Jump to content

1944_01_07 Ново разбиране


valiamaria

Recommended Posts

Аудио - чете Николина Банева

От книгата „Силите на природата“, 14 лекции на Младежкия окултен клас,

23-та година, т.I, (1943 г. - 1944 г.), изд. София, 1947 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето

От книгата „Силите на природата“, 14 лекции на Младежкия окултен клас,

23-та година, т.I, (1943 г. - 1944 г.), Второ издание на издателство "Бяло Братство", 1997 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето

Ново разбиране

Упражнение за дишане с движение на ръцете.

Каква идея се крие във фигура 1? Каква е разликата между една наклонена права и една

фиг. 1

MOK-23-1-3.JPG

отвесна? По коя от дадените прави падането на телата е по-голямо: при наклонените, или по отвесната? – Най-силно е по отвесната. По линията 4 падането е по-слабо, а най-слабо е по 1. Правата АВ е плоскост. Точките АСВ представят посоката, по която се движи слънцето. От какво зависи плодородието на площта АВ? – От ъгъла на падането на светлината.

Някой се чуди, защо работите му не вървят добре. Много естествено, наклонът, по който пада светлината на вашето слънце, е много голям. При тая светлина никакви плодове не стават. Може да има и други причини, но главната причина е, че слънцето ви изпраща малко светлина и топлина. Ако живеете на север и искате да се подобри положението ви, трябва да слезете по-надолу, близо до екватора. Колкото по на север живее човек, толкова по-неблагоприятни са условията за живот. Точките А и В представят полюсите на земята. Там светлината и топлината са малко, поради което плодородието е слабо. Екваторът се намира между двата полюса, по правата СО. Това е място на най-голямата енергия.

Казваш: Аз вярвам в Бога. – Ако вярваш в Бога, Който е в точка А, ще имаш един резултат; ако вярваш в Бога, Който е в точка С, ще имаш друг резултат. Ти вярваш в това, което не си видял. Каква е тая вяра? Как ще вярваш, че слънцето ще изгрее, ако никога не си видял, как изгрява? Друг е въпросът, ако си видял, как изгрява и залязва слънцето. Видял си един път, ще го видиш втори и трети път, а с това и вярата ти се увеличава. Ако не си видял изгрева на слънцето, твоята вяра е обикновена. Тая вяра замъглява съзнанието на човека.

Сега вие искате работите ви да вървят напред. Това зависи от прилагането. Как ще вървят работите ви? Когато водата замръзне, може ли да върви, т. е. да тече? Докато не е замръзнала, може да върви. Две неща са нужни, за да върви водата: да не е замръзнала и да има наклон. Ако плоскостта, по която водата тече, е хоризонтална, няма да върви, но ще се разлива. Има ли малък наклон, веднага ще върви. Какво ще стане с реките, ако земята спре движението си? Земята се върти около оста си. Тя се движи по посока от изток към запад. В каква посока се движат реките?

Какво се ползвате от въпроса за движението на земята и на реките? – Има смисъл да се занимаваш с един въпрос, но ако той допринася някаква полза за тебе или за окръжаващите. Ако пея, трябва да избера такава песен, която да принесе някаква полза на ония, които слушат. Тя трябва да въздейства или на очите, или на ушите, или на главата, или на гърдите, или на стомаха ми. Ако песента не може да въздейства първо на мене, никога няма да се занимавам с нея. Как ще познаеш, коя песен може да ти помогне? Искаш работата ти да върви напред и пееш: „Заплакала е гората, гората и планината.” Мислиш ли, че от тая песен работата ти ще тръгне напред? Искаш да учиш, а пееш: „Мале ле, мила мале, защо си ме, мале, родила”? Може ли тая песен да ти помогне при ученето? Изпей една от хубавите училищни песни.

Сега, какво ще кажете за свойствата на металите – злато, сребро, мед, желязо? Какво ще кажете за качествата на човешкия ум и на човешкото сърце? Сърцето е извор на топлина, но от него излиза и студенина. Умът е извор на светлина, още и на тъмнина. Когато човек мисли, от ума му излиза светлина. И човешкият ум се движи, както и земята. От движението на земята около своята ос и около слънцето, се образуват светлината и тъмнината, а също и четирите годишни времена.

