Jump to content

II. ЗАЯВЛЕНИЕ НА АДВОКАТА ИВАН ПОПГЕОРГИЕВ ДО НАРОДНИЯ СЪД


Dela

Recommended Posts

II. ЗАЯВЛЕНИЕ НА АДВОКАТА

ИВАН ПОПГЕОРГИЕВ ДО НАРОДНИЯ СЪД

ЗАЯВЛЕНИЕ

От Иван Попгеоргиев, адвокат, София, пълномощник на подсъдимия Любомир Христов Лулчев от София, по досие № 511

Господа Съдии,

Съгласно определението на съда, макар да имам право да представя тук приложените писмени доказателства и по-после все пак, за да могат да се проконтролират, имам чест да представя същите и МОЛЯ да се имат предвид при решаване съдбата на моя доверител, като се надявам, че от тях, както и от тия, които вече представих, почитаемият Народен съд ще направи правилно заключение и ще приеме, че доверителят ми не е участник в никое от приписуемите му се деяния и въз основа на това ще изнесе оправдателна за него присъда,

1) Моля да се имат предвид на първо място книгите, които вече представих към делото, а именно: книгата “Нови хора”, издадена през 1937 г, в която на стр. 5, 6 и сл. той чрез устата на своя герой Оратор казва, че войната ще бъде спечелена от оная страна, на която е Англия, а на стр. 7 той също за германците, за които доверителят ми никога не е питал добри чувства и дори ги е мразел, чрез същия оратор той дословно казва: “И Вие искате да се наредим рамо до рамо с варварите, които изгориха и унищожиха цели градове?...”

Моля така също да се има предвид и думите на стр. 198, Цялата книга е историческа за времената, станали в страната ни през годините до 1925 г., с явна тенденция, че авторът застъпва и има симпатии към новите хора революционери и пр. Книгага “Благословение”, издадена през 1940 г., която е трябвало да бъде конфискувана по решението на Правителството, но благодарение застъпничеството на царя е било възможно да бъде издадена и разпространена. Тая книга обхваща новите времена - от 1923 г. насам и е вярна характеристика за тия събития, които авторът описва с такава яснота и вярност. В тая книга също така той застъпва възгледите и правата на бедните, комунистите и на всички онеправдани, и работници, и пр.

Моля да се прочетат поне казаното на стр. 11 ÷ 12, въобще - глава 1: “Кошмар”, и особено стр.29 ÷ 32 и др. Също така да се има предвид писаното на стр. 254 ÷ 290: “Сънят продължава”, в която авторът описва първата си среща с Царя, и какви смели и правдиви мисли и думи е казал и развил пред Царя още при първата си среща с него. И тая книга, както и всички негови книги, са целили, както казва авторът: “Да запали големия неугасващ огън на човешкото и обич, които сега тъй много липсват на враждуващите братя човеци.”

И най-после, книгата му “В светлината на Учителя”, от която да се прочете мнението му за Мусолини и Хитлер - стр. 41, 83, както и за Русия - стр. 23.

2) Книжката от списание “Борба” на пок. Бакалов, от която се вижда, че още от тогавашно време доверителят ми е бил сътрудник на същото списание и е давал редица статии.

3) Вестник “Братство”, Севлиево, в който моят доверител е превеждал на руски, който език владее отлично, “К Великой Цели”, за да се види, че доврителят ми е голям славянофил.

4) Тук прилагам и следните писмени доказателства:

а) Нотариалната декларация на д-р Стефан Кадиев от Кърджали, в която нотариално затвърдява показанията си за подсъдимия Лулчев и свидетелствува, че той е голям славянофил, вършил добри дела, и че всичките му съвети пред Царя са били да се направи добро.

б) Бележка-писмо от д-р Нотова Узунова, с която моли да се застъпи за съпруга й д-р Узунов - голям деец комунист, и от свидетелите се установи, че наистина той го е освободил на два пъти.

в) Изложение на жените, женени за евреи, за да се застъпи за правата на тях и техните деца, и за които от писмото-заявление на Цион към делото действително доверителят ми се е застъпвал и застъпимчеството му е дало резултати.

г) Писмо от село Елена, за да се застъпи за правата на евреите, турците и др. инородници, и му се дават сведения за живота и пр.

д) Писмо от свещеник Н. Димитров, разпитан и пред съда, осъден и той лично на доживотен затвор, че се е застъпил и успял да спаси от смърт сина на Иван Чонос [от] гр. Видин и др. лица.

е) Писмо от Дупница - благодарност за освобождаването от затвора. ж) Писмо от Видин, за да се застъпи и помогне на арестуван и пр.

з) Писмо от Саранци, тоже за освободен Тошо ... и сведения за там. и) Писмо от Варна тоже молба да се застъпи за интернираните и пр.

к) Редица други писма на разни лица, с които му съобщават за неправдите на властта, за уволнени учители, за комунисти младежи и пр., и се иска неговото застъпничество на много, от които сам подсъдимият е поставил горе собственоръчно бележка, че е направил потребното.

л) Изповедта на покойния д-р Ал. Пеев от София, за която, както свидетелствуваха свидетелите Никифоров и др., доверителят ми се е застъпил за отменение на смъртната му присъда, но е било вече късно - тя прибързано е била вече излълнена.

м) Редица още други заявления, молби и пр., изпратени до Царя, до министри и командири, но копие и до доверителя ми, за да направи и той застъпничеството за помилване на осъдени комунисти на смърт, на доживотен затвор и пр.

От всички тия писма и доказателства се вижда, че доверителят ми е употребявал цялото си време за молби и ходатайствува пред Цар и Министри за помагане на осъдени комунисти, партизани и др. от най-различно естество, и че това той е правил, защото вярванието му е било такова - да служи на Бога чрез помощта на ближния, на брата, на нуждаещия и страдащия, каквито в това време, няма съмнение, бяха главно комунистите и другите партизани и пр,

Моля повторно да се приемат и имат предвид при решаване на делото и съдбата на доверителя ми.

Приложение: документите и книгите.

София, 24 януари 1945 г.

С почитание: (Подпис: не се чете)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...