Jump to content

XI. Писма от Светозар Няголов до сестра му Величка Няголова, живуща във Франция


Dela

Recommended Posts

XI.

Писма от Светозар Няголов до сестра му

Величка Няголова, живуща във Франция

1. Писмо от Светозар Няголов до Величка Няголова от 26.02.1993 г.

Б. е Л.

26.02.1993 г. София

Обична сестра Величке,

Получих писмото ти и отговарям. Верно е, че годината е съдбоносна и много сериозна за Братството. Започват революции в умовете на хората (Козирог) и пречистване на старото. Три съвпада, от които най-сериозен е Уран ретрограден съвпад Нептун ретрограден - 20.08.1993 г. Още по-труден за нас и положението ни е Сатурн квадрат Плутон ретрограден - 20.03.1993 г., малко преди пролетта и вторият Сатурн ретрограден квадрат Плутон - 9.10.1993 г, които ще се отразят най-силно в Русия. Ще има земетресения в Америка и Европа, суша и 1994 г. - глад. Венера в Овен е в падение и любовта между хората ще бъде слаба остра, но омекотена. Марс също е в падение в Рак и дава неподчинение, борби и трудности в душата. Потискане на духовните условия и течения. Всичко е изпита отвън, които не трябва да ни засягат вътрешно. За издаването все още условията са много трудни, почти нищо не се е променило, но идват дни на радост за служителите. Катаклизмите няма да засегнат пробудените души, те са запазени. Хубаво е да зашиеш в дрехата на Благовест 91-ви псалом и Добрата молитва, като отидеш при него. Работа, за да се пробуди съзнанието му, иначе ти си спъната. Да благодарим за всичко, което животът ни поднася. То е заслужено.

Светозар

2. Писмо от Светозар Няголов до Величка Няголова от 07.03.1993 г.

Б. е Л.

07.03.1993 г. София

Обична сестра Величке,

Получих писмото ти и се радвам, че се интересуваш от астрологията. Всичко е в кардинални знаци. През февруари светна, а сега ще се чуе и видят последствията от Уран съвпад Нептун - Венера в Овен - това са потайни банди и вътрешни неуредици - Германия и Англия. Насреща е Юпитер във Везни - Китай, Австрия по-меко - Марс е в Рак. Виждаш Италия, като мине в Лъв и Франция, Чехия и др. Уран и Нептун в Козирог тежат най-много и понеже са в земен знак - Козирог - много земетресения и природни бедствия, заминаване на видни политици и България до просешка тояга. За качулка Сатурн квадрат с Плутон = Русия - Бог да им е на помощ. Целият свят ще познае, че Бог царува и управлява света с голяма сила и мощ. Доста хора ще си заминат.

(…)

Светозар

3. Писмо от Светозар Няголов до Величка Няголова от 28.09.1993 г.

Б. е Л. [Бог е Любов]

28.09.1993 г. София

Обична сестра Величке,

Получих две писма и ти отговарям с малко закъснение. Доста съм зает, а вярвам, че има малко хора, на които да им стига времето. Общо взето сме добре. Майка ми пази къщата и малко излиза. Предимно си почива и се пече на слънце на балкона. Имахме много работа на полето, а и някои приятели имаха лошо отношение към мен и бях решил да не ходя на езерата. Но много наши приятели ме повикаха и искаха да съм на планината. Учителят ми нареди да тръгна на 09.08 и да се върна на 21.08.1993 г. Събрахме багажа, организирах превоза с един малък рейс до Вада, Трябваше да дойдат приятели от Димитровград, но те не могли да си уредят отпуските. Групата, която беше за 08.08, не можеше да пътува тогава, понеже рейсът беше ангажиран от други хора, и тя цялата дойде с мен и попълни местата в рейса. Беше голяма суша и цял месец не беше валяло дъжд. Пристигнахме на „Вада”, стоварихме багажа и заваля проливен дъжд. Покрихме багажа с найлон и към 2 часа по мое настояване (конярят не искаше да товари, понеже беше мокро), натоварихме багажа на около 30 коня и се качихме на езерата. Горе не беше валяло и добре си построихме палатките. През нощта заваля дъжд, който продължи 3 дена! Аз бях предупредил, че при тези тежки аспекти обикновено е падало сняг. Времето застудя, валя суграшка и мокър сняг и сутринта на 12-и замръзна. Изясни се и се стопли. Точно за 19.08. имаше най-трудните аспекти. Ние проведохме бдения по 1/2 час от групи от 9 души за хармония, разрешаване на братските въпроси и хубаво време за събора. Аз бях с първата група и им дадох програма, по която да се водят молитвите. През нощта бденията бяха по 1 час и едва намерихме място, за да включим руснаците, които непременно искаха да участват в духовната ни работа. Събират се всички ръководители и ясновидци и решават аз да ръководя събора - Учителят чрез мен. За 19-и небето беше предвидило буря и дъжд. В 2 часа валя дъжд и аз станах да работя и след половин час спря. Сутринта имаше облаци, но слънцето изгря чисто. Проведе се много хармоничен наряд. Паневритмията беше на петото езеро в 3 кръга по двама души - 1000 души. На обед предложих данаправим обща молитва, която ръководех и всички облаци се пръснаха и настъпи идеално топло време с голямо присъствие и необикновена хармония. Понеже петото езеро - Махабур - Бог е силният - е мястото на Божествените сили, те за няколко минути разчистиха небето. Небето се отвори на 21.08. Беше Учителят с голямо небесно войнство. Всички бяхме захласнати и вдъхновени от голямото присъствие и пълната хармония между нас. Бурята се отложи за десетина дена и тогава се разразява доста силно, събаря палатки на тези, които останаха, покрива на бараката на Йоана. Ние си бяхме свършили отлично работата. Ръководството ме помоли да ръководя нарядите и в София. На 22-ри изкарахме много добре и хармонично празника. На 25.09 ходих в Айтос, където имат среща всяка последна събота от месеца с обща молитва и наряд. Помогнахме им да се оберат орехите и бадемите. След това ходих до Стоянка, Румяна и Радостина в град Поморие, където ти си ходила няколко лета с мама. Поздравяват те всички. Ти желаеш да си дойдеш и Небето ти урежда въпроса. Ще си дойдеш и ще останеш в България, защото ние сме дошли в България заради Великият Учител, Духът Божии, който 61 години, чрез Духът си даде Словото и Светлината на Новият живот, който идва в света. Христос проповядва само 3 години, а Бог ни учи 44 години. Божият Дух да бъде с теб.

Светозар

4. Писмо от Светозар Няголов до Величка Няголова от 06.08.1996 г.

Б. е Л.

06.08.1996 г. София

Обична сестра Величке,

Получих отдавна писмото ти и се обаждам с голямо закъснение, за което моля да ме извиниш. Бях зает с полска и братска работа, а и аз си имам и моя и гледам в малкото време, което ми остава, да свърша непосредствените си задачи. Ние нямаме право да се оплакваме, защото Учителят ни е дал светлина по всички въпроси. Той казва, за да не ни болят ръцете, да носим товарите си в раница на гръб. Всяко прекаляване води до демагнетизиране и заболяване на съответния орган.

Възстановяването става бавно, но при системна почивка и дълбоко дишане и правилно хранене всичко се регулира. Важна е вътрешната мобилизация на силите и използване на скритите сили на организма. И годините си казват тежката дума - за подобрение на кръвообращението хубаво е човек да си мие краката по 2 ÷ 3 пъти на ден с топла вода.

Сатурн влияе най-силно в тези държави, които управлява. Типична такава е България и всеки 30 години Сатурн й напомня за неразумния живот, който се води в нея, за да може да дойде новото, всичката кал от съзнанията на хората трябва да се изчисти, за да могат да се отворят умовете им да разбират писанията - Словото на Учителя. За тази цел ще са необходими съответни действия от страна на природата. Докато ние, последователите на Учителя, не се обикнем вътрешно и постоянно да си пращаме добри мисли и благословения за успех в живота и учението, до никъде няма да стигнем. Само чрез вътрешната любовна обхода ние ще можем да изградим едно Братство, подобно на това в духовния свят и чак тогава да поставим началото на новия, разумен братски живот. Затова Учителят казва, че след хиляда години ще има начатъци на новия живот - явни войни няма, но се водят много необявени. Небето забавя някои процеси, но не забравя.

Аз ходих 2 пъти до Мусала - за 22.06 и за моя рожден ден. Всичко е много скъпо и сигурно няма да отида на езерата. Бялото Братство има едно голямо сито, поставя всеки оглашен на изпит и го пресява и поставя всеки на неговото място. Най-важното е каква любов имаме към Учителя, само тя е, която го привлича към нас. Учителят живо се интересува от светлата любов, която храним към Него, към Бога, Идват много нови хора и много от тях приемат Словото и без шум започват да прилагат и изпълняват принципите и законите, които са вложени в Него. Това са готови души, които са се определили към Учителя. И всеки ясно ще се определи в тези времена на кого служи. С когото се свържеш, цял живот изкарваш с него. Нашият братски съвет начело с Благи отиде във Франция „да се поклонят” на Михаил, който беше от Черната ложа и работеше против делото на Учителя, като обърка умовете на много французи, за да не видят и познаят Бога, който присъстваше в България във физическо тяло. Който е минал през смъртта и с помощта на Учителя е останал, той добре знае кой е този светъл Дух, Кой е Бог. В 1960 г. при една зимна екскурзия сам до Витоша пред вратата на Ел Шадай дойде Учителят при мен и ми каза, че е роден със Сатурн в първи дом на Асцендента на 11.07.1864 г.... в 11 часа и 47 минути. Ти можеш да го изчислиш Rе 6 часа 56 минути 31 секунди. Това беше Неговият отговор на многото запитвания, които бях отправил към Него.

