Jump to content

1934_08_31 ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИ ДВИЖЕНИЯ


GDD

Recommended Posts

Аудио - чете Ангелина Михайлова

"Перпендикулярно отношение", Младежки окултен клас Година 13 (1933 − 1934),

Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2004

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

От книгата, "Права обхода и права постъпка". Младежки окултен клас. Лекции от XIII и XIV година (1934–1935).

Първо издание. София, ЕТ „Дали“, 2003.

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИ ДВИЖЕНИЯ

Отче наш

Да изпеем песента "Свобода е потребна за душата". Кой е основния тон? Изпейте я още веднъж. Свобода е потребна за душата (2), душата (2). Тя се намира само в Любовта (2). Това е за душата (2). Изпяхте ли я хубаво?

Какво е състоянието на един човек, който губи от тона? Знаете ли влиянието на числата? Какво влияние упражняват числата върху вас? Числата, не сенките. Сянката на едно число, това е количество. Пет кила захар, това е сянка на числото. Захарта се произвежда от цвекло, от захарна тръстика. Нали цвеклото е органическо, захарта каква роля играе в цвеклото? Образува топлина в организма. Всички неща, които са сладки, захар ли представляват? Къде упражнява влияние числото 2? Човек има два крака. Ако единият крак не иска да ходи, какво ще му кажеш? Как с един крак само ще се движиш? Имате две ръце, но едната не се подчинява, тогава ще бъдете с една ръка и с един крак, които са в съгласие, и една ръка и един крак, които не са в съгласие, какво ще направите? Значи, ходенето зависи от съгласието на числото две. Кое е едното и кое е двете? Ако вземете някой предмет, как го хващате? -Когато предметът е деликатен, вие употребявате числото две, хващате го с две ръце или с два пръста. Кога употребявате числото 10? Хващате един човек с едната си ръка и с петте или десетте си пръста. Каква е мисълта ви, когато го хващате с една ръка и пет пръста, и каква, когато го хващате с двете си ръце и с десет пръста? Гледате един човек с едно око, после с двете си очи, гледате го под ъгъл от 45 градуса или го гледате направо? Какъв ъгъл е той? Когато го гледате с едното око, каква е вашата цел? И когато го хващате с едната ръка и петте пръсти, каква е вашата цел?

Да допуснем, едно дете минава покрай една ябълка, погледне ябълката и в него се поражда желание да откъсне ябълката, да я тури в джоба и да избяга. Коя е първата ябълка на едно дърво, според вас? Която първа е цъфнала и първа завързала. На едно дърво да кажем, че има 1000 ябълки. Децата избират най-хубавите ябълки, а най-хубави са тези ябълки, които първи цъфтят или тези, които последни цъфтят? Коя хапка е най-сладка – първата или последната? Казва се, че първата хапка е най-сладка. По аналогия, първият плод, първият цвят има предимство, понеже първите лъчи на пролетното слънце са го грели. Понеже земята се намира в едно особено състояние, някои цветове възприемат повече енергия. Плодни дървена, които късно цъфтят тук, в умерените пояси, те не могат да узреят и да добият такава сладчина. И самото дърво не е толкова активно. Как цъфтят дърветата, как се движите, как поглеждате, това са все резултати на човешката мисъл.

Искаш да извършиш някоя работа, но трябва да избереш съответно време и съответна мисъл. Да кажем, искаш да извършиш една добра работа. Какъв процес е този? Всяка добра постъпка уподобяваме на добър плод. Но преди да направиш една добра постъпка, като едно растение ще имаш първо пъпка, тя ще се повлияе от слънчевите лъчи, ще цъфне, ще завърже. След като узрее, тази мисъл може да се реализира. Защото в растенията плодовете падат само като узреят. Сега говорим за обикновените условия. А при изключителни по време условия плодовете падат преждевременно, падат когато има вятър. И много от вашите мисли така не се реализират, пък и да се реализират, пак не сте доволен. Защо? – Не е узряла. Някой червей я е проял или вятър я е отвял. Тя няма условия да образува тази сладчина, която е потребна. Следователно, за да изучим великия закон на човешката мисъл, най-напред трябва да си помогнем с плодните дървета, да изучим закона на тяхното оплодяване.

Колко неща са необходими, за да бъде една мисъл постоянна? Имате една приятелка от детинство още и й правите услуга. Била сте ученичка, баща ви е пращал пари и вие сте помагали на вашата приятелка. Докога може да изтърпите, да не си искате парите, докато тя сама не ги върне? Баща ви праща пари, имате всичко, но един ден закъсате в материално отношение, веднага ще си поискате парите. Тази приятелка казва: "Нали ме обичаш? В нужда си, но потърпи малко." Кое е съображението, което заставя вашата приятелка да апелира към вашата обич? Кое е онова, което ви заставя да кажете, че трябва и вие сега да услужите? Любовта е любов, а парите са дадени. -"Ти нали ме обичаш?" Значи парите да не ги искаш. Защо любовта не търпи да искаш парите? Защо Любовта търпи да даваш парите, а не търпи да вземаш парите?

