Jump to content

Обобщения за изданията


Recommended Posts

Обобщение:

Брой на изданията до от 1915 до 1950 г - 203 бр.

(Първи издания)

По класове:

НБ – 48

УС – 16

ООК – 37

МОК – 33

СБ ( включва и РБ) – 37

МС – 8

ИБ – 17

ПС – 7

Издания на Жануа:

Издания на неотпечатваното Слово : Общо - 52

НБ- 17

ООК – 15

МОК – 12

СБ - 0

УС – 8

-----

Общо - 52

Издания по оригинал (архиви) и с различия от първите издания Общо 36

НБ- 9

ООК – 7

МОК – 9

СБ - 7

УС – 4

-----

Общо 36

Link to comment
Share on other sites

Издания на Жануа:

Издания на неотпечатвани до 1999 г: Общо - 52

НБ- 17

ООК – 15

МОК – 12

СБ - 0

УС – 8

-----

Общо - 52

Неделни беседи - Неотпечатани преди това до 1999 - 17 бр.

 1. Възкресение(1932-33) - (Нередактирани от стенограми - 1999) (беседите са издадени първоначално в "Думи на Правда", 1996 г. и "Живият хляб", 1997 г.) Съдържание
 2. Радостта(1932-33) - (Нередактирани от стенограми - 1999) (част от беседите са издадени в "Живият хляб", 1997 г. и "Познаване на истината", 2000 г.) Съдържание
 3. Постижимото(1932-33) - (Нередактирани от стенограми - 1999) Съдържание
 4. Приготовленията на сърцето(1933-34) - (Нередактирани от стенограми - 1999) Съдържание
 5. Този е живият хляб(1934-35) - (Втори вариант, външен линк) (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 6. Вас ви нарекох приятели(1935-36)- (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 7. Най-голям в царството небесно(1936-37) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 8. По образ и подобие(1937-38) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 9. Любовта дава живот(1938-39)- (Нередактирани от стенограми - 1999) Съдържание
 10. Път на зазоряване(1939-40) - (Нередактирани от стенограми -1999) Съдържание
 11. Като роди дете(1940-41) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 12. Възпитанието(1941-42) - (Нередактирани от стенограми -1999) Съдържание
 13. Благословен том 1 (1941-42)- (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 14. Благословен том 2 (1941-42)- (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 15. Проявление (1942-43) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 16. Оживяване(1942-43) - (Нередактирани от стенограми - 1998) Съдържание
 17. Пътят на героите (1923-43)- (Нередактирани от стенограми - 2007) Съдържание

Общ окултен клас (Жануа) - Непубликувани преди това до 1999: - 15 бр.

1.
Вечният порядък
-
Книгата 1933-1934г.
(Нередактирани от стенограми)

2.
Ако говоря - том І
-
Книгата 1934-1935
(Нередактирани от стенограми)

3.
Ако говоря - том ІІ
-
Книгата1934-1935
(Нередактирани от стенограми)

4.
Петте врати
Книгата 1935- 1936
(Нередактирани от стенограми)

5.
Запалена свещ
-
Книгата
1936-1937г (Нередактирани от стенограми)

6.
Божественият импулс
-
Книгата 1937-1938г.
(Нередактирани от стенограми)

7.
Слава Божия, царството Божие и волята Божия
-
Книгата
1938-1939г. (Нередактирани от стенограми)

8.
Силата на мисълта
-
Книгата 1938-1939г.
(Нередактирани от стенограми)

9.
Единственото богатство
-
Книгата 1939- 1940г
. (Нередактирани от стенограми)

10.
Наука за живота
-
Книгата 1939 1940г.
(Нередактирани от стенограми)

11.
Всекий ден по една добра мисъл
-
Книгата 1940-1941г.
(Нередактирани от стенограми)

12.
Прав път
-
Книгата 1940-1941г.
(Нередактирани от стенограми)

13.
Буден ум и будно сърце
-
Книгата
(Нередактирани от стенограми)

14.
Великата възможност
-
Книгата
(Нередактирани от стенограми)

15.
Двамата бакали
Книгата
(Нередактирани от стенограми)

Забележка: В някои от тези книги има беседи, които са издавани преди това.:

"Запалена свещ":

· Ценности и възможности,
21 юли 1937 г.
"Лѫчи на живота", ИББ (СБ,РБ), 1937 г.

