилието, а искат хората сами да дойдат до това положение.

След 2100 години хората ще мислят по друг начин и ще живеят по друг начин. Тогава ще изчезнат границите между народите и ще има един общ език, с който хората ще се разбират. Тогава хората свободно ще пътуват по цялата земя и ще се реализират вековните мечти на човечеството - за свобода, братство и единство.

По беседа от Учителя, държана на 6 ноември 1932 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×