Jump to content

Етапъ 11 ПОЯВЯВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ЗВѢРЪ НА ЗЕМЯТА


Recommended Posts

Етапъ 11

ПОЯВЯВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ЗВѢРЪ НА ЗЕМЯТА.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Сътворение:
Следъ създаването на въздуха и на зеленинитѣ по земята отъ силата на сътворението, тя, придру­жена отъ силата на разрушението, тръгна по необятнитѣ простори на своето царство. Изъ пѫтя си­лата на разрушението й рече:
— Защо, о моя сила на сътворението, не се създаде и нѣкое сѫщество, което да ходи като насъ по земята? Ти имашъ и силата на движението. Как­во ти прѣчи да създадешъ и едно творение, което да се движи по земята?
Тогава, за да изпълни желанието на своята дру­гарка, силата на сътворението взе една часть отъ земната твърдъ, подхвърли я и й рече:
— Имай силата да вървишъ, както сега се движишъ отъ моя тласъкъ, и бѫди първата сила въ движение на земята. Оставямъ те да бродишъ изъ мойтѣ земни синкавини и зеленини, дето да черпишъ радость оставена отъ менъ чрезъ тѣхъ на земята. Така се създаде първото животно въ движение на земята.
То бѣ наистина яко като земната твърдь, за да не може да бѫде лесно побеждавано, ала то бѣше и най злото животно на земята, защото бѣше сътво­рено не вече отъ замисъла на силата на сътворение­то, а отъ подсѣщането на силата на разрушението. Това бѣ първия звѣръ на земята.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...