Всичките 4 тома на „Изгревът” съм ги прочел внимателно и сега чета и 5-ия, в който Вергилий пише, че и ти си му съдействала. В томовете всеки е писал своята лична гледна точка, но най-близо до истината е този, който е изживял случая. Това, с какво тяло Учителят е отишъл при майка ми при това нейно тежко състояние, ние не знаем, но важното е, че Учителят я спаси и можахте да се родите с Любомир. Учителят стои над всичко. Брат Любомир си служеше с методите на лявото течение и често не слушаше точно Учителя. Но накрая по нареждане на Учителя, той си замина заедно с членовете на буржоазното управление. Систематизирай си въпросите и като се видим ще говорим по-обстойно. Брат Лулчев е роден на 13.11.1886 г.... в 11 часа и 20 минути - Асцендент Козирог 12° и 37 минути. За Петър изглежда, че аз трябва да напиша нещо. Галилей беше много близо до Учителя и голям приятел със Савка. Аз бях много близък с Мария Тодорова, с която той не се разбираше. Савел беше Айнщайн, който даде един математичен израз на Христовото учение на Земята, което хората не разбраха. Твоите разправии с този род и Галилей се дължат на непослушанието ти. Когато човек не изпълни Волята Божия, всички се опълчват срещу него, но Бог винаги помага. Благовест е типичен представител и носи качествата на Данаиловия род. Той показва те докъде са стигнали. Учителят казва в томчето „Синове на възкресението”, стр, 214: „Тъй щото, бъдете смели като българина, да не се отказвате от своята българщина. Българинът е благороден, както и хората от всички нации, заради това, че Бог е вложил божествена душа в него. Ако в неговата душа не е вложено Божественото, той не е никакъв българин.” „Българин значи човек на Духа.” България е най-високото стъпало, през което минава всяка човешка душа, за да мине по-нагоре. Благовест, този горд дух, трябва да се обърне към Учителя и да го помоли Той да му уреди живота. Кризата, през която минава цветът на бялата раса, изявен в Европа, е епопея на старото учение на егоизма и безлюбието, на злото и непослушанието. Бялата раса ще бъде заместена от славянството, което ще доведе човечеството до 6-ата раса на Любовта. Ще стане голямо пречистване, в което ще участваме и ние, било от този или онзи свят. Всичко не мога да напиша, защото заминалите приятели не желаят да им се изнасят погрешките, а и ние не сме пратени за съдии, да ги съдим. При нозете на Учителя протичаше един велик живот, в който взимаха участие всичките приятели и минаваха непрекъснато през изпитна сесия, която Учителят им я създаваше. Той със своята Божествена Любов проникваше всяка душа и променяше съзнанието й, и изправяше пътя й. Всеки в Братството си има задачи, които трябва да изпълни. Най-трудни са тези, поставени пред вътрешния живот на всяка душа. Ти си чела за брат Нестор Илиев. Той си замина. Също Мария Златева, Илия Узунов и др. Ще дойдат нови светли готови души, които ще поемат делото - Учителят е взел всички мерки да не се измени Словото Му и да успее тази Божествена мисия за идването на братството, любовта, мира и хармонията на Земята. Всички заминали приятели работят усилено и подготвят условията за идването на новото в света. Това е един голям процес на пречистване, в който участват милиони будни и предани души на Бога. Много е хубаво, че сте двама с Християн, за да си помагате при тия трудни и тежки условия на живота. Духът на Учителя да бъде винаги над вас,

5. Писмо от Светозар Няголов до Величка Няголова от 05.09.1996 г.

Б. е Л.

05.09.1996 г. София

Обична сестра Величке,

Преди няколко дена получих трите ви писма с парите и таблицата, Благодаря за грижите. Действително трудно е при нас с тези лемурийци, но Бог ще съкрати дните им, защото злото им стига своят краен предел. На Рила не отидох, понеже така ми наредиха, имаше опасност за живота ми. Там се събират всичките врагове на Братството и имат пъклени планове. Бог ги запази, като даде непрекъснато дъжд и студ. Една будна сестра ми каза, че нямало присъствие на съществата. Много хубаво, че сте били на Алпите с Жан-Луи. Поздрави го и му благодари от мое име. Новото, което иде, ще преодолее всичко старо. Ще бъдат вързани всичките пакостливи духове, които внушават на хората лоши и гибелни мисли. Брат Лулчев е роден на 1(13).11.1886 г. нов стил в 11 часа и 20 минути в гр. Кнежа. Асцендент - Козирог 12°37', МС - 9° Скорпион. Симеон Борисов е роден на 16.06.1937 г. в 6 часа и 40 минути в София. Асцендент - Рак - 17° и 56 минути, МС - 27° Риби. В 10. дом му е Сатурн (вместо Слънцето, което дава царете). Слънцето е само квадратури. За света е много интелигентен, но връзката му с Братството е слаба. Учителят каза, че е закъснял, а цар Борис е последният цар Галилей не е Савел, но Айнщайн е Павел и даде Христовото учение в математически ангелски език, който никой от хората не разбира. Петър е този, който създаде Братството в Мърчаево. С Мария Тодорова бяхме сто пъти по-близки и се разбирахме, отколкото с Борис. По време на гонението почти всеки ден ходех до тях. Вергилий изнася животът на Изгрева като история с отрицателните прояви на приятелите, които Учителят със своята велика любов е преобразил. Той казва, че „истината е само в положителното”. Ние ще работим колкото можем. Нашите коли не са леки и трябва да ги теглим и разрешим кармата си. Без помощта от горе нищо не можем да направим. Ти виждаш тия разумни същества, които ще дойдат на Земята и ще я уредят по Божествен начин. Ние носим светлината на Учителя и ако сме чисти, винаги ще сме заобиколени от същества, които живеят и работят за Него. Те са навсякъде и помагат. Те търсят да видят някъде, че има запалена свещ - човек, който се моли, и го заобикалят. Важно е също, че и мястото е чисто - те не влизат в градовете и селата. Ние сме част от Братството и сме непреривно свързани с него и Учителя и излъчваме съответна светлина. За всеки от нас Учителят е гарантирал и ни е избрал. На Рила съществата имат лагер на изток от Молитвения връх в палатки, наредени в права линия, по две, и са облечени в бели дрехи. И малко да сме, важно е да поддържаме огъня на доброто и любовта. Най-важна е нашата вътрешна работа. Сега ще се отделят овцете от козите (свързани с отрицателните сили) и ще се създадат благоприятни условия за духовна работа. „Бон фен” няма нищо общо с Братството. Това посещение на Благи е позор.

6. Писмо от Светозар Няголов до Величка Няголова от 15.10.1996 г.

Б. е Л.

15.10.1996 г.

Обична сестра Величке,

Получих писмото ти и отговарям с малко закъснение. Бог има грижа за всяка душа и всеки, който работи за делото Божие, няма да остане в лишение. Гледай да си изплатиш дълга, а ние ще се оправим. Всичко е резултат на лошото отношение, което българите имаха към Учителя и Неговото дело. Той казва, че каквото е отношението на българите към Него, такова ще е и отношението на света към България. Косю не съм го виждал скоро. Ти имаше голяма нужда от почивка на чист въздух. Благодари на Бога, че ти дава всичко, което е необходимо. Ти работи вътрешно за Бога и остави Той да уреди материалните ти работи. Каквато и работа да ти даде, приеми я с разположение. Човешкият живот може само този хаос да направи. Спасението ни е само в Словото на Учителя, в Бога. Благи и всичките противници на Делото Божие ще си платят. Учителят казва, че България ще съществува още 3000 години. Важно е ние да свършим работата, която Бог ни е определил. Ти не си ме разбрала за брат Петър Филипов. Той не е апостол Петър, Прочети добре писмото ми и ще разбереш. Кой каква задача е изпълнявал в миналото, това сега не е важно. Важно е сега да изпълним задачите, които Господ ни дава. Брат Галилей идва от друга Вселена, за да работи за делото. Всеки човек си има път, а децата са огледало на родителите и изявяват всички скрити техни неща. Радостина ще мина през големи страдания. Този Сатурн в заточение (Рак) опозиция със Слънцето, Луната и Асцендента ще я накара да оправи отношенията си с всички хора. Тя има много хубави качества и е работила в християнската епоха, заедно с мене, Петър и др. Сега има сериозен изпит, през който трябва да мине. Бог да я благослови и просвети ума й, за да разбира какво прави и какви последствия ще има. Младото поколение, което дойде след нас, е по-хилаво. Ти не си ме питала за Павел и затова не съм ти писал. Завърши първата си специалност по съобщителна техника, сега е взел изпитите си по втората и ще има държавен изпит и след това ще отиде войник.

Сестра Мария е идвала много пъти на Земята във висшето общество, и за да не прави грешки, си е заминавала млада. А Борис почти не е идвал и затова беше чужд на земния живот. Те имаха карма от 15 хиляди години. Пред лицето на Бога всички ние си разрешавахме кармите и създавахме ново съзнание, добродетели за новия живот. Учителят имаше постоянно присъствие на ръководните същества от целия Космос и е разговарял с тях на непознати за нас езици. Преди заминаването си е говорил с Руския дух, за да се завърши войната и да се примирят двата народа след стотици години. Ти правилно си ме видяла в Русия, където като император много строго съм изпълнявал религиозните догми и съм направил много грешки, които в този живот трябваше да изправям. Радвам се, че Учителят постоянно ти съдейства и си си намерила работа. Не мисли, че си уморена, а работи, приятелите ще ти дадат нужните сили. Учителят е призовал милиони светли същества да работят за изпълнението на Неговата воля на Земята. Част от тях ще се вселят в готовите души и ще създадат условия за новият живот. Бог познава своите си и им дава възможност да работят. Разчитай винаги на Учителя - на Бога. Остави Той да уреди материалните ти работи и живота на Благовест. Моли се да дойде неговият дух в него и да се проявява адекватно и разумно. Той минава през много трудна школа, да се отърве от мързела. От нас се иска постоянна благодарност, която да съпътства всичките добри и лоши неща в живота. Всичко е за добро - за Славата Божия на Земята.

7. Писмо от Светозар Няголов до Величка Няголова от 19.12.1996 г.

Б. е Л.

19.12.1996 г. София

Обична сестра Величке,

Получих писмото ти и отговарям с малко закъснение. Този, Който ни е изпратил на тази Земя, има грижата за прехраната и отоплението. Взимаме само най-необходимото, понеже цените са баснословни. Парното го ползваме и си плащаме. Трябва да благодарим на комунистите за уроците, които ни предават безплатно. Учат ни на пестеливост, да мислим усилено, да търпим, да мълчим и на Бога за всичко да благодарим. Така се подготвяме за новия живот, който идва, и за който западните народи нямат още хабер. Тази тояга на природата ще дойде и до техните глави, никой няма да може да мине гратис. Новото е като светлината, въздуха и водата - навсякъде прониква и всичко ще пречисти. В бъдеще от стария ред и порядък и помен няма да остане. Важно е в тия усилени времена ние усилено да работим, да свършим успешно работата, която ни е определена. Аз написах нещо за Петър Филипов, а има и още много други неща, които в бъдеще ще видят бял свят. Светът е в кризисно състояние, понеже 3 планети са в падение: Сатурн, който управлява България и излиза на 09.06.1938 г. от Овен и окончателно го напуска на 01.03.1999 г. Това е грубият материализъм и човешката правда, които ще ни докарат до просешка тояга. Юпитер - ангелската мъдрост, който излиза от Козирог на 22.01.1997 г. и Нептун - Божествената любов, която ще се пренесе от материалния свят на Козирог в новия братски живот на 29.01.1998 г. и окончателно на 28.11.1998 г. Постепенно ще станат катаклизми и потъване на земи. По отношение на идейните въпроси истината е една и не се нуждае от доказване. Духът на Истината - Беинса Дуно я донесе и предаде на българите. В тия трудни времена, те ще я намерят и ще започнат да я прилагат. Няма да остане нито една глава, която да не поумнее и познае Бога. Който каквато люлка го е залюляла от началото, тя остава и до края на живота му. Веднъж свързан с Учителя, където и да се намира този човек, живее и се движи в аурата на Учителя. Това е високият връх, към който всяка будна душа се стреми.

С Еленка ходихме на гробището и почистихме мястото на майка ни. Любомир е написал името й до баща ми. Радостина ще си научи добре урока. Сега се ликвидират всички назрели карми. С Мария Тодорова сме били заедно, майка ми и много други в християнската епоха и оттам сме приятели.

Желаем успех на Благовест. Той ще изплава от тинята.

