Jump to content

Етапъ 1 ПЪРВОТО СЪТВОРЕНИЕ: ТѢЛО


Recommended Posts

Етапъ 1.

ПЪРВОТО СЪТВОРЕНИЕ: ТѢЛО

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само

силата на сътворението и
силата на разрушението

Сътворение:

За силата на сътворението първоначално бѣ нуждно осезание, и първото единственно осезание, върху което тя се спрѣ по замисълъ и което тя поиска да създаде, бѣ: тѣло. Отъ него и започва битието.

Силата на разрушението бѣше обаче противъ битието, и поради това борбата между тѣзи две сили продължи съ още по-голѣмо ожесточение, до като най-после силата на сътворението сполучи да отстра­ни отъ пѫтя си силата на разрушението и да поло­жи основата на битието. По-нататъкъ силата на съ­творението сгѫсти голѣма часть отъ своето дихание, за да се огради отъ небитието и отъ силата на раз­рушението. Това сгѫстено дихание създаде тѣлото пожелано отъ силата на сътворението въ нейния първиченъ замисълъ.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...