Мнозина се оплакват, че не им върви в живота, че нямат приятели и близки около себе си. Това се забелязва и в училищата. Виждате, някой ученик няма приятели между съучениците си, а друг има много приятели. – На какво се дължи това? – На чувството на приятелство, което в някои хора е силно развито, а в други – слабо развито. С други думи казано: Когато слънцето в човека грее силно, той има много приятели. Тогава слънцето му е на екватора. Когато приятелят ти дойде на гости, ти няма да му говориш само сладки думи, но и ще го нагостиш, да остане доволен. Щом го задоволиш, той ще остане за по-дълго време в дома ти. Ако не го задоволиш, той ще си отиде. Човек, в когото чувството на приятелство е слабо развито, не може да задържа много мисли в ума си. Много естествено, приятелството е свързано с обичта. Като обичаш приятеля си, ще обичаш и светлината. Щом обичаш светлината, ще мислиш. Имаш приятели, но разваляш отношенията си с тях. – Защо? – Защото не те разбират. – Коя е причината, че не те разбират? – Говориш лоши работи за тях. Приятелят не обича това.

Приятелството почива на красиви и добри отношения. Между приятелите трябва да съществува отлична обхода. Приятелите са крайно взискателни. Те не търпят да се говори лошо за тях. Който не пази приятелските си отношения, губи не само приятелите си, но и Божественото в себе си. Без да мислиш много, казваш: Бог не ме обича. На приятеля ми дал голямо богатство, а мене изоставил. Щом се натъкнеш на някаква несгода, веднага обвиняваш Господа. На какво основание обвиняваш Господа? Нямаш право да хвърляш вината за своите неуспехи на Господа. Така не се говори. После се чудиш, защо Бог се отдалечил от тебе, защо приятелите те изоставили.

И тъй, каквото лошо и да ви се случи, не обвинявайте Господа. То е допуснато, но Бог никога не благоволява в нещастията и страданията на хората. Когато страдаш, Бог иска да ти даде повече светлина, да използваш страданието. Като имате нужната светлина, търсете начин, сами да се справяте със своите несгоди, сами да изправяте грешките си. Представи си, че обидиш приятеля си. Имаш светлина и знание. По кой най-лек начин ще се примириш с приятеля си? Имаш двама приятели. За единия говориш добре, а за другия – лошо; единия обичаш повече от другия. Коя е причината за това? – Че той си намерил още един приятел. Ти мислиш, че към новия си приятел той има повече любов, отколкото към тебе. Ти се обиждаш и се настройваш срещу него.

Представи си, че, като цигулар, имаш две цигулки. На едната свириш повече, отколкото на другата. Трябва ли втората цигулка да се сърди на цигуларя? Вината е в оня, който направил цигулките. Той направил едната по-хубаво, а другата – по-лошо. Естествено е тогава, цигуларят да свири повече на хубавата цигулка. От нея ще излизат чисти, меки тонове, които ще задоволят цигуларя, както и окръжаващите. Следователно, радвай се, когато приятелят ти има друг приятел, когото обича повече от тебе. Твоят приятел е цигулар, който свири на хубавата цигулка. Ти слушаш, как свири той, но понеже не обичаш новия приятел, не виждаш неговата добра страна. Казваш за него: Той не ме обича. – Това е материалистично разбиране на нещата. Казваш: Друго нещо е да те обичат. – Иди при някой кошер да си извадиш мед, да видиш, как ще те посрещнат пчелите. Често и децата ходят при кошерите да вадят мед. Старите кошери не дават много мед. Хората ги опушват, но пчелите се раздразняват и започват да жилят, както децата, така и възрастните. Детето заплаква и се връща при майка си с подуто лице, с подути очи и уста. Ако детето беше умно, трябваше да вземе пушалка и да опуши пчелите, да се оттеглят от кошера. То отива при тях без оръжие, но те го нашарват добре със своите картечници. Казвам: Бъдете и вие умни, да се справяте лесно с недоразуменията, на които се натъквате.

Преди години дойде при мене един поляк. Аз бях на полянката, между пчелите. Той гледаше кошерите и ми каза: Досега не ме е жилила пчела. Изобщо, пчелите не ме жилят. Ние имахме един много лош кошер, който много жилеше. Както разговаряхме, една пчела го нападна и го ужили много силно. Той се ужаси и започна да бяга. В един момент се намери на края на полянката. Интересно беше това, че тоя кошер никога не даде мед. Напразно дадохме пари за него. Защо ни е кошер, който не дава мед? Ако имате една мисъл, която само жили, без да даде нещо, защо ви е тя? Пчели, които само жилят, без да дават мед, са крайно користолюбиви. Има пчели, които предупреждават човека, да не се приближава към кошера им. Щом го видят, царицата дава нареждане да го предупредят, да не отива към тях. Една от пчелите ще се удари в челото му, без да го ужили. Втора пчела ще го удари по носа и, ако не вземе пред вид това, трета пчела ще излезе от кошера и ще го ужили. Следователно, не казвай, че не те жилят пчелите. Щом една пчела те предупреди, върни се назад, не стой при кошера. Макар да те предупреждава пчела, ти трябва да се подчиниш на това, което царицата казва. Който престъпва закона й, ще го жилят пчелите.

