Jump to content
Dela

28.ЗА ВИДИМИЯ И ЗА НЕВИДИМИЯ ЧЕЛОВѢЧЕСКИ ЖИВОТЪ

Recommended Posts

28.ЗА ВИДИМИЯ И ЗА НЕВИДИМИЯ

ЧЕЛОВѢЧЕСКИ ЖИВОТЪ.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първич ность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Учение:
Силата на сътворението сътвори всичко, и ней­ното първо творение бѣше тѣло.
Силата на разрушението пъкъ искаше да раз­руши това тѣло. Тя постигна цельта си чрезъ пола, но силата на сътворението пакъ си остана въ заро­диша на человѣка, като вѣчность чрезъ жената, ма­каръ и тя въ полъ.
Защото силата на разрушението не е опасность за самата скрита и невидима творческа сила въ че­ловѣка, която е духъ, вѣчность и е непобедима, а е опасность само за неговото видимо тѣло, въ което тя може всѣкога да проникне, щомъ като человѣкътъ вижда живота си само въ своето тѣло, а не и въ творческия, вѣченъ и несъкрушимъ человѣчески духъ.
За да заживѣе человѣкътъ съ вѣчностьта, въ която той е като зародишъ на вѣченъ творчески духъ, невидимъ за самия него, той трѣбва да се превърне и като животъ въ този духъ,. Защото само въ този вѣченъ творчески духъ, невидимъ за человѣка, е неговата творческа и свръхтворческа сила, и защото по величина този духъ се доближава до все­мира, безкрайно далечъ отъ нищожната нагледна величина на човѣшкото тѣло.
За человѣка този духъ, който е самата вѣчна и непобедима сила на сътворението, изразява не са­мо вѣчностьта като сѫщество на земята, но и всички творчески сили въ всемира, подбудители на човѣш­кото творчество на земята.
Само въ този духъ се ражда и се преражда человѣкътъ и става творческа и свръхтворческа сила.
Този творчески и свръхтворчески духъ именно трѣбва да обхване членоветѣ на всѣка общиария, и той трѣбва да бѫде царь на всеземната человѣческа общиария защото това е духътъ на силата на сътворението, която сътвори свѣта и за всемира, на която силата на разрушението не съществува. Сила­та на разрушението е останала да владѣе само вър­ху человѣка на земята, по-право само върху животното-человѣкъ.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×