Jump to content
Борислава Ичова Бог-нова

"Най-силната дума в българския език"

Recommended Posts

Преди, може би, около две години, се опитах да опиша всички думи в българския език, които започват с думата "благ". Стигнах до извода, че възможно най-красивите, чисти и възвишени неща, които можем да изразим се речта се родиха именно от тези думи. Ето и някои от тях: благословение, благодарност, благоразумие, благоухание, благозвучие, благоволение,благовидение, благовещение, благовремие, благовъзпитание, благоговеене, благост, благодетел, благожелание, благополучие, благородие, благосклонност, благосъстояние, БЛАГОСТ, благотворение, благоутробие, благочестие.

И така, най-силна дума в българския език ще сложа думата "благ". В древните исторически летописи, срещаме да се използва думата "благари" като синоним на българи. Т.е. хора на благия Бог, а "ари" в превод от тракийски означава - "творя, сътворявам". И тук се сещам да приложа следния стих от Евангелието на Лука 18:18, когато изралтянина се обръща към Христа с думите: "Учителю, благи, какво да сторя, за да наследя Вечния живот? 19 А Иисус му рече: "Що ме зовеш благи? Благ е само един Бог". От тук следва, че благостта е качество на Бога, което е нужно да придобием чрез живота си по пътя към Вечния.

Следва извадка от беседа на Учителя от НБ, "Благ", държана на 17.01.1926г., която намирам случайно, докато разсъждавам върху благостта на Бог:

"...Благостта, това е най-възвишеното състояние на човешкия дух, към което ние ще се стремим. Благост към всички, това е един вътрешен стремеж у човека. Защото в закона за любовта, тъй както сега съществува във всички народи, това е едно самоограничение на личността, самоограничение на дома, самоограничение на народа, самоограничение на ангелите, самоограничение на Бога. Това е именно проявлението на Любовта.

... Днес в българския език няма дума, която да означава проявлението на Бога, онова абсолютно проявление на онази пълна Любов, която да включва всичко в себе си. В туй състояние на благост, в Бога няма нито най-малкото желание да стори някому най-малкото зло.

... А в ляво дето е Духът на Благостта, Бог, на Когото се казва, че е благ, тази посока е възходяща: тя определя стремежа на човешкия дух към Бога.

... Туй което може да внесе един здравословен живот в нас, това е Божията благост.Когато дойдат изпитите, изпитанията в живота ви, радвайте се, не защото ги искате, но те ще ви дадат възможност да проверите силите си, да видите, до колко можете да приложите Божията благост и да пренесете всичко с търпение. Не подразбирам да пренесеш всичко с пасивно търпение, но с разумно търпение. Възприемеш ли и приложиш ли Божията благост, тя ще внесе в тебе едно добро качество.

...И тъй, Христос казва: “Благ е тъкмо един Бог.” Как се изразява Неговата благост? – Той иска да ни предаде своята благост, да ни направи здрави. И апостол Павел Казва: “Бог иска да ни предаде своята благост, и ние да я възпоменем.” Тогава казвам: Любовта, благостта на вечния Бог е еднаква към всички същества, но всички не я възприемат еднакво, вследствие на това произтичат тия лоши разположения, тия дисонанси в тях.

... Аз ви оставам сега с мисълта: “Благ е тъкмо един Бог.” И Бог от Когото е излязъл нашия живот е благ. И Бог, към Когото отиваме е благ. И Бог, Който ни дава Мъдрост, Светлина и знание е благ. И този благ Бог, към Когото отиваме, има тази вечна свобода за развиване на човешката душа.

... Благ е Бог. И ние трябва да бъдем благи, или да носим Божията благост навсякъде, а като я носим, ще покажем, че аз вярвам в Бога.

... Желая сега всички да вървите към вечно възходящото, и душата ви да се пълни с Божията благост."

За препоръчване е да се прочете цялата беседа.

  • Like 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×