Jump to content
Dela

VII. Възражения, заявления, писма, застъпничества по делото на Любомир Лулчев*

Recommended Posts

VII.

Възражения, заявления, писма, застъпничества

по делото на

Любомир Лулчев*

* Архив на МВР - София. Ксерокс-копия, заплатени двойно - с право на печат. (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)

I. ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1944 Г......................................... 437

II. ЗАЯВЛЕНИЕ НА АДВОКАТА ИВАН ПОПГЕОРГИЕВ ДО НАРОДНИЯ СЪД ....................... 442

A. Писма във връзка с делото срещу Любомир Лулчев................................................................. 444

1. Нотариална декларация от д-р Стефан Кадиев...................................................................... 444

2. Ръкописно писмо от д-р Стефан Кадиев до адвокат поп Георгиев ...................................... 445

3. Писмо от д-р Мина Нотова-Узунова до Любомир Лулчев ................................................... 445

4. Изложение от жените българки, омъжени за мъже евреи, приели християнството ........... 446

5. Осветление от равин Даниел Цион от 16.ХІІ.1944 г. ............................................................ 450

6. Заявление на Яхиел Елиезер Давид от 20.ХІІ.1944 г............................................................. 452

7. Писмо от село Елена от 25.V.1942 г. до Любомир Лулчев ................................................... 452

8. Писмо от свещеник Н. Димитров от 8.ІІІ.1943 г. до Любомир Лулчев ............................... 453

9. Писмо от д-р Давидова от 22ЛЛ1944 г. до Любомир Лулчев .............................................. 454

10. Писмо от гр. Дупница от 9.\Л1943 г. до Любомир Лулчев ................................................. 454

11. Писмо от село Саранци от 22.V.1944 г. до Любомир Лулчев............................................. 455

12. Писмо от гр. Варна от 25.ХI.1943 г. до Любомир Лулчев .................................................. 457

13. Писмо от Атанас Николов от Севлиево до Любомир Лулчев ............................................ 457

14. Писмо от Севлиево от 5.VІІІ.1943 г. до Любомир Лулчев.................................................. 459

15. Писмо до Любомир Лулчев от адвокат Михаил Геновски от 17.ХI.1942 г. ...................... 460

16. Писмо до Любомир Лулчев от Йордан Андреев от 17.ІХ.1943 г. .................................... 461

17. Писмо до Любомир Лулчев от Русинка Караколева от Ксанти от15.VIII.1944 г. .......... 462

18. Заявление от рождения брат на Любомир Лулчев, на име Тодор Лулчев, до Народния обвинител от 16.ХII.1944 г. ................................................................................................................................................................... 464

B. ПИСМА, ИЗПРАТЕНИ ДО ЦАР БОРИС III, ДО МИНИСТРИ, ДО КОМАНДИРИ, ИЗПРАТЕНИ И КАТО КОПИЯ ДО ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ, ЗА ДА СЪДЕЙСТВУВА .................................................................................................. 464

19. Писмо от Стефан Куртев до министъра на земеделието от 24.ІХ.1940 г. ....................... 464

20. Молба от Светозар Михайлов до министерството на войската от 12.V.1942 г. ............. 465

21. Молба до Цар Борис III от Драга Митреваот 18.V.1942 г. ................................................ 466

22. Молба от Иванка Тюлюмбакова до Цар Борис III от 10 юни 1942 г. .............................. 468

23. Молба от Стефан Сергиев до министъра на войната от февруари 1943 г. ...................... 468

24. Молба от Мария Сергиева до цар Борис III........................................................................ 469

25. Писмо до Любомир Лулчев от Цветан Ставрев от 20.V.1943 г........................................ 470

26. Молба от Юрдан Гачев, осъден на смърт, до министъра на правосъдието

от 6.VII.1943 г. ....................................................................................................................... 471

27. Молба от Илия Янакиев Балев ............................................................................................. 472

28. Молба до цар Борис III от февруари 1943 г. от Илия Кирков,

баща на осъден на смърт ...................................................................................................... 473

29. Молба до Цар Борис III от Илия Кирков ............................................................................ 473

C. ЗАСТЪПНИЧЕСТВО НА ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ ЗА ПОМИЛВАНЕ НА

АЛЕКСАНДЪР ПЕЕВ ................................................................................................................ 474

30. Изповед от Александър Пеев ............................................................................................... 474

31. Показания на съпругата на Александър Пеев до Народния съд в защита

на Любомир Лулчев от 20.I.1945 г. ..................................................................................... 480

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×