Jump to content

31.3А ПЪРВИТѢ ДЕЦѢ НА ЧЕЛОВѢКА


Recommended Posts

ГЛАВА VI.

ЗА ЧЕЛОВѢЧЕСКИТѢ БОЖЕСТВА, ЗА ЧЕЛОВѢЧЕ-

СКИТѢ ЛѪЖЕБОЖЕСТВА И ЗА ПОСЛЕДНИЯ СЪ-

ВЪРШЕНЪ ЧЕЛОВѢЧЕСКИ СВѢТЪ.

31.3А ПЪРВИТѢ ДЕЦѢ НА ЧЕЛОВѢКА.

ДОГМА : Начало бѣ мъртва точка, а първичность бѣха само
силата на сътворението и
силата на разрушението
Учение:
Силата на сътворението сътвори всичко, освенъ мѫжа, който се яви не по нейнъ замисълъ, а само бѣ получилъ животъ отъ нейното дихание чрезъ другитѣ животни.
Така мѫжътъ за дълго си остана смѣсь отъ всички замисли на силата на разрушението и отъ диханията на всички животни звѣрове.
Тъй като жената встѫпи въ грѣхъ съ тая сбир­щина, тя стана сѫщата сбирщина.
После тя пожела да очисти своята красота, и така се родиха първитѣ деца, на които се придаде сѫщата грозота.
Като позна своята грозота чрезъ жената, мѫ­жътъ се превърна цѣлъ въ бѣсъ, за да убие и последнитѣ останки отъ красотата на жената и да я направи като себе си грозота. Това стана така, за да бѫдатъ и малкитѣ, децата, въ грозота, макаръ че първата майка бѣше само красота.
Малкитѣ следователно не познаваха своята първа майка като красота, а познаваха само себе си въ грозота и грозотата на своята майка въ полъ.
Така тѣхнитѣ грозоти бѣха красоти за тѣхъ.
Така първиятъ мѫжъ и първата жена, вече смъртни, създадоха първитѣ малки, т. е. първитѣ деца, сѫшо смъртни.
Понеже децата не знаеха нищо за вѣчностьта, за тѣхъ невѣчностьта бѣше вѣчность, и вѣчностьта — невѣчность.
Така человѣкътъ живѣ въ слѣпота, до като общиарията успѣ да открие силата на разрушението и да очисти человѣка отъ нея.
Така чрезъ общиарията се възроди за свѣта силата на сътворението.
Ето защо, на всѣко дете, което ще бѫде единъ день членъ на общиарията, трѣбва да бѫде извест­на тази история за сътворението на свѣта, чрезъ борба между силата на сътворението и сила­та на разрушението, за да познава то замислитѣ на силата на разрушението и да се чувствува само като рожба на силата на сътворението.
Защото детето като творение е плодъ на си­лата на сътворението, и предъ неговата невинность самата сила на разрушението се вижда безпомощна.
До такава невинность, каквато притежава детето, трѣбва да се издигне всѣки обшиарецъ, за да може да се похвали че той за винаги е очистенъ отъ силата на разрушението и че творческиятъ му духъ е по-свѣтълъ и по ясенъ и отъ слънцето.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...