8. Писмо от Светозар Няголов до Величка Няголова от 28.10.1997 г.

Б. е Л.

28.10.1997 г. София

Обична сестра Величке,

Получих писмото, картичката, парите и физкултурния марш. Отговарям ти с малко закъснение. На 04.10 - събота, след обяд чествахме 100-годишнината от рождението на брат Пеню Ганев. На касета той пя песни и Петър придружаваше с цигулка. И аз говорих за някои спомени, които имах с него. Много хубав концерт стана.

Любомир сега е по-спокоен, но си има постоянен дразнител. Всичко е за Славата Божия. Небето има грижа за всички и за вас. Имаме достатъчно и само можем да благодарим за Великата Божия Милост и благост. Ще имате и подкрепа от бащата на Истиян, но най-важно е Бог да ви помага в трудностите. Знай, че всички ние сме свързани духовно и като работим, помагаме и на другите около нас. Благовест ти си го предала в най-сигурните ръце в ръцете на Бога, и Той ще го промени. С Бога всичко мога, без Бога нищо не мога.

Пророчествата са писани от Георги Йорданов, но Учителят не е казал за 11.08. Това може да е само от Иван. Аз ги имам, извадките, и в книгата са дадени последователно. Учителят казва, че ликвидацията на века, ликвидацията на света не значи, че той ще се разруши, а ще се ликвидират старите човешки разбирания и Земята ще се очисти от всички разбойници, крадци и насилници, за да се създадат условия за идването на 6-ата раса, на новия континент. Ти знаеш какво предстои - изправянето на земната ос = на наводнения, но не трябва да се безпокоиш. Силна вяра в Бога. Така ние винаги ще сме под покрива на Всевишнаго.

По отношение на Гобо, това са хора медиумични и лесно приемат добрите и лошите духове. Всичко, което има при тях, е българско, и то ще дойде пак в България. Учителят има грижа за всичко и винаги го питай как трябва да постъпваш. Павел Желязков иска да ги вземе и да има монопол, но небето има друг план. Те те атакуваха на 21.09., но Бог те пази. Имаш богата опитност да разбереш на кого служат. Материализмът с парите и банките е Черната ложа. Работата ще я свърши този, който е определен, и то съвършено, а всички издадени погрешно беседи ще отпаднат. Бог няма да остави работата Си несвършена, има милиони готови души. Грешката е твоя, бориш се с черните, кажи: „Да бъде волята Божия”, както архангел Михаил каза при тялото на Мойсей срещу сатаната.

Тук вали сняг, ще очисти въздуха.

Р.S: До 60 години си в много труден период и навсякъде само с Бога напред. Отец те люби

(40 до 60 години - горчивини).

Прати светли мисли към Гобо, Бог да ги благослови, и те ще се коригират в бъдеще.

Не давай никога такъв силен израз на чувствата си, но винаги мисли и отстъпи в името на любовта.

9. Писмо от Светозар Няголов до Величка Няголова ОТ 27.11.1997 г.

Б. е Л.

27.11.1997 г. София

Обична сестра Величке,

Получих писмото ти и отговарям. Няма случайни работи. С Християн сте приятели от миналото и сега взаимно си помагате, Той отдавна трябваше да си отиде, но го оставиха заради тебе. Цени близките хора, мъчно се намират. Велико нещо е човек да има приятели в живота. Ние искаме хората да ни разбират, но те стоят 2 хиляди години назад от нас и затова ние сме самотни и вътрешният ни живот е много труден. Малко души има с пробудено съзнание. По отношение на Словото има следната трудност: почти всички, които се занимават с издаването на непечатаните беседи, ги коригират, дори преразказват, а това е фатално за тях. Никой няма право да коригира Бога. Беседите трябва да се дадат на човечеството такива, точно както ги е говорил Учителят, без никакви промени. Навъдили са се много млади глупаци и профани, които коригират и изменят. Затова всичките непечатани беседи трябва да дойдат до мен. Палка също коригира много, което е лошо. От това коригиране на Словото, сестра Паша ослепя. Словото трябва да се предаде на човечеството в неговия девствен вид. Всички коригирани (даже по нареждане на БКП до Хелиопол) ще се унищожат и ще остане това, което е дадено от Духът на Истината. Ако Жан-Луи постъпи меркантилно, ще плати много скъпо. Много строг е законът. Той взе тези материали от Кармело - син на Бертоли, без никакво разрешение на Братството. Учителят има грижа за всичко и всеки ще покаже колко струва. Зелето, когато е чисто, е незаменимо лекарство. Постъпвай добре с Истиян и баща му, които често са обсебени от духовете на майката. 91 псалом и нашите молитви са много силно средство. Не се бори, но ги благославяй. Учителят изпраща хиляди незнайни същества да ни помагат и пазят. Той ръководи всичко. Всичко, което е допуснато, ще стане. Само ние да си изпълним работата както трябва - с Любов.

Павел Желязков е издал няколко беседи и сега е отишъл при Лалка, за да работят заедно, но тя не го иска. При „Фир-Фюр-Фен” - Благославяй душе - ръцете са с дланите надолу. Учителят е говорил, за затъмнението 1999 г. и затова, че ще видим такива неща, каквито и на ум не са ни идвали. Виждаш, че хороскопът показва масова смърт, ликвидиране на общочовешка карма.

Аз съм добре - не принадлежа на себе си и полагам големи усилия да оправя книгата. Една „Себе си познай” - 3 томчета - излезе първият. Еленка кара мъчно, боледува. Павел го преместиха на някакъв полигон, където е по-свободен, идва си два пъти. Ще изкара, но и ще се превъзпита. За Благовест не се тревожи. Учителят има грижа за него. От всичко се учи и за всичко благодари.

10. Писмо от Светозар Няголов до сестра му Величка Няголова от 14.01.1998 г.

14.01.1998 г. София

Обична сестра Величке,

Получих писмото ти и отговарям. Аз гледам веднага да отговарям, защото ме затрупват с писма, а има и един брат Тео, който ми пише по 30 ÷ 40 страници. Работи усилено духовно, защото пролетта ще бъде трудна при вас. Ще има много кармически развръзки. Хубавото е, че Благовест ти се е обадил. Той ще се оправи с Божията помощ. Той ти е една от най-трудните задачи в живота. Благодари, че завърши, ще започне да работи и ще стане самостоятелен и разумен. Ние сме много силни в духовният свят и от него успешно му въздействаме.

Моят хороскоп е интересен - Лилит е на 8°56 минути в Телец, на 8° в Телец ми е точката на Пентаграма - Правдата. Това показва опасност от смърт за Павел и за тези, които ме обичат. Ако удвоиш = 16 години след раждането на Павел си замина Емилия Минкова - 22.06.1991 г. Като се видим, ще си поговорим. Тук времето от началото на годината е като пролет. Ясно, слънчево. Сутрин - около 0 градуса. Аз съм спрял парното, купил съм си въглища и е една печка - кюмбе, в хола караме добре. Онзи ден бях на рожден ден на Веса Маркова, където заварих Вергилий и проведохме около 5 часа разговор. Аз получих от Гобо препоръчано писмо с това, което Вергилий му е писал.

Нашата най-важна задача е да се издаде Словото на Учителя без редактиране, по първичната стенограма - едната от които е в Гобо. Анина е взела всичко от Кармело в Италия и сега ще накара Гобо да върне нашите материали, които ще ни трябват, особено след 1999 г. Учителят има грижа да уреди въпроса. Жан-Луи е писал писма на 10 души за кореспонденцията му с Вергилий и отказа да му предаде материалите. Той ще ги даде на тебе: стенограмите от непечатаните беседи, снимките и филма с Паневритмията.* За всичко ще си дойде времето, но Бялото Братство не си поплюва. Много лесно може да вкара всеки в пътя. Всички, които променят Словото и го редактират и изопачават, ще си отидат. Замина си и Лалка на 12.01. За Бога ще останат да работят само тези, които никога няма да Го коригират. Учителят ще уреди всичко.

Хубаво е, че идва бащата на Истиян, майка му го изпраща. Приеми го с Любов, обратно на това, което той направи. За Луна съвпад със Слънце на 11.08.1999 г. Изгрява Скорпион съвпад Марс опозиция Сатурн - Луна съвпад Слънце квадрат Марс, квадрат Сатурн, опозиция Уран, Марс опозиция Сатурн, Плутон ратрограден в съвпад Черна луна (лимит) в първи дом. Плутон, господарят на хороскопа е смъртта в 1 дом с Венера. Черна луна - Сатурн - кармата е само с отрицателни аспекти. Точката на щастието е в съвпад с Асцендента. Всичко това може да се анализира. Това е ликвидацията на века, народна, държавна и общочовешка карма. Бог да ни е на помощ за пробуждане на хората.

Всичко, което е определено, ще стане. Невидимият свят не може повече да отлага. Учителят пише в беседите за трудностите, които има да минаваме. След 1999 г. в България ще има благоприятни духовни условия и Словото ще се разпространява навсякъде. Обаче Учителят ще си изтегли семейството, дошло в тази страна, за да работим по-важна работа от горе. Той казва, че това ни е последното прераждане на Земята и ще станем служители, ангели, при съвсем други условия и с големи възможности. Сега имаме пълната подкрепа и благословение от Учителя и милионите наши братя и сестри над нас, които винаги участват във всяко наше проявление с Любов. Любовта е единствената сила, която ни свързва с Учителя и Бога. С любовта ние сме хора от 6-ата раса. Еленка е работила много, падала, удряла се и сега навсякъде я боли, но справяме се с работата. Атакуват ни и някои доброжелатели от Братството, аз вече не им обръщам внимание. Нямам време да се оплаквам, боледувам, защото постоянно идват при мен много по-закъсали, на които трябва да се помага. Имам много работа и постоянно присъствие и за всеки ден - определен план, който трябва да изпълня. „Безсмъртната любов” е книга препоръчана от Учителя 1900 година. Тя е истински случай и е доста голяма и подробна.

Скинията е човешки дом при евреите, построен от Мойсей по план от Бога, в която да се срещат просветените с Бога. В нея е имало много големи окултни сили.

Скинията е място, където Бог често присъства.

Image_128.png

* Виж „Изгревът”, том VIII, стр. 561 ÷ 563, 572 ÷ 596; том XI, стр, 814 ÷ 825; том XII, стр. 873 ÷ 874; том XIII, стр. 807 ÷ 810; стр. 810 ÷ 814; том XV, стр. 328. (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)

11. Писмо от Светозар Няголов до сестра му Величка Няголова от 31.01.1998 г.

Б. е Л.

