Jump to content
Dela

VIII.ТЕРЕЗА КЕРЕМИДЧИЕВА ДО УЧЕНИЦИТЕ

Recommended Posts

ТЕРЕЗА КЕРЕМИДЧИЕВА

VIII

ДО УЧЕНИЦИТЕ

A) ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ.

Б)ЧАСТЕН РАЗГОВОР ПРИ УЧИТЕЛЯ.

В) ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ДО ТЕРЕЗА КЕРЕМИДЧИЕВА ОТ 1.ІV.1918 г.

А) Писмо от Учителя

Добрите лози на лозето се прокопават и обрязват от лозаря, за да дадат добър плод. Така будните души се нуждаят от Живот, Светлина и Свобода.

Така Животът носи щастие; Светлината - знание; а Истината - Свобода и Радост.

Ние желаем вие да бъдете свободни и озарени с Божията Светлина и Живот. Имайте Любов към всичкия живот и така ще бъдете силни в Божията Истина.

Само животът, който изпълня всичко, е Божият Живот!

Всички се стремете да дойдете до пълния живот на безсмъртието.

В него е всичката пълнота.

Пълната Любов носи Божия Живот!

16.VІІІ.1928 г. * Свещеният подпис на Духа Беинса Дуно

Изгрев

______________________________________

*В "Изгревът" том VII, стр.475, същото писмо е публикувано, но с дата 16.07.1928 г. В няколко преписа носи датата 16. 08.1928 г. А текстът е един и същ!

Б) Частен разговор при Учителя

2.ХІ.1928 г. Изгрев

„Силата на разположението седи в обекта на Любовта. (Влюбената слугиня не се сърди на господарката си, като й се кара.) Така и за нас Бог трябва да бъде такава силна идея, че където и да сме, тя внася разположение и радост в живота ни.

Ние сега искаме неща, които след време ще ни причинят страдание. Бог, който вижда, казва: Това не е за тебе, туй малкото, задоволи се с него, то ще ти донесе радост.

Човек трябва да бъде и добър, и разумен. Общо можем да изнесем твоята радост, но никога хората да не знаят прицелната точка на твоята радост.

Няма по-хубаво нещо от това, да седне човек вечерно време и да се моли, да се моли. И като се моли, моли, да дойде до Бога. Като дойде до Бога, да започне изповедта си, да отвори душата си пред Господа.

Нещата, които стават, те си съществуват в едно духовно съчетание. Светлината има връзка с разумността. Казано е: Разумните просветват. А то значи тяхната разумност ще се прояви.

За да бъде човек щастлив, то е най-лесното. Моментално може да бъде човек щастлив. Пък ако не извардиш този момент, ще бъдеш нещастен.

Няма по-лесен път от Любовта към Бога!

Аз намирам служене на Бога е нещо естествено. Най-хубаво е да служим на Бога, но ужасно е като изгубим пътя! Един път има и той е Божественият, а всички други са заблуждение.

Когато имаш една духовна цел, която те придружава, тогава страхът изчезва.

Има нещо в душата на човека, което съответства и за което Бог ни обича. И като се очистим, (значи трябва много да работим върху себе си) има нещо, което Бог люби в нас. И щом Бог те обича, не питай ти защо и и за какво. После не питай много ли те обича или малко. Важното е, Бог те обича.

Умът се радва, че сърцето има радост и тъй сърцето дава подтик на ума, да си развие изобретателната дейност.

Върху себе си ще работим, докато дойдем до един метод да работим и за другите.

Ти не можеш да работиш за другите, докато не ги обичаш. Докато човек дава или помага, той е здрав.

В ) ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ ДО ТЕРЕЗА КЕРЕМИДЧИЕВА

Л.Т. К.*

Получих писмото ви. Син ви да използва слънчевите лъчи и дълбокото дишание. Използвайте ги и вие. Болежката в ръката е едно преходно състояние на нервната система. То ще мине. Вървете смело и решително по пътя на чистия и свят живот, пълен с Любов, вяра, Надежда и Господ ще уреди всичко за добро. Редът може да го дадете и на другите. Имайте Божествено търпение, всичко ще се уреди съобразно с Великия Закон на Живота.

Когато дойда в София, ще уредя всичко.

Моето благословение на всички.

Он. К.В.О.* *

(Свещеният подпис)

Варна

1.IV.1918 г.

____________________________________

* Л. Т. К. - Любезна Тереза Керемидчиева.

** Он. К. В. О. - Онзи, който ви обича.

Image_087.png

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×