· Предназначението на човека / Нашето предназначение,
4 август 1937 г.
"Лѫчи на живота", ИББ (СБ,РБ), 1937 г.

· Път и възможности / Пътят и възможностите,
11 август 1937
г.
"Лѫчи на живота", ИББ (СБ,РБ), 1937 г.

"Божественият импулс"

· Закон за вечна младост / Вечно подмладяване. Закон за вечна младост,
22 септември 1937 г.
"Лѫчи на живота", ИББ (СБ,РБ), 1937 г.

"Наука за живота"

· Закон за частите и за Цялото / Частите и цялото,
24 юли 1940 г.
"Божествен и човешки свят", ИББ (РБ), 1940 г.

Младежки окултен клас (Жануа) - Непубликувани до 1999: - 12 бр.

1.
Права обхода и права постъпка
-
Книгата
1934-1935г (Нередактирани от стенограми)

2.
Господар и слуга
-
Книгата
1935-1936г (Нередактирани от стенограми)

3.
Основният тон
-
Книгата
1935-1936г (Нередактирани от стенограми)

4.
Разумните същества
-
Книгата 1936-1937г.
(Нередактирани от стенограми)

5.
Възможности в живота
-
Книгата 1937-1938г.
(Нередактирани от стенограми)

6.
Скръб и радост
-
Книгата
1938-1939г. (Нередактирани от стенограми)

7.
Смяна на състоянията
-
Книгата 1939-1940г.
(Нередактирани от стенограми)

8.
Пътят към щастието
-
Книгата 1939-1940г.
(Нередактирани от стенограми)

9.
Най-лесното
-
Книгата 1940-1941г.
(Нередактирани от стенограми)

10.
Живот, светлина и сила
-
Книгата 1940-1941г
.
(Нередактирани от стенограми)

11.
Двете Божествени посещения
-
Книгата 1941-1942г.
(Нередактирани от стенограми)

12.
Минало, настояще, бъдеще
-
Книгата
1942-1943г. (Нередактирани от стенограми)

Забележка: В някои от тези книги има беседи, които са издавани преди това.:

От томчто Скръб и радост

- И в мене / С вяра, без смущение
,
21 юли 1939 г.
"Езикът на Любовта", ИББ (РБ), 1939
* * *
"Скръб и радост", ИК "Жануа'98“, 1999
* * *
"Езикътъ на любовьта", ИК "Жануа'98" (РБ) , 2003
* * *
Държавен архив

- Търпение
,
4 август 1939 г.
"Езикът на Любовта", ИББ (РБ), 1939
* * *
"Скръб и радост", ИК "Жануа'98“, 1999
* * *
Държавен архив

- Служене / Господар и слуга,
11 август 1939 г.
"Езикът на Любовта", ИББ (РБ), 1939
* * *
"Скръб и радост", ИК "Жануа'98“, 1999
* * *
Държавен архив

-
Близо и далеч / Нито близо, нито далече,
22 септември 1939 г.
"Езикът на Любовта", ИББ (РБ), 1939
* * *
"
Скръб и радост", ИК "Жануа'98“, 1999
* * *
Държавен архив

Съборни беседи (Жануа) Непубликувани до 1999: (няма)

Утринни слова (Жануа) Непубликувани преди това до 1999: 8 бр.

 1. Новото разбиране на връзката в живота (1933-1934)- Книгата (изд. 2000) (Нередактирани от стенограми)
 2. Добрият език (1938-1939) - Книгата (изд. 1998) (Нередактирани от стенограми)
 3. Изпитът на любовта (1939)- Книгата (изд. 1998). (Нередактирани от стенограми)
 4. Съгласуване на мислите (1940-1941) - Книгата (изд. 1998) (Нередактирани от стенограми)
 5. Последното добро (1941-1942)- Книгата (изд. 1997) (Нередактирани от стенограми)
 6. Близо и далеч (1942)- Книгата (изд. 1997) (Нередактирани от стенограми)
 7. Важни и належащи неща(1942-1943) - Книгата (изд. 1997) (Нередактирани от стенограми)
 8. Плодовете на любовта (1942-1943) - Книгата(изд. 1997) (Нередактирани от стенограми)
Link to comment
Share on other sites

Издания на Жануа:

Издания по оригинал (архиви) и различни от първите издания Общо 36 бр.

