Jump to content
Dela

Етапъ 13 СЪЗДАВАНЕТО НА РИБИТѢ ВЪ ВОДАТА НА ЗЕМЯТА

Recommended Posts

ГЛАВА III

СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪЛНИЯ ЖИВОТЪ ВЪ ДВИЖЕ-

­НИЕ НА ЗЕМЯТА: РИБИТѢ ВЪ ВОДАТА, ПЪРВИЯ

ПОЛЪ, ЖЕНАТА И НЕЙНИЯ ПРОТИВОПОЛЪ, МѪЖА

Етапъ 13

СЪЗДАВАНЕТО НА РИБИТѢ ВЪ ВОДАТА

НА ЗЕМЯТА

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Сътворение:
Следъ създаването на птицитѣ отъ силата на сътворението, тя отиде да си почине на единъ брѣгь до водата, добита отъ нейнитѣ първи сълзи, но като видѣ, че тѣзи нейни първи сълзи не сѫ така кристални, както бѣха изтекли отъ нейнитѣ очи, пожела да създаде единъ животъ въ движение и въ водата, който да я обистрюва и да я съживява, както птицитѣ съживиха въздуха около земята.
Въ този свой замисълъ силата на сътворението взе кѫсове отъ най сребриститѣ корени на дърве­сата, хвърли ги въ една блиска рѣкичка, която те­чеше и се вливаше въ голѣмитѣ води и имъ рече:
— Както плувате сега по тази рѣкичка, за да влѣзете въ моретата образувани отъ моитѣ сълзи, които пролѣхъ, за да спася навѣки земята отъ сила­та на разрушението, така да плувате по всички во­дни ширини, които да пречиствате и да оживлявате сѫщо навѣки.
По тоя начинъ се създадоха и рибитѣ въ водата.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×