Светът е кошер с много пчели. Някои от тях са много лоши, силно жилят. Една от пчелите ще те удари по челото; тя те предупреждава да не влизаш вътре. Щом царицата казала да не влизаш, ще слушаш. Важно е главата ти да бъде мирна. Един селянин си градил колиба. Това се случило във Варненско. По едно време той турил една голяма греда на рамото си, да подпре с нея колибата. Минал един познат покрай него и го запитал: Приятелю, какво правиш? – Колиба градя. Моля ти се, ела да подържиш малко гредата, да подпираш колибата, докато си свърша една работа в селото. Скоро ще се върна. Той намислил да даде един добър урок на своя познат, да го отвикне от любопитството. Отишъл в селото, свършил си много работи и след един час се върнал, да види, какво прави оня с гредата. Какво ще прави? И да иска, не може да се освободи. Ако не държи гредата на рамото си, колибата ще го затрупа.

Често и вие питате някого: Какво правиш? Вървя по улиците. Има въпроси, на които човек не може да отговори. – Де отиваш? – Не зная. Сега отивам в затвора, а после, не зная. Казвам: Виждаш, че двама стражари го водят. Ти го питаш, де отива. И той не знае. Някой страда, а ти питаш, защо страда, какво нещо е страданието. Няма защо да питаш. Страданието е затвор на природата. Дошъл стражарят и те води в затвора. Ти вървиш след него и се озърташ, да не те видят хората, да не се урони достойнството ти. Страданието е глоба, а радостта – възнаграждение. Когато ти носят подаръци, ти се радваш. Когато те глобяват, страдаш.

Защо глобяват човека? Един наш познат ми разправяше своя опитност. Един ден вървял по една от главните софийски улици. Вместо да плюе в кърпата си, той плюл на улицата. Веднага един стражар се приближил до него и му казал: Моля, ще платите пет лева глоба. – Защо? – Не е позволено да се плюе по улиците. Той платил и си казал: Добре, че ме глобиха малко. Това значи: Благодаря, че малко пострадах. Страданието може да бъде малко, а може да бъде и голямо. Глобата може да бъде малка, може да бъде и голяма.

В Русия има закон, според който се забранява на хората да закъсняват повече от определения час. Който закъснее, плаща глоба. Първият срещнат стражар го глобява, но му казва паролата, да продължи пътя си свободно. Ако паролата е, например, кукуригу – колкото стражари среща, на всички казва кукуригу и свободно си върви. Забрави ли паролата, втори път го глобяват.

Казваш: Минал съм през страдания, имам опитност. – Какво е опитността? – Кукуригу. Това показва, че си глобяван и помниш паролата. Докато петелът кукурига, ти си свободен. Щом престане да кукурига, не си вече свободен. Ако петлите в един град престанат да пеят, излезте навън. В тоя град ще стане катастрофално земетресение. Щом мине земетресението, петлите се прибират в града и започват да пеят. Закон е: Докато човек мисли, никаква опасност не го очаква. Щом престане да мисли, опасността иде. Докато вашите петли пеят, вие сте вън от опасността. Щом престанат да пеят, опасността иде. Същото се отнася и до сърцето. Следователно, докато сърцето чувства и умът мисли, ти си вън от всякаква опасност. Щом сърцето престане да чувства и умът да мисли, опасността иде. И тъй, да мислиш и да чувстваш, това значи, да възприемаш светлина и топлина. Те се отразяват върху целия ти живот. Като пишеш, светлината на ума ти и топлината на сърцето ти се отразяват и върху буквите. Например, ти можеш да напишеш буквата „Л” по няколко начина. Първата буква (1) показва, че

MOK-23-1-1.JPG

движението на човека около себе си е слабо. При втората буква (2) движението е по-силно. Колкото по-голяма светлина и топлина носят буквите, толкова повече умът мисли и сърцето чувства. Когато ъгълът на буквата „Л” се движи с върха нагоре, той се стеснява толкова повече, колкото противодействието е по-голямо. Значи, буквата (1) среща най-голямо противодействие, а буквата (3) – най-малко. Щом съпротивлението е малко, буквата се отваря (2 и 3).