31.01.1998 г. София

Обична сестра Величке,

Обаждам ти се и пращам една книжка с извадки, в която участвам и аз. Една астрология, написана от една моя приятелка по астрология – „Какво има на оня свят”. Учителят е казал на приятелите от Веригата: баба ми и дядо ми да си вземат и четат „Безсмъртната любов”, която я имаме у нас, доста голяма. Учителят казва, че случките са действителни и тези същества са живели на Земята. Също духът Франчезо е живял в Италия, във Венеция, бил е отличен художник и много затворен, но от похвалите се увлича в охолния живот, продава замъка си и завършва е беднотия. Също „Камо грядеши” („Quo vadis” - роман от Хенрик Сенкевич) е истинска случка, в която е участвал Павел. Учителят е посочвал на приятелите развоя на душите от отрицателното към положителното и доброто, което ще завладее света. Когато дойде Любовта между хората на Земята, ще дойдат и милиони светли същества, които ще научат хората как да живеят разумно по новия начин. Тогава ще дойде и Христос, и Бог. На Земята ще се въдвори Царството Божие в миниатюр. Ще мине войната Гърция - Турция, Третата Световна война на третия Антихрист = 666 и хората от 6 милиарда ще останат 120 милиона и 100 години ще живеят, без да имат никакви съобщения - Земята ще се промени и залее с вода.

12. Писмо от Светозар Няголов до Величка Няголова от 26.03.1998 г.

Б. е Л.

26.03.1998 г. София

Обична сестра Величке,

Получих писмото ти и отговарям с малко закъснение след празника на пролетта. Благодаря за хубавите пожелания. Така се дава ход на вътрешната, ангелска любов, която свързва душите през вековете и усилва притока на Божието благословение в живота ни. Любовта е първата проява на Духът, а Словото, с което се храним, е материалният израз на тази Велика Божия Любов, която обгръща цялата Вселена.

Моят живот е на много високи обороти и обхващам нещата, които се проявяват в нашият братски живот.

(...)

Аз издадох 2 книжки и има да излизат поне още 3. Това е голямо тичане. След като предадох в печатницата „Истината за спасяването на евреите”, Учиелят ми каза веднага да отида при двете Марии: Маркова и Шопова. През януари тя лежи повече от две денонощия, не яде и внучката й е спокойна и доволна, че не става да готви, защото вижда, че идват хора у тях от другия свят. Беше си почти отишла. Казах едни силни свещени думи към нея, тя се върна, отвори очи и ме позна. Стана от леглото, отиде в кухнята, направи ядене и тримата с Еленка ядохме и напълно се съживи. Когато отидох при нея през март 13, тя беше минала тунела и не искаше да се върне. Приложих всичко и тя се върна, отвори очи, позна ме и се ръкува с мен и Еленка и се сбогувахме. Понеже имат някакви търкания с дъщеря си, Учителят позволи да дойде и да се примирят и простят. Тя иска да стане и Райка, дъщеря й я дига, но понеже Мария не може да се държи, сяда до нея, а тя я прегръща и така стоят прегърнати повече от половин час и си оправят отношенията.

След това отиваме при Мария Шопова. Там са Юрданка и Софка. Тя й било горещо, отворила прозореца и вратата да се проветри, изстинала силно, бледа като платно и лежи, заминава си. Веднага я разтрихме и тримата, след това й дадохме гореща вода да пие и се съживи. Казах й да не взима никакви лекарства, а да пие, много гореща вода. На сутринта й лошо, но си спомня какво съм й казал, изпива 3 чаши гореща вода, прави си супа и гореща я яде и като отидох при нея, беше много добре, не отваря прозореца.

- В събота беше и Павел дошъл. Отидохме при Мария Маркова, но тя вечерта се беше помирила с дъщеря си и лежи, гледа с хубави сини очи, диша, но неадекватна. Изсвири й Павел песни, и аз, но тя не се мръдна. С Еленка отидохме при Шопова, а Учителят ми каза, че Маркова вече няма съществена причина да остане повече на Земята. Правим молитва с Мария Шопова след 15 часа и тогава тя си заминава - Мария Маркова.

Като разпространих книгата за „Житния режим”, много приятели го направиха и през март в края е настъпването на пролетта и искат да отидат на Мусала. Реших и аз да отида, да им помагам. Прекарахме 3 хималайски чудни дни на Мусала. Спахме на върха около 30 души от Братството и в събота слязохме. На 22-ри бе празника на пролетта. Снимаха ме от телевизията, интервю и го дали през деня. Посрещнахме една хубава зимна пролет. Аз имам таблица за Лилит - апогея на Луната. Невидимият свят опитва умовете на хората и когато те се молят, се отлага злото, но то е определено и ще дойде за лошите хора на Земята, за които няма бъдеще. Сега, 8.03 ÷ 16.03 Слънцето ми е съвпад с МС. Голям подем в живота, издаване на книги и много помощници и млади хора, които всичко правят за мене. Доскоро са ми непознати. Чертежът е от Учителя и е много верен. Човек започва от Асцендента, минава през 1, 2, 3 дом, IC = душата, 4, 5, 6 дом, Десцендента = сърцето, 7, 8, 9. дом, МС = Духът.

Например, когато планетите на един човек са в 7, 8, 9 домове, той е сърдечен и работи главно със сърцето в причинния свят - когато е издигнат. А особено когато и МС е Венерин - Телец, Везни, Риби. А най-хубавото положение е, когато повечето планети са в 10 и 11 дом = Духът - умствен свят. Когато Слънцето е в МС в наталния хороскоп, то огрява отвсякъде живота на индивида и той успява във всяко начинание, подтикнато от неговото вътрешно ръководство.

Като дойдеш, си приготви въпроси, да говорим. Сърцето, това са желанията - тъмнината в живота, и пробудената душа там търси причините на нещата; отношенията - 7 дом; другият свят -8 дом; и духовното - 9 дом. А Духът дава простор на индивида да се изяви в пълнота. Духовни дирекции Ум е мястото на светлината и виделината. Както е на чертежа: от Асцендента започва физическото и духовното развитие на индивида и резултатът е в обходата, в живота за цялото (Десцендента). Най-важната точка е МС = къде е свръхсъзнанието на човека, какво Бог е вложил дълбоко в неговата душа за този живот. Например за мен МС във Везни - Любовта, Венера.

За Косю се моли да узрее, да му дойде времето, и той сам ще почне усилено да търси Словото и Бога. Той е готова душа, но спънат в този живот, понеже не се обърна към Учителя. Бог да възрасти всичките добри семена в душата му и той като феникс да излезе от пепелището на нищожеството и се издигне във виделината на Божия мир. За Бога всичко е възможно. Майка ми го спасява много пъти, но няма повече реакционно време!

(...) При Бога ще отидем не учени, не святи, но само смирени. Ние сме проекции на Великите Божи мисли и сили. На всички, които са били досега срещу мен, съм им отмъщавал по законите на Бялото Братство - само с любов, лекуване и постоянни добрини - затова нямам врагове. Като ме атакуват и ми мислят зло, аз така се ограждам, че всичко, което ми изпращат, като бумеранг се връща върху тях и аз съм все още жив и здрав за Славата Божия. Учителят ме избавя постоянно от техните капани. Бог да ги благослови и просвети. Аз съм готов всеки момент да си отида, но имам още работа. Стотици души са около мен и постоянно имам условия да проявявам доброто. Не принадлежа на себе си и почти нямам време, макар че ставам доста рано. До последно дихание ще работим за Бога, за Неговата Слава и делото Му на Земята.

Светозар

Р.S. Ако разглеждаш планетите ми по знак, всички се концентрират при Слънцето, а домовете - всички в 9 дом.

13. Писмо от Светозар Няголов до Величка Няголова от 09.06.1998 г.

Б. е Л.

09.06.1998 г. София

Обична сестра Величке,

Получих писмото ти и отговарям. Аз съм много зает и досега излязоха седем книги и още една е в ход – „Себе си познай” III. Печатането е голяма мъка във всяко отношение. Аз ти изпратих поредните книги. Особено важна е „Светъл лъч към човешките души”. По нея ти ще имаш много въпроси. Дано се срещнем, и този път да имаме време да си поговорим обстойно по братските въпроси. Всичко е в ръцете на Учителя и той ще доведе нещата до правилно разрешение. Тия йезуити Жан-Луи и Арлет Гобо ще отговарят с живота си за лошите си постъпки. Те ще ти донесат всичко и ще искат да го предадеш на мен. Вергилий, с който работиш, е прероденият Мойсей, с неговите качества на насилие. Ние работим само с доброто и любовта. Това е девизът, завещан ни от Учителя за идването на новият живот на Земята. Всяко съзаклятие срещу Братството, Словото и делото на Учителя е обречено на провал. Благодари за всичко на Учителя. Нека Неговата милост и благост постоянно да присъстват в нашите души и да се изпълни напълно Волята Божия, определена за България и целия свят. Учителят да даде ход, да очисти Братството от многобройните му врагове и Неговата любов да сплоти всичките готови, всеотдайни души в едно общо, едно непреривно единство. Да изчезне фалшът, лъжата и егоизмът от нас. Да станем мили братя и сестри и да дадем пример на разумен живот за цялото човечество. Имаме голяма отговорност пред Бога за всичко, Франция е родината на първия антихрист - Наполеон, който не изпълни волята Божия, а доведе грубия материализъм в тази страна. Идеалистите създадоха културата. Когато се увеличат идеалистите, създава се цивилизацията, а когато материалистите станат повече от идеалистите са явява диващината и държавата загива. Франция в сегашният си вид е противник на Новото - затова за тебе животът там е ад. Помагай на Истиян. Разтривай му гърба 12 пъти настрани по ребрата от горе надолу и 12 пъти по гръбнака от вратъ до опашката. Може без натискане, а само магнетично да го милваш. Да спи в пресно сено, поне един месец. Бог да му помага, да имаш другар и опора в мъчния живот. Да бъде всичко за Славата Божия.

Р.S. В писмото има пет снимки на Истиян, в малък размер.

14. Писмо от Светозар Няголов до сестра му Величка Няголова от 02.09.1998 г.

Б. е Л.

02.09.1998 г. София

Обична сестра Величка,

Получих писмото и таблиците. Благодаря ти за грижите, и Бог така да се грижи за тебе.

„Всичко чрез Него стана.” Дадох картичката на Албена и тя се зарадва Здравето ви ще се подобри и гледайте да не се тревожите, пийте обилно гореща вода - 6 чаши при трудно положение, и състоянието се възстановява. Врялата вода лекува всички болести. Това важи особено за Истиян, който има много втвърдени отрови, които се разтопяват само с непрекъснато пиене на гореща вода. Придобие ли човек този добър навик, за него няма неизлечима болест и тежко състояние, от което да излезе веднага. Учителят казва, че може да пиеш и студена вода, но след това трябва да тичаш 1 километър, да се изпотиш и тя да излезе извън тялото ти.

С Еленка ходихме на Мусала 5 дена за моя рожден ден, където прекарахме отлично. Чудното небе, осеяно с безброй звезди и особено хубавите изгреви, с дъгата и виолетова украса на запад допълваха нашето богато духовно разположение. Починахме и приехме нови сили и разположение. На 03.08 отидохме на езерата до 21.08. Времето беше изключително меко, топло и благоприятно за духовна работа. Постепенно от 5 ÷ 6 лъча на Паневритмията станахме повече от 30 и се прехвърлихме от Чистотата на Махабур. На 19.08 бяхме в 3 кръга и още 1000 души гледаха наоколо. Вечер и сутрин невидимите същества ни поздравяваха в точен час и минута със силна, като прожектор, светлина, продължаваща кратко и след това се задвижва и с голяма бързина изчезва на север. Това бяха послания към будните души. Голямо присъствие, мекота и хармония в отношенията. Палатките бяха една до друга около хижата, баира на третото езеро, при изворчето, голям лагер на Салоните и Зекирица.