Да се върнем към онази идея – движението на краката и движението на ръцете. Има особени центрове, които се занимават с движението на ръцете и краката, други центрове се занимават с очите, със слуха, с носа, с движението на пръстите и т.н. Това са все учени, специалисти, големи авторитети вътре у нас. Понякой път авторитетът се отказва да действува, като казва: "Не му е времето сега да работя. Не изпълнявам никаква заповед!" – Защо? Трябва да мислите дълбоко и право да се разсъждава. Искате да направите едно добро, но по едно време се отказвате, упорствувате: "На този никакво добро няма да му правя!" От какво произтичат вашите съображения, че вие не искате да му направите добро, а друг ще иска да му се направи добро? Кой от двамата е прав? Вие ли не искате да направите добро или вашите служащи? -"Аз не искам да му направя добро." Ако влезе една бучка захар във вашата уста и вие нямате слюнка, можете ли да разтопите тази бучка, ако искате да я разтопите? Защо човек не иска да направи едно добро? Можеш да направиш добро, но не искаш. А можеш и да направиш едно зло, но също не искаш. -"Аз не искам да направя добро." Това е минус. -"Аз не искам да направя зло" Това е плюс. Минусът е знак на противодействие.

Отказвате се от доброто, понеже противодействуващите сили на волята са по-силни от вас. Затворени сте в един кладенец, отгоре е турен капак. Това е минус. Ако искате да излезете, ако силата ви е голяма, ще вдигнете с главата си капака и ще излезете навън. Това е плюс. Къде е противодействуващата сила в човека? По някой път човек действува или хоризонтално или перпендикулярно. Когато ти загубиш посоката на хоризонталните движения, се движиш перпендикулярно. Ако хоризонталните движения са по-силни, отколкото перпендикулярните, ти ще бъдеш в застой. Ако едно хоризонтално движение представлява една негативна сила във вашия характер, то вашите перпендикулярни противодействуващи сили са хоризонтални. Хоризонталните са на плътта, а перпендикулярните са на Духа, от центъра на земята към центъра на слънцето. Земята и слънцето са два светли центъра, които се виждат. Но едновременно в природата има и тъмна зона, подобна на тази, която прониква, има и тъмно слънце, което също прониква. Та, някой път можеш да бъдеш под светлия център на слънцето и земята, а някой път можеш да бъдеш под тъмния център на слънцето или под тъмния център на земята. В дадения случай тъмните центрове на слънцето и на земята действуват хоризонтално, а светлите центрове на слънцето и земята действуват отвесно, перпендикулярно. Тогава човек се намира в противоречие. В него има един устой, един устрем – перпендикулярните движения и висшето съзнание, от които се ражда светлината. Светлината у човека е перпендикулярно движение, а тъмнината – хоризонтално.

Тези работи за пръв път ги слушате. Давам ви ги като аксиоми, които не са доказани. Може да мислите дали са верни или не. Всяко нещо, което влиза в човешкия ум, е вярно. Дали е истина, това е друг въпрос. Верните неща не са истинни неща. И истинните неща не винаги са верни. Дайте един пример за верни неща! Че един човек лъже е вярно. Но истина ли е? Вие ще кажете, че е истина, че лъже. Може ли в лъжата да има истина. Вярно е, че лъже този човек. Значи, истина е, че лъже. Това не е вярно. Вярно е, че лъже, но лъжата не е истина. Сега вие се намирате в едно особено състояние. Като деца в едно училище, държани 10-15 часа гладни. Гладни сте, но ви карат след тези часове да коленичите да се молите. Вие час по-скоро чакате да си отидете у дома, искате да се освободите от молитвата, всичко ви е дотегнало. Явява се силна реакция. Гладни хора могат ли да се молят? Представете си, че вашият учител каже: "Именно гладният човек се моли." Вярно ли е това? -Вярно е. Но истина ли е? -Не. За истината трябва да имате една ясна представа. В истината няма никакви противоречия. Тя е една максима за вас, за да се избавите от каквито и да е противоречия. И най-малките противоречия, ако се явят във вашето съзнание, вие се намирате тук и там, но не в областта на истината. В истината няма абсолютно никакви противоречия. В истината човек е свободен от противоречия. Той е господар на хоризонталните движения и всякога може да се справи разумно с тях. Онзи, на когото краката са здрави, той може да мине и дълъг и тесен и опасен път. А парализираният ще каже: "Аз не мога да ходя, краката ми не ме държат." Защо? – Защото хоризонталните движения на тъмните центрове на природата са взели надмощие.