НБ- 9

ООК – 7

МОК – 9

СБ - 7

УС – 4

-----

Общо 36

Неделни беседи

Томчета по оригинали от Държавния архив: 9 бр.

1.
Все що е писано, стар правопис (1917)
- (Нередактирани- 2004)
(има първо издание)

2.
Да възлюбиш Господа, (1919)
- (Нередактирани от стенограми 50/50 - издадена 2009 )
(има първо издание)
Съдържание

3.
Новият човек(1919)
- (Запазена автентичност на стенографските записи-2002)
(има първо издание)
Съдържание

4.
Поучаваше ги(1923)
- (Нередактирани от стенограми - 2002)
(има първо издание)
Съдържание

5.
Крадецът и пастирът(1929-30)
- (Нередактирани от стенограми - 2006)
(има първо издание)
Съдържание

6.
Живот, светлина и свобода том 3(1932)
- (Второ издание, 2012) (Първото издание е на „Сила и живот“-Бургас - 1994)

7.
Възкресение(1932-33)
- (Нередактирани от стенограми - 1999) (беседите са издадени първоначално в "
Думи на Правда
", 1996 г. и "
Живият хляб
", 1997 г.)
Съдържание

8.
Радостта(1932-33)
- (Нередактирани от стенограми - 1999) (част от беседите са издадени в "
Живият хляб
", 1997 г. и "
Познаване на истината
", 2000 г.)
Съдържание

9.
Пътят на героите (1923-43)
- (Нередактирани-2007)
Съдържание
– сборник. Част от беседите са издадени преди това редактирани, в „Петимата братя“, 1948, „Петимата братя“, „Жануа“ 2010,
"
Възможности за щастие"
.1941 и др.

Общ окултен клас

Томчета по оригинали от Държавния архив:
7 бр.

1.
Трите живота
-
Книгата
1922г (Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

2.
Истинската реалност
Книгата 1928 1929г.
(Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

3.
Степени на съзнанието
-
Книгата
1929 -1930г. (Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

4.
Доброто оръжие
-
Книгата
1930г. (Нередактирани от стенограми)
Втори вариант
(има първо издание)

5.
Събуди се
Книгата 1931-1931г.
(Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

6.
Новата мисъл
Книгата 1932- 1933г
. (Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

7.
Трите свещи
Книгата
(Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

Младежки окултен клас

Томчета по оригинали от Държавния архив:
9 бр.

1.
Трите живота
-
Книгата
1922г (Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

2.
Истинската реалност
Книгата 1928 1929г.
(Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

3.
Степени на съзнанието
-
Книгата
1929 -1930г. (Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

4.
Доброто оръжие
-
Книгата
1930г. (Нередактирани от стенограми)
Втори вариант
(има първо издание)

5.
Събуди се
Книгата 1931-1931г.
(Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

6.
Новата мисъл
Книгата 1932- 1933г
. (Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

7.
Трите свещи
Книгата
(Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

Съборни беседи

Томчета по оригинали от Държавния архив: 7 бр.

1.
Втори младежки събор
(1924) -
Книгата
(Нередактирани от стенограми)
(изд. - 2009)

2.
Да им дам живот
(1936)-
Книгата
(Нередактирани от стенограми)
(изд. - 2005)

3.
Лъчи на живота
(1937) -
Книгата
(Нередактирани от стенограми)
(изд. - 2004)

4.
Езикът на любовта
(1939)-
Книгата
(Нередактирани от стенограми)
(изд. - 2003)

5.
Възможности на щастието
(1941) -
Книгата
(Нередактирани от стенограми)
(изд. - 2007)

6.
Заветът на любовта
(1944) -
Книгата
(Нередактирани от стенограми)
(изд. - 1999)

7.
Сборник Лекции
(1917-1943) -
Книгата
(Нередактирани от стенограми)
(изд. - 2009)

Утрини слова

Томчета по оригинали от Държавния архив:
4 бр

1.
Ценната дума
(1935-1936)-
Книгата
(изд. 2004)
(Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

2.
Трите родословия
(1936)-
Книгат
а (изд. 2000)
(Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

3.
Аз го създадох
том 1 (1936-1937)-
Книгата
(изд. 2003).
(Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

4.
Аз го създадох
том 2 (1937)-
Книгата
(изд. 2003).
(Нередактирани от стенограми)
(има първо издание)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...