Казват за някого: Тоя човек има студено сърце. Много просто, ще го стоплите. Какво правите със студената вода? – Нагрявате я, докато се стопли. Щом знаете, как да се справите със студената вода, лесно ще се справите и със студения човек. Законът е един и същ. Разбира се, няма да го турите на огъня, по друг начин ще го стоплите. Виждаш, че едно дете плаче, но не знаеш, как да го утешиш. И майката не знае, как да постъпи. Иде един учител, който познава психологията на детето. Извиква го при себе си и му дава една ябълка. След това му дава още една, по-хубава от първата. Детето взима ябълките, усмихва се и престава да плаче. Това дете иска нещо, затова плаче. Ако плаче за ябълка, дай му една ябълка. Вие сте големи деца, плачете за нещо. Казваш: Скръбта ми е голяма. Ти скърбиш за някакъв плод, или за обувки, за шапка, за дреха. Щом получиш това, което искаш, скръбта ти изчезва. Казваш: Не ме обичат. Помисли, че те обичат, и състоянието ти ще се измени. Болен си. Мисли, че ще оздравееш. Ученик си, имаш изпити. Мисли, че ще издържиш изпитите си. Каквото помислиш, това става.

Плачът е потребен на орача. Като изоре земята, той очаква небето да заплаче, за да може да посее нивата. Ако небето не плаче, нищо не може да израсте. Много плач е лошо, но и никак да не плаче, и това е лошо. Добре е, като посееш нещо, да поплачеш малко. Като свършиш една работа, ще дойде страданието. То помага да израсте посятото. Страданието е необходим вътрешен процес за израстване на мислите и чувствата. Радостта е необходим процес за цъфтене и завързване на плода.

Спазвай следното правило: Никога не допускай в ума си лоша мисъл или в сърцето си лошо чувство. С лоши мисли и чувства приятелство не прави. Ако си на дъното на кладенеца, можеш ли да хвърляш камъни нагоре? Всеки камък, който хвърлиш нагоре, ще се върне при тебе. Ако си вън от кладенеца, можеш да хвърляш камъни и нагоре, и надолу. Обаче, не се позволява да хвърляш камъни в кладенеца. Ще те накарат да слезеш долу, да извадиш камъните навън. Природата ще застави всеки човек да изправи грешките си. Тя не търпи никаква дисхармоиия, никакъв дисонанс.

В един от вагоните на пътническия влак влязъл един човек с надпис на главата: Аз съм сляп и глух. Пътниците поглеждали към него и свободно си говорели, каквото им дойде на ума. По едно време глухият и сляп човек станал, обърнал се към пътниците и казал: Благодаря за вашите разговори. От тях аз прогледах и прочух. Това показва, че законите на природата не търпят никакви дисонанси. Като знаете това, не допускайте в себе си нито един дисонанс. Тя не позволява никакви дисонанси. Проявите ли най-малката дисхармония, тя ще ви накара да я изправите. Тя сама изправя грешките си, но и вас ще застави да ги изправите. Всяка отрицателна мисъл се отразява вредно върху ума и сърцето на човека, прави го нервен. Тя се отразява върху дихателната и храносмилателна системи – върху целия организъм. Изобщо, отрицателните мисли и чувства произвеждат наслоявания върху нервната система на човека, и той заболява. Това наслояване става не само върху едно поколение; много поколения страдат от физични и психични наслоявания. Дълго време трябва да се чистят, за да се освободят от тях.

Като е дошъл на земята, човек трябва да се чисти. – Как става това? – Чрез добри мисли и чувства. – Коя мисъл е добра? – Която чисти. – Кое чувство е добро? – Което чисти. – Коя мисъл е лоша? – Която петни и каля. – Кое чувство е лошо? – Което петни и каля. Добрите мисли и чувства чистят човека, а лошите го калят.

Как се чисти човек? Вижте, как се чисти оня, който с години наред работи в подземните каменовъглени галерии. Той трябва да се мие по няколко пъти на ден с гореща вода и сапун, докато измие лицето и ръцете си. Не се махат лесно дребните частици от въглищата. Те полепват по лицето и мъчно се измиват. Колко по-мъчно се чистят човешкият ум и човешкото сърце! Усилена работа се иска за това. Умът се чисти чрез светлината, а сърцето – чрез топлината. Здравословното състояние на човека зависи от неговия ум и от неговото сърце. Движете се между здрави хора, да се ободрявате. Здравият всякога ще ви каже една ободрителна дума. Болният, обаче, ще ви обезсърчи. Дружете с оптимисти! Носете в ума си мисълта: Всички объркани работи ще се оправят. Това значи: Бог, Който е създал света, ще оправи всички работи. Човешкият свят трябва да се оправи, но Божественият свят е оправен.