Първоначално мислите, че можете да направите доброто, но после казвате, че няма да го направите. Казвате: "Не искам да се пречупва моята воля!" Е, добре! Щом не искате да направите едно добро, вашата воля е огъната. Или може да кажете: "Тази работа аз я зная, от музика разбирам, зная да пея." Добре, изпей ми тогава думите: "Светъл е този Божествен ден". Тази песен пели ли сте я? Да изпееш една песен без никаква грешка, да направиш една работа без никаква грешка, да напишеш писмо или да държиш реч без никаква грешка.

Да кажем, че сте ученици гимназисти, вече пред матура. Остава да ви сложат последната бележка. На всички почти са сложени бележките. Вие се интересувате кому каква бележка е сложена – три, четири, пет или шест. Защо се интересувате? Ако имате висока оценка, ще се класифицирате по-добре, ако имате 5 или 6 ще влезете в университета, може да следвате медицина, естествени науки и т.н. Щом имате по-ниска оценка, вратата за учене по-нататък ще е затворена. При числото 5 вратата е отворена за университета. При числото 4 вратата е отворена за география и филология, това са кокълчетата на кокошката или все едно да събереш костите на някое предпотопно животно и от тях да направиш скелета, та как са произлезли думите, та какво е тяхното съчетание, та как една дума е преминала от един език в друг. Това също е доста интересна работа за някой учен. Когато майките искат да отучат децата си от голяма лакомия, подхвърлят им шийката на пилето, да чоплят, да търсят месце, докато те готвят, децата се занимават. Та и аз ви давам една шийка, за да се научите да чоплите, да анализирате, да мислите. Да изучавате философията на живота. Всяка поза, всяко състояние трябва да го следите и да знаете кое движение да предпочетете, дали хоризонталното или перпендикулярното и да знаете кое от тези движения има надмощие. Може да се поставите в едно пасивно състояние и тогава по-лесно може да прецените.

Какво е разбирал Христос под думите: "Ако не се отрече човек от себе си." Да кажем, ти искаш да бъдеш най-богатия човек в света или най-учения или най-красивия, да бъдеш навсякъде център и ти да ръководиш. Ти може да имаш всичко това, но пак ще ти липсва нещо. Липсва ти истината и ти казват: "Ти трябва да се откажеш от всичко, което имаш?" Колко хора ще се откажат? На един цар, ако му кажат да се откаже от своя престол, лесно ли ще се откаже? На една майка ако й предложат да се откаже от децата си, ще се откаже ли? Майката мъчно може да се откаже, но децата лесно се отказват от майката. Не мислете, че нещата са много постоянни. И вашите приятели, които сега ви обичат, утре лесно могат да се откажат от вас. Ще поплачете, поплачете, пък един ден няма и да си спомняте за тях. Вашето положение ще заприлича на следното: Майката е оставила нещо за ядене на детето си и е заминала някъде. То, като види, че я няма майката, надуе гайдата, поплаче, поплаче, па като не се връща майката, огледа се наоколо, похапне си, заиграе се и я забрави за известно време. От този пример извадихте ли някакъв пример за себе си.

Устойчиво число ли е числото две? Да ходи човек с два крака ли е по-устойчиво или да ходи с три? Да ходи човек с три крака е по-устойчиво, два крака отпред и на третия да се подпре. Животните имат четири крака. Кое число е по-устойчиво 2 или 4?

Кой е квадрата на числото две? -Четири. Следователно животните са квадрат на човека. Двете умножено на себе си дава 4. Какво число е двете? Кое число наричате корен? Кои са коренувани числа? Коренът на две кое число е и кои числа имат корени? -Две е корен на четири. -Три корен на девет.– Две на осем какво е? -Кубичен корен. Значи квадратът има корен и кубът има корен, т.е. квадратът в дадения случай показва широчината, а кубът показва дебелината. В квадрата имате хоризонтални движения, в куба имате перпендикулярни движения. Защо кубическите страни са перпендикулярни на квадрата? Човек е куб. Животните вървят хоризонтално, а човек е точно перпендикулярно на движенията на животните.

Всяка една мисъл има свое хоризонтално движение, има и свое перпендикулярно движение. Всички при хоризонталното движение ще имате едни резултати, при перпендикулярното движение ще имате други резултати. Това е вече въпрос на съзнанието.

Само светлият път на мъдростта води към Истината. В Истината е скрит Животът.

41-ва лекция на МОК, 13 година, държана от Учителя на 31 август 1934 г., София, Изгрев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...