Jump to content

Етапъ 32. ПЪРВИТѢ БѢСОВЕ НА ВѢРИ И СУЕВѢРИЯ МЕЖДУ ЧЕЛОВѢЦИТѢ НА ЗЕМЯТА


Recommended Posts

Етапъ 32.

ПЪРВИТѢ БѢСОВЕ НА ВѢРИ И СУЕВѢРИЯ

МЕЖДУ ЧЕЛОВѢЦИТѢ НА ЗЕМЯТА.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението

Человѣчество:

На силата на разрушението не стигна това, дето народитѣ се изтрѣбваха едни други. Тя искаше въ самитѣ народи да проникне несъгласието, да поникнатъ различия, за да стане невъзможно никакво единно человѣческо творчество. И ней се удаде да постигне цельта си чрезъ единъ новъ бѣсъ, бѣсъ на вѣри и суевѣрия. Така различнитѣ человѣко-мѫже и человѣко жени почнаха да вѣрватъ въ разли­чни нѣща и да се кланятъ въ различни сѫщества: едни да се кланятъ на животни по-силни отъ тѣхъ, други взеха да вѣрватъ въ сѫществуващи и несѫ­ществуващи бѣсовски сили, и т. н. Съ този новъ бѣсъ на вѣри, на суевѣрия, на смѫтни понятия и на хаосъ отъ понятия, силата на разрушението раздро­би напълно человѣческия родъ, като свръхсила и като творческа сила на земята.
Понеже отъ друга страна силата на сътворе­нието вече не сѫществуваше за человѣка и нѣмаше кой да извади человѣческия родъ отъ този хаосъ на все по-нови и по-нови бѣсове създавани отъ силата на разрушението, человѣцитѣ си и останаха съ тѣхъ.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...