На 19.08. в 5 часа започна Божествената година. Имаше чуден изгрев, наряд протече спокойно. Паневритмията се филмира от Езерният връх. Имах постоянни разговори с наши и чужденци. Почти всички книги със снимки се продадоха. Павел взе и раздадоха 400 хляба за 19.08. безплатно, и плодове. Ние направихме 2 казана с компот за сутринта. Имаше концерт. Ходихме и на Айтос, където се срещнах с тези приятели, с които не бях се виждал. Има много нови млади хора, но малцина са готови за работа. Косю е подмладен и всяка сутрин е на Паневритмията. Като казва, че ми е брат, всички го уважават. Той се чувства в свои води. Пее добре песните.

Албена кара втори живот. Детето също я подкрепи. Ако искаш да й пишеш, пиши до мен, понеже не й знам сега адреса. За съвпада на Плутон с Уран според таблиците, които имам, съм дал тази дата. Може да има разлика в таблиците - Плутон е голяма колкото Юпитер - Учителя. Вулкан е вероятно планетата Омния, на която Учителят е занесъл Своите капитали от Земята, и която ще е център на Бялото Братство (писано в „Светъл лъч”). И ние ще трябва да отидем там. Много се радвам, че изтече злото от главата ти и се освободи от кармата на Иван, която ти пречеше да проявяваш в пълнота милосърдието и любовта към Бога. Той (Иван) все заставаше в съзнанието ти и те спъваше. Бог да го просвети и благослови. Трябваше един Сатурнов цикъл от 29 години (1969 г.), да се разреши този много труден кармичен въпрос. Любовта оправи всички неща. Мажи си мястото на главата редовно със зехтин. Ти още не ме познаваш, но в бъдеще ще се срещнем горе и ще работим общо за Бога.

Косю е много добре и идва редовно на Паневритмията и се опозна с почти всички приятели. Хората го обичат и има сега много приятели от Братството. Аз играх с него Паневритмия, по желанието на Учителя, да се стопи всичко от старата омраза, която сме имали. Ходихме на рождения ден на Владко (аз получих обувките - благодаря). Еленка им направи хубава баница. Учителят ги пробужда за новия живот и ще им даде подходяща работа за Братството. Сутрин се вижда най-красивата част от нашето небе. На запад е Юпитер, Сатурн съвпад в Овен, Плеядите, Алдебаран, Арион, Сириус („Господи, да изгрее Сириус на Божествената мъдрост в моят дух и аз да изпълня Твоята воля на земята”). Вляво е Капела, Кастор и Полукс, Процион и Сириус - правят една парабола. На земята най-силно влияе Орион, Козирог и Юпитер.

(...) Прочетох целия том 8 отдавна. Хубаво си писала. Не може да се хули и злослови към един от най-добрите ученици на Учителя от вътрешната школа - Любомир Лулчев, Той е Божи син, изпратен на Земята да работи. Бог живее в него и ние трябва да го обичаме и уважаваме за голямата работа, която той свърши под ръководството на Учителя. Горе всичко е записано и коригирано. Майка ми е онази сунамка, при която ходел Соломон, пиел от млякото на овцете й, като я канил да отиде с него в двореца. Оттогава датира тази любов, която продължава във вековете. Любовта е вечна, защото е проявеният Бог в живота. С Бога всичко мога, без Бога нищо не мога. Всичко е за добро. Благодари за всичко, което става.

Р.S. Поздрави Истиян! Да не се свързва силно с баща си.

Радвам се, че си посетила Благовест. Привидно той не се е променил, но за Бога всичко е възможно. Майчините сълзи никога не отиват напразно.

Поздрав на Истиян!

15. Писмо от Светозар Няголов до сестра му Величка Няголова от 07.03.2001 г.

Б. е Л.

07.03.2001 г. София

Обична сестра Величке,

Получих писмото ти и отговарям, (...)

Аз разбрах по действието на Плутон, че Асцендентьт ми е точен - 11° 19 минути в Стрелец. Точно когато Плутон премина, транзитира Асцендента на 27.10.2000 г, започна екземата ми. Понеже е 1 дом и в Стрелец, засегна най-силно краката ми. Благодаря за голямото пречистване, което правят с мене. По годишен хороскоп ми се пада мъчноизлечима особена болест - Плутон в съвпад с Хирон) в 6 дом. Почти мина. Ям доста моркови, но иска време за всичко. Аз направих 2 поста житни по 10 дена, което много ми помогна. Ти, за да постиш, иска да имаш тренинг и да се научиш да дъвчеш дълго време - до 100 пъти всяка хапка. Такава сдъвкана храна действа като лекарство. Ти можеш да не ядеш, но пий по 3 ÷ 4 ÷ 5 литра гореща вода, като всяка глътка я дъвчеш по 10-тина пъти. Това е основа на здравето.

Йорданка често боледува и търси само лекари. Мария беше добре, но е на възраст. Павел кара мъчно с този комунизъм и Плутон на Асцендента. Взе да се осъзнава по малко. Има хубави качества, когато ги проявява, но има и негативни. Уча търпение.

Майка ми и баща ми са добре и често ни помагат, но навсякъде е Учителят, който много бързо действа. Аз ще си изкарам карта и ще получавам, ако ми пратиш в съответната валута. Вземат ми около 50 лева. Всичко ще се нареди. Ти си прикрепена към бюджета на природата и все ще имаш храна и условия. Будна бъди и слушай това, което те учат. Вътрешната школа е най- важната за сегашното ни духовно развитие.

Костадин дойде на беседа много официално облечен. Поздравих го и си поговорихме. При пръв удобен случай ще говоря с него. То ще стане като с Любомирови.

Гърдите ми са слаби, но простата я излекувах преди 3 години. Аз много не се спирам на отрицателните аспекти (но и те действат като часовник), Слънце в 10 дом съвпад .... 8.08.2000 г., Венера съвпад Нептун 12.1999 г., Нептун тригон Луната 14.08.2000 г. Каквото трябва да минем, го минаваме - това е Божия работа, но почти не забелязвам действието на отрицателните транзити. За микозата (гъбичките) може да ми пратиш лекарство. Ние и тримата заедно боледуваме, а Елена ни лекува.

Аз не съм се виждал с Ивелина, но вътрешните връзки са сила. Благодари на Бога, че ураганите засегнаха дърветата, а не милионите хора, които трябваше да си отидат. При вулканите не е добре да живеете, защото при едно по-голямо земетресение, те ще се пробудят и ще започнат да действат. Отдолу има много лава. 2038 г. е 2000 години от Рождение Христово. Сбъркано е с 38 години. Тогава Земята ще има население от 120 милиона хора.

Работи върху песните си, аз още не съм намерил твоите записки. Тук ще ги издадем, ако е рекъл Бог. Аз гледам да мога да се движа и да свърша работата, която ми е определена. Отрицателните аспекти много я забавят, но уча търпение. В ума си превръщай всичките отрицателни транзити в положителни, и те почти няма да ти действат. Мисълта е велика Божия сила.

От известно време тук падна доста дъжд. През февруари валя с гръмотевици. Постепенно пролетта настъпва. Има свежа трева, кокичета. Витоша е в сняг, а често, забулена в мъгли. За Благовест ще му дойде времето и той ще се събуди и ще продължи твоята работа и ще свърши онова, което ти не си свършила. Небето има велик план за всяка душа. Тук, на земята, минаваме за най-прости, но каквото помислим, кажем, става. Горе другояче гледат на нас и на големите усилия, които правим да служим.

Р.S. Юпитер на 1.06. прави опозиция с Марс, а на 8.07. съвпад с Меркурий и влиза в Рак на 13.07.

16. Писмо от Светозар Няголов до сестра му Величка Няголова от 28.06.2001 г.

Б. е Л.

28.06.2001 г. София

Обична сестра Величка,

Получих писмото ти и отговарям. Допълнението към молитвеника обяснява главно еволюцията и защо трябва да играем първите 6 упражнения (малката програма на ученика за деня) напред. В 1927 година Учителят показва „Слънчевите лъчи” и „Пентограма” от Паневритмията, но нашите братя и сестри нищо не разбират. Тогава изчака до 1938 г, когато ги предаде на нас- 10 малки, но будни деца, които отлично ги научихме и предадохме на възрастните приятели. Учителят загатва, че песните трябва да се пеят с движения, а за молитвите приятелите не бяха готови - повечето не знаеха молитвите. Дадоха ми се движения за всяка молитва и наряд, който се изпълнява в ангелския свят, с който работих 40 ÷ 50 години и имах отлични резултати. Споделих моя опит за молитвите, като написах всичко в молитвеника, за да може всяка будна душа да се ползва. А и в предстоящите трудни времена молитвеникът ще им е жизнено необходим. Учителят постоянно се молеше и правеше движения и казваше: „Господи, благослови тази душа.” Малцина го забелязваха. Той желае сега ние да се подготвим за новия живот, който идва в света. Великият незнайният Бог е цялата Вселена, това е Неговото тяло, а най-великият дух на Истината - Беинса Дуно, който е изградил Вселената с Христос и Бялото Братство, я ръководи и направлява. Колко много се е ограничил, през какви неимоверни страдания е минал, за да слезе на нашето ниво, да ни учи и търпи 80 години. Велик е Бог в Своите прояви на любов, милост и благост към всичките души.

Учителят ликвидира кармата ти с тези хора безболезнено. Не продължавай връзката си.

На 20 и 21 юни бяхме на Мусала с Павел, Елена, Валентина и над 40 приятели и посрещнахме лятото. На 21-ви играхме Паневритмия на върха, свири Павел. Постепенно атмосферата ще се разведри. Всеки в живота се проявява такъв, какъвто е и докъдето е стигнал. Да проявяваме винаги Божията Любов към всички.

Р.S. Като се видиме, ще говорим по-обстойно. Времето е кратко!

Навсякъде има добри хора, от тях се интересувай, защото те ще останат на Земята. Дадох на Иоанна нотите и текстовете, да ги прегледа.

17. Писмо от Светозар Няголов до сестра му Величка Няголова от 09.09.2001 г.

Б. е Л.