Какъв беше ритъмът на песента „Блага дума”? На сърцето ли е тоя ритъм, или на ума? – На сърцето.

Какъв е ритъмът на българските хороводни песни? По тоя ритъм аз съм изучавал българина. Има нещо, което му липсва. В характера на българина има съмнение, недоволство. Той трябва да пее за всички, а не само за себе си. Това, което е добро за всички, е добро и за тебе. Слънцето грее за всички, грее и за тебе. – Грее ли за мене? – Щом грее за всички, грее и за тебе. Това, което е благо за всички, е благо и за нас. Това, което е благо за нас, не е благо за всички. Ако благото е само за тебе, ти си в човешкия порядък. Ако благото е общо за всички, ти си в Божествения порядък. Който живее в Божествения порядък, може да стане добър и учен. В човешкия порядък всеки не може да стане добър и учен. Можеш ли да станеш такъв, ако всеки ден те бият?

Като изучавате български език, дохождате до буквите „Ъ-ят” и „Ж-носовка”, които искат да изхвърлят. Буквата “Ъ-ят” е хубава. Ако се изхвърли от употреба, българите ще закъсат. Буквата “Ж-носовка” казва, че преди да говори, човек трябва да мисли. Преди да тръгнеш на път, мисли. Буквата “Ж-носовка” съществува само в български език. Богат е българският език, но българите още не могат да си служат с него. В буквата “Ъ-ят” са свързани заедно Божественият и човешкият принцип. В думата славянин, сричката “Ава” означава Бог, Баща. Значи, Бог живее в славяните, в ония, които Го славят. Бъдещето е на славяните. Бъдещето е и на българите. Те ще оправят всички народи, понеже в техния език е буквата „Ъ-ят” – двата принципа са свързани в едно. Никой не може да оправи света, освен славяните и българите. Това се дължи на буквата „Ъ-ят” – кръстът, търпението. Тая буква означава още събиране и примиряване на доброто и злото. Българинът казва: Аз зная да събирам доброто и злото, да ги примирявам. Някои пишат тая буква по два начина „Ъ-e” и „Ъ-я”. Както и да се пише, тя означава едно и също нещо. Знакът „Ъ” е на сърцето, а „Ъ” – на ума. Като пише буквите, човек трябва да бъде внимателен, да не ги изкривява. Всяко изкривяване се отразява на подсъзнанието. Който иска да се освободи от своето песимистично състояние, трябва да пише хубаво.

Като ученици на велика школа, работете върху себе си, да развивате дарбите, които Бог е вложил във вас. Не отлагайте нещата! Като срещнеш един учен и добър човек, трябва да се насърчиш от него. Ако срещнеш лош човек, той трябва да ти послужи като спирачка. Не бързайте да постигнете всички блага изведнъж. Има блага, които не са за вас. Може ли малкото дете да язди кон? Опитайте се да турите едно малко дете на кон, да видите, какво ще стане с него. Ако конят е буен, веднага ще го хвърли на земята. Не се качвайте на буен кон!

И тъй, пейте и свирете. Един ще пее, други ще слушат. Ако всички пеят, няма кой да слуша. Ако всички слушат, няма кой да пее. Кой пее и свири най-хубаво? – Природата. По-хубави песни от нейните не съществуват. Ако слухът ви е развит, ще чуете хубавото пеене на природата. Понеже слухът ви не е развит, нямате представа за музиката на природата. Възвишените мисли са музика на същества от друг свят. Възвишените чувства са музика на същите същества. Доброто разположение е музика. Вие нагласявате вашето радио, да чуете нещо хубаво, но се натъквате на обикновена музика.

Казано е в Писанието: „Търсете ме, докато съм близо до вас.” С други думи казано: Търсете Любовта, докато е близо до вас. Търсете Мъдростта, докато е близо до вас. Търсете Истината, докато е близо до вас. Някога те са близо до вас, а някога се отдалечават от вас, отиват във висшите светове, там да работят.

Само светлият път на мъдростта води към истината.

В истината е скрит животът.

14. Лекция от Учителя, държана на 7 януари, 1944 г. София, – Изгрев.

1944_01_07 Ново разбиране.pdf

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...