Jump to content

Етапъ 1 ПЪРВОТО СЪТВОРЕНИЕ: ТѢЛО


Dela
 Share

Recommended Posts

Етапъ 1.

ПЪРВОТО СЪТВОРЕНИЕ: ТѢЛО

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само

силата на сътворението и
силата на разрушението

Сътворение:

За силата на сътворението първоначално бѣ нуждно осезание, и първото единственно осезание, върху което тя се спрѣ по замисълъ и което тя поиска да създаде, бѣ: тѣло. Отъ него и започва битието.

Силата на разрушението бѣше обаче противъ битието, и поради това борбата между тѣзи две сили продължи съ още по-голѣмо ожесточение, до като най-после силата на сътворението сполучи да отстра­ни отъ пѫтя си силата на разрушението и да поло­жи основата на битието. По-нататъкъ силата на съ­творението сгѫсти голѣма часть отъ своето дихание, за да се огради отъ небитието и отъ силата на раз­рушението. Това сгѫстено дихание създаде тѣлото пожелано отъ силата на сътворението въ нейния първиченъ замисълъ.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...