09.09.2001 г. София

Обична сестра Величке,

Получих писмото с 69 снимки. Много са хубави снимките. На Рила с Божията помощ прекарахме добре. Взехме си храна, която си я готвихме и почти не взимахме храна от кухнята. Даже малко върнахме. Бяха въвели ред всеки град с Братство да е дежурен 2 пъти и да готви със свои продукти. Обедът е безплатен. Но слагаха и касата, да пуска, който желае. Направихме регистрация на над 640 дошли с палатка на лагера. От всеки взимах по 3 лева, за да има пари за дърва, които купиха и ги донесохме от новата хижа до кухнята. За края да има пари за свалянето на боклуците, които не са малко. Времето беше топло. Чувалът топли добре. Валя 2 пъти проливен дъжд, благодарение на което имахме вода от близкия извор до края на лагера. Не ми позволиха да взема и раздам безплатен хляб, а те доставяха и го даваха по 1 лев. Нямаше го Павел, да организира доставката. Павлина говорила, че изобщо нямало да ме допусне да ръководя на 19.08. След като отидохме на езерата на 30.07., тя имала разстройство и ние й дадохме лекарство и тя се излекува! Тя не е много добре психически и започна да забравя, да сбърква наряда, който беше й даден напечатан. Аз намерих една друга сестра - Мария, която да се грижи кой да чете на Молитвеният връх. Тя е от Търново и ми каза, че е невъзможно Павлина да отстъпи ръководството на беседите. Учителят уреди веднага въпроса. Аз й предложих и тя се съгласи, отстъпи. Бяха решили след мен на втория ден да чете Симеон, понеже викал силно и на третия - Ина. Веднага ги замених с Огняна и на третия ден - ръководителя на лагера Атанас. Симеон от Стара Загора направи много пакости.* Направи хор и всяка сутрин след беседата пееха на Молитвеният връх „Химна на Слънцето” и още две и разваляха времето. Явяваха се облаци и мъгли и студен вятър. Дори и на 19.08. се заоблачи и беше много студено. Не може един светски певец да внесе нещо духовно с песните, които пее, защото няма такива качества. Създаде хор, който пееше до оркестъра, и то се знае - 3 пъти „Ти си ме, мамо”. Паневритмията, от метод и начин за навлизане на хората в ангелския свят, се превърна на панаир. Дойде белгийската телевизия и увековечи този панаир. Учителят казва:„Упражненията на Паневритмията са като преддверие на Божественият свят.” (за ангелите), стр. 15 от Паневритмията - Светозар.**

В бъдеще всичко ще се оправи. Преди да отидат на Рила, един мой приятел от Стара Загора сънувал сън, в който Симеон с негови хора взели 3 купа, но все зелени, дини, и ги ядели. Това се прояви на Рила. (...) На Молитвения връх работихме непрекъснато за подобряване на времето. Небето се изчистваше от облаците и се виждаше Овен, Плеядите, Алдебаран съвпад Сатурн Юпитер съвпад Венера съвпад Луната, Капела. На 15.08. се видя Сириус. Имахме и хубав изгрев и след това Симеоновото крещене разваляше времето.

Водораслите чак сега, след Айтос, взех да ги пия. От време на време в Елена влиза едно тъмно същество, но аз не го допускам да ми влияе. Желая всеки човек да постави като основа на живота си доброто и любовта, за да успява Делото Божие на Земята.

Ти беше на езерата с мисълта си, с двойника си. Това е най-важното. Учителят беше постоянно с нас и ни помогна да се качим горе на Мусала с всичкия си багаж - мъчнотиите ни в живота, а след това помогна и на Косю. Той първият ден си почива, а на 19.08. дойде и игра Паневритмия.

Аз днес ходих сам до Ел Шадай. Рано нямаше хора, а има винаги присъствие. Желая всички хора да разбират Божия план и да му съдействат. Бог ми е пратил тези хора да ги уча - много мъчна работа. Благовест ще се оправи, ще дойде неговият дух в него. Аз живея и приемам всичко, което ми поднасят. Учителят да ме пази.

Лекарството ти е много силно и избива на слабите места. Любомир не съм го виждал. Избрах снимки за книгата. Тя ще стане през октомври. Поздрави Истиян. Бог да ви пази и закриля,

Р.S. Мъчно се живее с хора, които не те разбират, но Бог ми е определил такъв труден път - благодаря!

Валя даже и при хижа „Вада”. Много добре се прибрахме с един пикап, заедно с Петър, и ни закара вкъщи.

Image_129.png

* Виж „Изгревът”, том IX, стр. 834 ÷ 841.

** „Паневритмия от Учителя Беинса Дуно от Светозар Няголов, ИК „Виделина” София 1999,ISBN 954-8929-13-3. (бележки на съставителя Вергилий Кръстев)

18. Писмо от Светозар Няголов до сестра му Величка Няголова от 28.11.2002 г.

Б. е Л.

28.11.2002 г. София

Обична сестра Величка,

Получих колета с писмото, снимките. Благодаря за стихотворенията и хубавите снимки. Незабравими са хубавите дни, прекарани на Рила и Мусала. Там е Бог и се изявява към своите послушни деца в пълнота и благост. Дадохме писмото на Данчето, като посетихме Мария. Техният живот е симбиоза: Мария и София, а Данчето е помощник и се учи да служи с любов. С Вергилий говорих, ти си му писала писмо и ще се срещнем с него следващата седмица, да разговаряме по въпроса за брата [Любомир Лулчев]. Тогава ще му предам стихотворенията.

Животът е труден, но само чрез страданията и мъчнотиите, човек може да се домогне до истината и да я възлюби. Понеже Бог обича истината, която е вложил в човека, затова изпрати на земята най-великия дух - Духа на Истината - Беинса Дуно, за да възкреси истината в душите на хората. Истината съдържа в себе си всичко: Любовта, Мъдростта, Правдата. Затова нейният път е най-трудният и най-великият в развитието на Вселената. Към обикновения живот - той не може да носи нещо добро на хората, а само страдания, защото Бог не присъства в този живот. Хората на Шестата раса ще спасят Петата от тази страшна финансова криза, която се задълбочава още повече. Те ще внесат любовта в живота, и тя ще бъде разменна монета. Цялата банкова финансова система ще изчезне, ще отиде в ада, откъдето е дошла, черните ще бъдат вързани, и на Земята ще се възцари в миниатюр Царството Божие, живот на мир, хармония и велика любов между душите. Затова се готвим ние сега. Музиката ще бъде най-важният фактор в този светъл живот. Навсякъде ще се чуват песни и свирене.

Сутрин след Юпитер изгрява една светла звезда - това е Арктур - звездата на любовта и на Франция. Голямата мечка, опашката й я сочи. В петък (в сряда) се разбрах да изнеса лекция за Учителя и астрологията. Косю и Грива ми казаха неделя 24, че прогнозата дава дъжд, трябва да се изнесе лекцията на пейките при къщата на Райна. Аз отговорих: „Ще си поръчам хубаво време.” В събота валя през нощта, но отидохме с Елена на Бивака. До обед беше слънчево. Следобед преваля. В неделя - прекрасно, слънчево време и аз им говорих повече от 3 часа. Направиха видео и ще може да го чуеш.

Р.S. Ти искаш да ти пиша за моя живот. Значи аз трябва да го напиша и ще се разберем с Вергилий.

19. Писмо от Светозар Няголов до сестра му Величка Няголова от 16.01.2003 г.

Б. е Л.

16.01.2003 г. София

Обична сестра Величке,

Получих препоръчаното ти писмо и дадох тези, на които беше писала. Благодаря за музикалната картичка и снимките. Тази от Рила аз я имам в няколко вида.

Честита нова година! Това е Меркурий - практичният ум, но той е един от факторите на земетръсите. Вергилий дойде втори път и ми даде задачи. Много харесал биографията. Занимавам се с моята. Това е един океан от спомени и преживявания и на цялото Братство. Аз съм бил много чувствителен и буден и помня и си припомням почти всичко. Пресявам спомените си и гледам кратко да изнеса същественото. Събудих се вчера през нощта и умът ми се изпълни с много картини от миналото, преживяни пред нозете на Бога. Ние сме били в постоянни напрежения и борби, студ в бараките, глад, недоимък и без помощта на Учителя никога нямаше да издържим. Това се усили особено след заминаването на Учителя. Ние, най-бедните и загубени на Изгрева, им пречехме. Да, ние им светехме и ги изобличавахме с нашия живот. Това продължава и сега. Постоянно ни атакуват, най-закъсва Елена. Когато бях болен, се излъчвах и почти ме нямаше. Благодарение помощта на Еленка, която всичко направи за мен и Павел с Люба и Деяна, оцелях.

Имам много работа с приятелите. Емилия ми се обади към 18.12.2002 г. и след това не се обажда. За втори път изпада в психическо разстройство и лежи, не яде и се изтегля. Тя има ключ в мен, който дадох на Павел, но не можел да отключи. Викнах го на 10 този месец от Шумен, и леля й. Отворих и я намерихме жива. Върнах я, разтрих я и я настанихме в болницата на лечение. След това - в Димитровград, където има не по-малко мъчнотии и страдания. В неделя се прибрах. Заваля сняг и застудя. Пълня две алуминиеви манерки с гореща вода и Елена ги слага на краката си.

Времето се затопли и сега е около 0°С. Снегът се топи. Вечер след 19 часа изгрява Сириус и Луна съвпад Сатурн. Сутрин Венера, Марс, Арктур - той е много войнствен = Юпитер съвпад Марс и много предприемчив. Там е и Спика от Дева, чието влияние доминира над Арктур. Велика е Вселената. Няма двама еднакви хора, защото за всеки има специални, неповторими влияния на звездите. Денят се увеличи и Слънцето залязва след 16,30 часа. Едва сме започнали да учим. Какво велико знание стои пред нас за учене и приложение! Горе има велики школи. Да свършим с успех работата си на Земята. Да имаме велика любов помежду си, и тя да се увеличава във вековете.

Р.S. Величке, имам достатъчно средства, гледай ти да не си в лишение.

20. Писмо от Светозар Няголов до сестра му Величка Няголова от 05.04.2003 г.

05.04.2003 г. София

Обична сестра Величке,

Получих писмото ти и отговарям със закъснение, за което моля да ме извиниш. Ходихме с Елена и Павел до градината в Айтос и в Поморие. Посрещнахме пролетта на 21.03. в 3 часа сутринта вкъщи. На 22-ри бяхме в Бялата къща. На 21-ви с Косю, Павел и Елена взехме питки, кашкавал, пакети с фъстъци и много хубави сладки ябълки и направихме 200 пакета, които раздадохме в къщата след наряда. Ограденото помещение, покрито и затворено с печка, пое към 200 души. Изпълнихме наряда отлично, след което раздадохме закуските. Отидохме на мястото на Учителя и направихме кратък наряд. Слънцето изгря, беше хладно - слънчево. Играхме Паневритмията в гората над 400 души в 2 кръга и навлязохме в гората.

С Косю и Расимира отидохме в нас, където обядвахме. Елена набързо направи и опече баница. Косю много ги обича. След обеда те си отидоха с колата.

Вечерта отидохме в салона на „Опълченска” 66, където имаше отличен братски концерт. Елена занесе от закуските на Мария Шопова и дъщерите й, заедно с Веса Маркова и др. Не даваха на Павел да свири (не бил академик). Накрая го пуснаха и изсвири „Химна на великата душа” заедно с Надето и се зарадва. Говорихме с Любомир.

Той взе да изпълнява точно всичко, което му кажа и оздравяха гърдите - болката, ануса, а сега имаше някаква бучка в основата на Юпитеровият пръст (R. е). В мен идва едно същество и ми казва веднага какво трябва да се направи с дадена болест и казвам само веднъж. Така и по телефона и те, ако го изпълнят, ще имат веднага резултат.

Днес говорих с Плама. Мъжът и детето болни - казах й какво да направи.

Поканих Величка и дойде и й говорих за живота и семейството. Остана много доволна. Ти си й дала песните и „Светъл лъч”. Аз й дадох „Себе си познай”. Покани ни в тях.

