Jump to content

Етапъ 29. НАЧАЛОТО НА ВСЕЗЕМНИЯ ЧЕЛОВѢЧЕСКИ РОДЪ


Recommended Posts

Етапъ 29.

НАЧАЛОТО НА ВСЕЗЕМНИЯ ЧЕЛОВѢЧЕСКИ РОДЪ.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само

силата на сътворението и
силата на разрушението

Человѣчество:

Децата на първата сила полъ-жена и на пър­вия человѣко-мѫжъ, като порастнаха и като се раз­виха въ два различни рода, се групираха въ двойки отъ человѣко-мѫжъ и человѣко-жена. Тия двойки се пръснаха по цѣлата земя и отъ тѣхъ чрезъ раж­дане и прераждане се създаде всеземниятъ человѣчески родъ.

Така се създаде человѣкътъ, предопредѣленъ за раждания и за прераждания презъ всички вѣкове, за да се осуети замисъла на силата на разруше­нието, за която този вѣченъ человѣкъ съ творческа сила бѣше най-могѫщата първосила на земята и ко­гото тя искаше да унищожи

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...