Jump to content

НАРЯД ПРАВИЯТ ПЪТ


Recommended Posts

НАРЯД ПРАВИЯТ ПЪТ


НАРЯД

ПРАВИЯТ ПЪТ

(За учениците на Всемирното Бяло Братство за 1930/31 година)

Упражненията почват от 4.30 часа сутринта всеки неделен ден.

Първо четириседмичие

ЗА ИДВАНЕТО НА БОЖИЯ МИР

I седмица, 21 септември - неделя

 1. Молитвата на Данаила (Данаил гл.2 от ст.19-23 включително, без последния ред).
 2. Добрата молитва.
 3. Ев. от Йоана гл. 1, цялата.
 4. Размишление върху Лозинката:

„Желае, Господи, душата ми, във всичката своя пълнота да дойде Твоя Мир в моето сърце и в сърцата на всички, за да носим Мир и радост на всички страждающи, на всички онези, които Те чакат и да извършим всичко на земята, за Твоя слава. Благослови, Господи, нашето дело, което сега предприемаме, да е за слава на Името Ти на земята. Да бъде, Господи, тъй, както си казал: „Мир ви оставям, Моя Мир ви давам."

(В размишлението ще се молим на Бога да ни се даде начин да бъдем разумни, да носим мир навсякъде, както е казано в Писанието: „Имайте мир с всички човеци." Човек трябва да се намира в мир с всички добри хора. Не само да дойде мир, но като дойде, да можем да мислим, да работим и да постигнем.)

Молитва на Царството.

Гимнастическите упражнения.

II седмица, 28 септемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна гл. 2 цялата.

III седмица, 5 октомврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна гл. 3.

IV седмица, 12 октомври - неделя

Също както първата седмица, освен евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 4.

Второ четириседмичие

ЗА ИДВАНИЕТО НА БОЖИЯТА СВЕТЛИНА

I седмица, 19 октомврий - неделя

 1. Молитвата на Данаила.
 2. Добрата молитва.
 3. Ев. от Иоанна гл.5
 4. Размишление върху Лозинката:
  „Да дойде Твоята Светлина, Господи, и да възсияе Лицето Ти върху нас, както Ти си казал: „Аз съм Светлината на света", така Твоето Слово да бъде светлина за нас. Така да просветнат делата ни пред света, че като ги видат человеците, да прославят Тебе."
  (Да имаме светлина, необходима за всяка една работа. За да знаем как да направим нещо и да сме доволни, необходимо е светлина. Така да ни изпълни светлината, че във всичките работи да можем да възприемем и мислим доброто.)
 5. Пътя на живота.
 6. Гимнастическите упражнения.
   

  II седмица, 26 октомврий - неделя

   

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 6.

III седмица, 2 ноемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 7.

IV седмица, 9 ноемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна гл. 8.

Третото четириседмичие

ЗА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ

I седмица, 16 ноемврий - неделя

 

 1. Молитвата на Данаила.
 2. Добрата молитва.
 3. Ев. от Иоанна гл. 9.
 4. Размишление върху Лозинката:
  „Господи, да дойде Твоето Милосърдие върху нас, защото си казал, че Ти си благ. милосърд и благоутробен и да бъдем ние подобие на Тебе, Господи, така че аз и всички да познаем, че Ти си многомилостивия и благоутробния Господ, Който спасяваш всички."
   
  (Ако в душите ни не проникне Божието милосърдие, ние ще имаме едно състояние на закоравяване, няма да имаме лекота и не ще можем да учим и да работим.)
 5. Молитвата на Духа.
 6. Гимнастическите упражнения.

II седмица, 23 ноемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 10.

III седмица, 30 ноемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 11.

IV седмица, 7 декемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Иоанна гл. 12.

Четвърто четириседмичие

ЗА СЪШЕСТВИЕТО НА БОЖИЯ ДУХ

I седмица, 14 декемврий - неделя

 1. Молитвата на Данаила.
 2. Добрата молитва.
 3. Ев. от Иоанна гл. 13.
 4. Размишление върху Лозинката:
  „Да се изпълни, Господи, Словото Ти, което както си казал: „Стойте в Ерусалим, докато се изпълните с Духа Святаго." Ние стоим пред Твоето лице, Господи, и молим Ти се, изпълни ни с Твоя Свят Дух, за да носим благата вест на Твоето Слово на всички, които Те очакват.
 5. Молитвата Лозинката.
 6. Гимнастически упражнения.

  II седмица, 21 декемврий - неделя

   

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Йоана гл. 14.

III седмица, 28 декемврий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна гл. 15.

IV седмица, 4 януарий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. от Иоанна гл. 16.

Пето четириседмичие

ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО

I седмица, 11 януарий - неделя

 1. Молитвата на Данаила.
 2. Добрата молитва.
 3. Ев. от Иоанна гл. 17.
 4. Размишление върху Лозинката:
  „Господи, понеже Ти си направил човека по образ и подобие Свое, молим Ти се, подкрепяй душите ни, за да пазим всякога това велико благо, което си ни дал, за да бъдем всякога здрави ние и всички и да Те славим задружно през всичките векове. Ние се молим живота и здравето, които си ни дал, да ги употребим заТвоята слава на земята."
   
  (Ще искаме светлина върху вътрешната страна, на която почива живота и здравето.)
 5. Молитва на Триединния Бог.
 6. Гимнастическите упражнения.

  II седмица, 18 януарий - неделя

Също както първата седмица, освен евангелието. Ще се чете Евангелие от Йоана гл. 18.

III седмица, 25 януарий - неделя

Също както първата седмица, освен евангелието. Ще се чете Евангелие от Йоана гл. 19.

IV седмица, 1 февруарий - неделя

Също както първата седмица, освен евангелието. Ще се чете Евангелие от Йоана гл. 20.

Шесто четириседмичие

ВЪРХУ КРАСИВОТО И ДОБРОТО В ЖИВОТА

I седмица, 8 февруарий - неделя

 1. Молитвата на Данаила.
 2. Добрата молитва.
 3. Евангелие от Иоанна гл. 21.
 4. Размишление върху Лозинката:
  „Благодарим Ти, Господи, за всичкото добро и всичката красота, които си внесъл в нас. Молим ти се, подкрепяй ни винаги да пазим това добро и тази красота като най-ценното на нашата душа и те да бъдат най-доброто благоухание пред Твоето Лице, за да бъде всичко това в мен и във всички за Твоя слава".
 5. Отче наш.
 6. Гимнастическите упражнения.

II седмица, 15 февруарий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Матея гл. 7.

III седмица, 22 февруарий - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Евангелие от Матея гл. 8.

IV седмица, 1 март - неделя

Също както първата седмица, освен Евангелието. Ще се чете Ев. Матея гл. 5.
Горното е за първото полугодие. През второто полугодие ще се повтори същото, като се почне от 8 март 1931 година.
Почивка (пост) последния петък на всеки месец - 35 часа. За четене през годината: беседите 8 серия; четиритях евангелия и от другите части (книги) на Библията.
Изгрев, 30 Август 1930 год.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...