След това отидохме на градината на 27.03. Времето студено и духа източен вятър. Купихме им някои продукти. Вратите - заключени и легнали да се топлят. Чукахме, отвориха и ни посрещнаха. Нямаха дърва за греене. Има много пънове, които трябва да се секат с клинове, а те не могат. Аз им насякох в четвъртък и петък много дърва. Брат Величко - 80-годишен, ми каза: „Откъде се взеха тези сили в тебе? Печките горяха непрекъснато.

В събота ходихме на върха и посрещнахме слънцето с Елена. Дойде и Павел и близначките и Стоянка. Те спаха при нас. Те проведоха наряда и го съгласуваха с мен. Вечерта беседата чете Радостина, а сутринта в неделя - Румяна. На 30 март има рожден ден Стоянка и тя отиде да е по- рано в Поморие да се подготви. Румяна остана с нас. Ние (аз) имах задача да се извадят 3 стълба бетонови за тока, който по-рано е минавал, и Желю (на Таню баща) постоянно иска да вземе ток от Братството. В събота свалихме двата стълба, а в неделя до обед - третия, с помощта на брат Христо Христов, който дойде с колата с коня. Каза ми, че имал работа в неделя и аз му казах да не идва. Но приятелите не го оставили да спи и рано дойде в неделя и извадихме и третия стълб и ги изтъркаляхме до оградата (500 кг единият). Качихме се на колата на един брат, аз веднага отидох за билети, а в това време влакът дойде. Отидохме в Поморие. Павел им оправи колата и отидоха за вода. Напълниха всичките им найлонови шишета, и се заредиха за няколко месеца. Имаха още вода от януари, когато Павел ги беше пак заредил. Вечерта Павел си отиде с нощния влак. Има лекции в понеделник.

Ходихме с Елена на морето и си натопих краката. Върнахме се вечерта във вторник.

Една Мариана родила леко момче. Приятелката на Илиан Хлебаров - Розалия родила на 31.03. с операция - не пожела да й помогна. Детето било с дупето напред, подобно Павел, хоризонтален. Него го обърнахме, но Розалия не пожела и насила нищо не става. Аз постоянно ви държа в съзнанието си.

Благодаря ти за парите, които ми изпрати - свършиха ми добра работа. Не ти благодарих, когато говорихме в Косю, за да не чуе и се наскърби. Снощи той чете отлично беседата.

На 04.04. се навършиха 15 години от заминаването на Станка - направихме молитва. Написах биографията, но реших да я препиша. Дадох на Вергилий материалите и очерците за астролозите на Изгрева. Избра си снимки от тези, които имам. Най-тежък хороскоп има Иван Антонов, но Учителят му прави нов и го спасява много пъти, като брата (Л. Лулчев), Николай и др. Иван е бил 11 пъти китайски император, Свети Илия, Йоан Кръстител, в средните векове - Рафаел и сега - ученик на Учителя.

Ти имаш голяма грижа за Любомир, защото в миналото си го преследвала в християнската епоха, и мен, а по-късно ти е бил син. Затова и сега го водиш за ръка. Ти имаш Нептун на 7 дом опозиция Марс. Не си проявявала Божията Любов и затова първият ти мъж и свекър са с Марсов характер и ти избяга от тях. Когато ти се пробуди съзнание, ти изпратиха един носител на Божествената любов, един ангел на любовта - Истиян. За доброто и любовта, той е готов всичко да направи за тебе. Има голямо вътрешно знание и живее повече в духовния свят (Нептун в Дева съвпад Северен възел). Човек на ума и знанието, откъдето ти почва дихармата. Това е новият хороскоп, който ти направихме - Слънце съвпад Меркурий съвпад Сириус - говори за великата Божия мъдрост (Уран секстил Венера, секстил Марс, съвпад Юпитер, тригон Нептун, паралел Меркурий, Юпитер), от която ти черпиш обилно знание за изявяване нагази мъдрост - писането и музиката (Уран тригон Нептун). Ти си един вдъхновен певец на Божията Любов и Мъдрост, затова Учителят има голяма грижа за тебе. Аз съм Юпитер в 3 дом съвпад Уран и ти се дава чрез мене астрологията и другите окултни науки. Моят Юпитер съвпад Меркурий, тригон Уран е на върха на 9 дом - освен астрологията, но имам условия да отида където пожелая в света. Аз отстъпих тази моя привилегия на тебе - за Франция, и накрая започна да ме познаваш. Ние имаме силна Божия Любов и Мъдрост и в духовния свят се разбираме отлично. При мен Юпитер съвпад Меркурий, тригон Уран, съвпад Нептун. При мене нещата са по-скрити. Исках да ти намаля страданията, когато отиваше във Франция, като те кача на Мусала, но ти отказа и ми създаде много главоболия. Когато ти казах да не се жениш за Данаил, и че има един дядо Иван, ти ми каза: „Лесна работа, ще се справя.” Само Бог, Учителят може да се справи с тях. Това е и Благовест, който те обича много, но носи кармата на тези пирати, морски разбойници, които няколко пъти са те давили в океана, не може да е добре. Трябваше, когато ти предсказвах, ти трябваше да кажеш: „Да бъде Волята Божия за всичко.” И сега го кажи: „Господи, това дете е Твое, Ти оправи ума му, да стане Твой служител!” Аз съм се грижил от малка за тебе, за храната, дрехите, ученето - в университета, и твоето непослушание доведе до големи дисонанси в нашето семейство. Благодари на Учителя, че чува постоянно нашите молитви и ни държи на дланта си. Това е Божият Учител - Беинса Дуно, Който постоянно ни учи и напътства от създание Мира досега и в милионите години напред. Щом се обърна към Него, Той веднага продължава живота, излекува неизлечими рани и болести - влиза в мене и върши чудеса.

Р.S. Благодари за всички страдания и мъчнотии, които имаш. Така ние помагаме на милиони същества по лицето на Земята.

Обичай Истиан и се моли за него. Когато има някой да те обича на Земята, ти живееш дълго. Като дойдеш, ще отделиш време да ти обясня хороскопа от знанието на школата, в която съм.

Знам, че Бог е винаги с нас и като работим за Него, Той ще ни примири с враговете ни.

Сестра Малина Класса, ясновидка, ми каза: „Светозаре, какво е това нещо? Виждам ту теб, ту Учителя в тебе.”

Същото важи и за тебе, защото ние сме в едно Негово тяло и в един Дух.

21. Писмо от Светозар Няголов до сестра му Величка Няголова от 26.06.2003 г.

Б. е Л.

26.06.2003 г. София

Обична сестра Величке,

Получих писмото ти и двете снимки и свирещото за рождения ми ден. Получих писмото ти на 24.06. и през нощта бях при Учителя и работихме нещо за тебе. Имаше някаква задача.

Сега - по ред. На 08.06. в 15 часа без 10 минути си замина сестра Мария Шопова, Толкова дълго я бяха вързали нейни „приятелки”, повече от 4 месеца. Караше ме да й съдействам, да си замине. Предупредих Данчето. Погребението беше на 11.06. на „Бакърената”. Отидохме с Елена. Наоколо имаше облаци и валя дъжд. При нас нямаше дъжд. Говори добре един възрастен. Казах няколко думи и аз. Говори и Албена Янкулова. Нямаше я там. След това ядохме почерпка. Тръгнахме си. Аз поех много силно и ме заболяха много силно зъбите - така, както не са ме боляли никога досега. Не ядох няколко дена и болките спряха. Като ядох, пак ме заболяха. Отидох на Мусала и там оставих болките си. Обърнах се към Мария и разбрах, колко са я грабили и мъчили на земята.

Косю беше много нервен и прави ремонт на покрива. Посрещна внуците си. Ходихме с Косю, Красимира, брат й Александър и Елена на мястото им към Своге. Брахме ягоди и направихме на Красимира слънчева баня в найлон, за да може да си взима изпитите...

Както винаги, решихме да посетим Мусала. Тръгнахме на 20.06. сутринта. Красимира има много изпити и рожден ден на 22.06. С голяма радост дойде и Наталия. Косю ни закара до Боровец с колата. Оказа се, че лифтът е в ремонт и тръгнахме пеша нагоре. Времето беше облачно, мъгливо и хладно и много подходящо за ходене. Дъжд не ни валя. Пътеките са се изровили от поройните дъждове, които са текли и са стопили почти напълно снеговете. Поляните около пътеката са чудна картина, нарисувана от природата. Незабравими жълтурчета (мечо око), лютичета, овча опашка и чудно красиви омайничета. Вървяхме бавно и слушахме песента на Бистришката река. С нас беше Емилия и една Людмила. На последния мост, който не съществува, минахме по камъните. Аз се хлъзнах и влязох във водата с краката, Людмила падна на задник, а Емилия цялата се окъпала. Преобухме се и стигнахме хижата, където изпихме по няколко чая. Тръгнахме нагоре по улея и на Красимира й става лошо - аз бях напред и беше паднала мъгла и ги чаках при Алековото езеро. В това време ги настига младеж и Елена го помолва да вземе раницата на Красимира и я занесе на „Хималаи”. Веднага я разтрих и се оправи. Починахме на „Хималаи”, а Елена и Людмила отидоха до върха, до Гошо, да го питат дали ще ни приеме. Той ни прие - върнаха се и се качихме след 20 часа на върха. Настани ни в две хубави стаи. Минахме по въжето. Добре ходи и Наталия. Носеше малка раница, която често се късаше и я поправяхме.

На 21.06. Слънцето не се видя при изгрева. Имаше мъгли. Постепенно се разясни. Вижда се целият Пирин, Родопите. Имаше много хубав залез в 21 часа и 12 минути. Нощта - звездна и красива. Сутринта слънцето изгря в 6 часа и 20 минути - червено. Имаше малко мъгли и облаци, които скоро се пръснаха и слязохме по пътеката надолу в слънце. Наталия събра много енергия и нямаше раница надолу и тичаше по пътеките. Красимира пак не беше добре и я разтрих - оправи се. Казах й какво да направи вкъщи. Косю ни чакаше с колата в Боровец и ни закара до нас.

Значи, най-дългият ден на Мусала беше 15 часа и 32 минути.

Желая ти и ти да имаш рожден ден с поздрав от чудната Мусала. Той е на 27.06.2003 г. в 21 часа и 48 минути по Лондон. Изгрява ти на Асцендента Риби - 14°19 минути, точен съвпад с моята Луна. Ръководи те Нептун - Божията Любов (Нептун тригон Луна, опозиция Юпитер). Ще имаш малко сърдечни смущения и мъчнотии при храненето. Имаш транзит на Сатурн съвпад Слънце на 19.07.2003 г. Това намалява жизнеността и интелигентността. Дава склонност към простуди, протакания, разочарования. Ще имаш много трезва мисъл за дома и неговото добро уреждане. Ще имаш известни неприятности с Истиян и с някои жени. Ще си много нервна и напрегната. Неправилности в здравето и болки в половата система. Справи се с тези негативни състояния, като постоянно пееш и свириш и се молиш. Няма опасност за живота ти. С Бога напред върви и с Неговата помощ, всички мъчни и трудни въпроси ще разрешиш. На нас с Елена е по-трудно - на по-голяма възраст сме. Важно е как се чувстваме в ръцете на Онзи, Който винаги ни люби.

Ти хубаво решаваш да ми пишеш само една страница, но тя не можа да изчерпа общите въпроси, които са ни вълнували хиляди години и които получиха светлина и разрешение пред нозете на Бога - Беинса Дуно. Много работи имаме да си кажем от миналите инкарнации и с помощта на Учителя благ да разрешим всичките си проблеми правилно, което е за благото на цялото човечество.

Вярно е, че на Рила е мъчно, но Учителят казва: „Аз работя с най-калпавите, най-непослушните хора. Тези Бог ми е дал и с тях ще свърша работата си на Земята.”

На Мусала бях решил да се отделим и сами да посрещнем лятото, но Учителят ми нареди да отида при тях и да ги ръководя. Все нещо ще приемат тези мои мили братя и сестри, повечето разбойници и явни врагове на Учителя и делото Му. Отидох по-рано на молитвеното място и изгоних един, настанил се да спи там. Имаше повече от 100 души, а и долу, при Еверест.

Ние постоянно ходим с Елена на Паневритмия и се „лекуваме” от любовта им. На другил ден пак сме на линия - упорито работим. Чудят се как не са ни унищожили и сме все усмихнати. Умориха се и почти ни оставиха. Ние постоянно се ограждаме. Като дойдеш ти, ще решим къде да отидем.

Около 19.08. имам Слънце съвпад Юпитер, съвпад Меркурий (радиален), съвпад Венера, съвпад Юпитер в Лъв. Това дава голяма духовна сила. Каквото ми нареди Учителят. Учителят казва, че когато помагаш, от теб излиза духовна силна енергия и свършва работата.

Ще почиваш с цигулката и пеене. Благовест е бойно поле, на което Братството ще победи. Той ти е един най-голям враг от миналото, който още не разбира от Божията Любов, която проявяваш. В света има много диаманти, които блестят, но посееш ли ги, нищо не излиза от тях. А ние сме житени, прости зърна, но храним човечеството духовно. Никой няма право да се меси и пречи на любовта на хората. Това е Бог. Аз скъпо плащам за хубавите си чувства, но те ще оставят дълбоки следи. На Земята се извършва велика работа за цялата Вселена. Ние сме тяло на Учителя и където е Той, там сме и ние. Ние сме велико нещо за света.

На Любомир му помагам и той ме слуша. Напиши нещо за Истиян, този ангел, който Бог ти прати.

Ти си баба Ми Величка със същите противоречия, които имаше - и сега. Преди 2000 години беше мъж, Патриций, а аз - жена. Като ме унищожи, влязох в тебе и те направих християнка. Ти омекна и се роди като жена, която роди майка ми Стевка. Римляните те преследват и убиват, а Стевка остава сама - не можа да я отгледаш. Затова сега, по нареждане на Учителя, я взема от черквата, за да я възпиташ и учиш. Голямата...(ЛИПСВА ТЕКСТ)

Р.S. Много пъти съм ви спасявал живота - и на майка ми, и на тебе (Рила). Богатството на Заимовите дойде чрез тебе от Франция. Аз ти гарантирах. Аз там имам огромни богатства.

Като се видим, ще си приказваме за някои минали филми на живота.

22. Писмо от Светозар Няголов до сестра му Величка Няголова от 07.06.2004 г.

Б. е Л.

7.06.2004 г.

Обична сестра Величка,

Получих отдавна писмото ти и ти отговарям чак сега, за което моля да ме извиниш. Постоянно ми задават задачи, и то бързи, които трябва да решавам. Трябваше да направя хороскопите за вселяванията на Духа за епохата на Водолей. Това ми отне доста време. Едновременно и много други задачи. Вчера завърших писането на първия проблем, има още два. Трябва да поправим покрива на с. Пенка Драгнева, който тече, - и в стаята да отиде Мариана Янушева, на която и удвоили наема. За седмица свалихме старите керемиди, заменихме загнилите дъски с нови и наковахме един изкуствен материал (боброва кожа) за лек и сигурен покрив. Измазахме стаята, Павел прекара и оправи тока и нанесохме момичето в новата квартира. Ние бяхме до Айтос, градината. И там - работа. Някой си си взел ключовете и влиза навсякъде, където пожелае, и си прави каквото иска. Заключил се в горните стаи и жените вдигнали гюрултия и го изгонили. Направихме, монтирахме нови секретни брави и дадохме ключовете на отговори инката Ирина. Сега не може никой да влиза в помещенията в градината на своя глава, боз да се обади на отговорника. Отидохме в Поморие. Там Радостина си секнала кръста, но я пратили на някакъв курс във Варна, но не може да се движи, и до тоалетна не можела да отиде. Веднага изпратих Павел с колата до Варна и вечерта я докара. Разтрих я здраво, сложих й хубав пояс и мина схващането и на втория ден пак отиде на курса.

Вкъщи постоянно идват хора. Снощи 3 сестри дойдоха да ни видят, затьжили се за нас. Посрещнахме ги добре. Взех от Вергилий от томовете 18 и 19 и продавах в Айтос. Това, което съм написал, ще излезе в 20 том.

Обадих се няколко пъти на Косю. Ти скоро си говорила с него, Каня го на баница, но последният път не дойде, понеже имал някаква работа. Казва ми, че си решила да дойдеш през лятото - това Учителят го нарежда. Това, което написах за Учителя, е злато, което духовните хора от земята и небето ще го оценят високо. Горе има велика необятна наука, напълно реална и абсолютно точна, без помен от лъжа. Учителят Беинса Дуно дойде на земята да възстанови загубената истина и така да освободи човечеството от непоправимото и вечно зло, в което то живее.

(...) Ученика магии не го хващат, но те атакуват мене, а всичко се стоварва върху Елена и затова главно не ходим на Паневритмия. Павел за Мусала имаше ниско кръвно, и тя, и едва дойдоха до горе. Аз му поисках раницата да я нося, но той ми отказа. Имах доста трудна задача, но му помогнах да се качи, а горе го излекувах и надолу беше добре. Аз гледам реално на нещата и помагам и на враговете си, да останат на земята и си научат урока. В това размирно време ще се разделят овцете от козите. Това са стари кармични развръзки.

За Косю съм полагал много грижи. Десетки пъти го спасявах от кризите, които минаваше със сърцето. Както ти писах, ние си поговорихме и умът му се проясни, той ме разбра. Когато се връщахме от лекцията ми в Ямбол, пътувахме през нощта и Павел искаше да отидем в Димитровград, но аз разбрах, че има нещо сериозно и се върнахме в София, където се видяхме с Косю. С парите купихме храна за градината. Учителят казва, че когато човек работи за Бога, Той го примирява с враговете му. Това стана и на Мусала - с всичките, които бяха против мен. С Пламен сме добри приятели. За горе не мисли - заедно ще се качим. Аз качих майка ми на 84 години горе и всички й се радваха, а и тя беше много доволна. Любомир 10 пъти я води и не можа да я качи, а аз я хванах за ръка, и нагоре и надолу вървяхме заедно. Колко пъти тя и баща ми са ме водили на Рила! Аз, между другото, съм изпратен и да помагам на вас в живота и да ви спасявам при опасности. Не ви се меся в личния живот, но щом имате нужда, веднага идвам. Независимо от вашите отношения, аз ви обичам и винаги ви помагам. Моето съзнание е винаги будно и веднага се притичам към тези, които Учителят ми покаже. Когато ние се обичаме, между нас застава Бог и оправя всичките ни трудни проблеми. „Дето са събрани двама или трима в мое име, там съм и Аз посред тях.” Много силна формула при големи мъчнотии, при пътуване, болести. Понеже Бог е между нас, като се обичаме, кой може да бъде против нас? Учителят обърна на 180° положението на Любомир и той се освободи от началничката си.

Ти си родена посред нощ, което говори, че ще работиш много усилено духовно в тайно и скрито и във втората половина на живота си ще проявиш Божественото, вложено в твоята душа в пълнота.

Ние не сме от този свят, нито от другия, а от третия и затова тук, на Земята, ни е много трудно. Но аз считам за велика привилегия да работя за Бога в тия трудни условия, да проявявам доброто и любовта и да помагам на всички страдащи, отправили зов към мене. И сестра Мария Тодорова ми каза; „Светозаре, нашата любов е от векове за векове. Където и да се намирам, аз винаги ще ти помагам.” При избора на Андрей, аз направих това, което Учителят ми заръча, без да мисля за себе си. Ако не бях свободен, как щях да напиша толкова работи? По цял ден пиша и смятам, и времето ми пак не стига. Не мога да ти напиша и писмо. Учителят прави всичко за нашето добро. Той нареди всичките тези неща. Аз нямам карма и атаките не ме хващат. Имам големи духовни сили, с които мога да ги помета. Няма смисъл после да работя за тях 100 години. Но с мен шега не бива. Аз съм оставил Бог де ме пази и закриля и не мисля за себе си. Брат Петър Филипов - мир и светлина на душата му, той ми беше най-големият ми враг, и аз знаех всичко, но мълчах и търпях. Описал съм в 19 том, а в биографията ми. Аз постъпих добре. В 20 том ще има още по-важни, дълбоки езотерични неща за Учителя, Братството и България. Ангелите не смеят да направят хороскопа на Учителя. Аз го попитах и Той се съгласи и чак тогава казах на Вергилий, че ще направя тази работа. За всяка написана книга, аз съм питал Учителя, и даже за евреите, Той ми нареди да я напиша, и ми помогна напълно. За живота ни се грижи лично Учителят и като работим добре за делото Му, Той постоянно ни го продължава. Аз не търся слава от хората, защото много пъти съм я имал, а работя за Славата Божия на Земята. Учителят знае отлично кой ще свърши работата и ми го каза в 1960 г. на Петровден. Имах две срещи с Него: На Молитвения връх и на Вътрешния Близнак.

Учителят ни заръча всеки от нас да напише поне по една страница от новата Библия, която се пише тук, на Изгрева. Като напиша нещо, чувствам голямата радост на съществата, които ме заобикалят, и аз се радвам на това, което съм написал с тяхната помощ. За да разберат хората това, което съм писал, те трябва да са свързани с Онзи, който е дал това знание - с Учителя, иначе то ще остане заключено за техните умове.

Дойде Вергилий и му предадох материалите, да тръгнат по реда си. Радвам се на великите истини, които се откриват за езотеричния живот на Учителя и Великото дело, което Той свърши на Земята и каза: „Свърши се една малка работа.” Какво смирение, какво величие се крие в тези думи на Онзи, Който е направил всичко за нас и постоянно изгражда Вселената. Велико нещо е човек да работи за Делото Божие на Земята, да го обича, да му служи, да изпълни Неговата воля, да даде своя малък принос към гигантската работа, която Беинса Дуно проведе на Земята.

(...)

Ще успее Великото Дело Божие на Земята. И тя ще се очисти от всичко старо, атавистично, и ще даде ход на новия живот на Братство, Мир, Хармония и велика Любов! Амин!

Твой брат Светозар

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...