Jump to content

2_4_4. Обида


Recommended Posts

4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВАТА, ЖЕЛАНИЯТА И САМООЦЕНКАТА, СПРАВЯНЕ С ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЧУВСТВА И ТРАНСФОРМИРАНЕТО ИМ В ПОЛОЖИТЕЛНИ

ОБИДА

Правете опити да видите за колко време можете да превърнете една обида в съзнанието ви. Отбелязвайте си за колко време сте се справили с обидата. Колкото по-лесно можете да превърнете обидата в приятно чувство, толкова по-силна е връзката ви с Духа. Оставите ли на времето да заличи обидите и огорченията – и това става, но вие не сте научили урока си. Добър ученик е този, който най-много за един час може да заличи обидата от сърцето си. Стихът, в който Христос казва да любим враговете си, подразбира именно този закон, превръщане на обидата в положително чувство. Една горчива дума е в състояние да избави човека в едно голямо зло.

 

„Трите живота“2, „Развитие на съзнанието“, стр. 274.

 

Да простиш по Божественому – подразбира да останеш тих и спокоен. Ако искаш да покажеш силата си, покани този, който те е обидил, у дома си и го нагости добре. Този е правилният метод на прощаване. В него няма обратни действия. Освен това ще бъдеш готов да направиш някакъв подарък на домашните си. Кажеш ли, че прощаваш, а вътрешно се бунтуваш и желаеш злото, не си простил. Ако искаш да накажеш някого – накажи го с доброто. Защо? То преобразява човека. Силен е онзи, който прилага доброто в живота си. Да бъдеш силен само външно, по положение – това не е сила.

 

„Трите посоки“, „Влияние на материята“, стр. 144.

 

Като ученици на Божествената школа, вие трябва да правите опити със закона на превръщане на енергиите, да видите за колко време можете да превърнете една обидна дума в приятна. Правете изчисления да видите за колко време можете да превърнете енергиите на обидата от горчиви в сладки, от обикновени в музикални. Колкото по-бързо стане това превръщане, толкова по-силен е характерът ви.

 

„Трите живота“2, „Превръщане на енергиите“, стр. 282.

 

Представете си, че някой ваш приятел ви обиди. Как? Казал ви, че сте първокласен невежа. Сега ще ви дам задача, в продължение на една седмица да трансформирате енергията, която се съдържа в тази обида, и да се справите с нея. За тази цел направете следния мислен опит. Вземете семка от портокал и я посадете мислено в един голям съд с пръст. Започнете след това да следите с мисълта си целия път на развитие на тази семка. Слезте с нея заедно в пръста, докато пусне коренчета. След това излезте над земята и вървете по пътя на развитието ѝ: по нейното стъбло, по нейните листа; след това представете си, че се развива цвят, който узрява и дава хубав портокал. Като видите този красив плод, изяжте го. С това опитът е свършен. Правете този опит всяка вечер по няколко минути, додето стигнете с мисълта си. Следната вечер продължете от там, додето бяхте стигнали. Първата вечер семката може само да поникне; втората вечер – да даде стъбло и листа; третата вечер – да цъфне и т.н. Така ще продължавате цяла седмица. Ако семката на някого не успее да завърже и даде зрял плод, това да не го смущава. По този начин всеки ще провери доколко може да концентрира мисълта си, доколко волята му е силна и т.н.

 

Този опит е в умствения свят. След време, когато напреднете повече, ще можете да го направите и на физическия свят. Засега обаче, докато не сте дошли до това високо развитие, при всяка мъчнотия, при всяка обида, нанесена от близки или далечни на вас лица, правете опита мислено. По този начин вие ще калите ума, сърцето и волята си…

 

Правете това упражнение* десет дена наред, всяка вечер по 5 мин., преди да си легнете. Веднага след него направете упражнението с портокаловата семка, което ще трае 15 мин. Значи всяка вечер преди лягане ще употребявате по 20 мин. за двете упражнения. Когато работите на човека се объркват, той държи палците си надолу; щом работите му почнат да се уреждат, той държи палците си на ръцете нагоре.

 

* Виж при раздел „Физически упражнения“ в същата лекция.

„Добри навици“, „Житно зърно“, стр. 190-191, 193.

 

Откажете се от старите си разбирания и прояви, и приложете новите, които Любовта носи. Ако някой ви обиди, не се сърдете, не му отмъщавайте. Отмъщението е стар метод, който не допринася никакво добро. Христос казва: „Направете си приятели от неправдата.“ С други думи казано: „Простете на онези, които ви дължат или които са ви причинили някаква пакост.“ Задачата на всеки човек е да научи закона за превръщане на енергиите. Жената трябва да превръща обидните думи на мъжа си в приятни, и мъжът трябва да търси хармония в обидните думи на своята жена. Каквато обидна и лоша дума да ви кажат, разложете я, както химикът разлага съединенията; извадете горчивите и отровни елементи от нея и оставете само ония, които са необходими за вашето развитие. Това значи да служи човек на Бога с дух и истина. Служенето е велика наука. Бъдете алхимици в живота, да превръщате лошите и обидни думи в добри. Думите, с които хората си служат, крият в себе си нещо ценно, даже и да са обидни външно.

 

„Все, що е писано“2, „Бог е Дух“, стр. 238.

 

Ако благодарността не влезе в сърцето ти, не можеш да влезеш в Царството Божие. Благодарността води към Любовта. Без благодарността не можеш да намериш пътя към Любовта. Учете се да благодарите за всичко. И като ви обидят, и като ви похвалят, еднакво благодарете. Не е въпрос да благодарите механически, но съзнателно, като превръщате горчивината в сладчина.

 

„Опорни точки на живота“, „Постоянна благодарност“, стр. 207.

 

Някога хората съжаляват и мене. Тогава аз правя следния опит. Отивам при една дълбока река. Събличам се и започвам да плувам. Ако мога да преплувам реката от единия бряг на другия, няма защо да ме съжаляват. Ако не мога да я преплувам, казвам: прави са хората. След това се качвам на аероплан и ако мога свободно да хвъркам с него във въздуха, няма защо хората да ме съжаляват. Най-после се заемам с една сериозна работа. Ако я свърша добре, няма защо да ме съжаляват хората. Ако не я свърша добре, имат право хората да ме съжаляват. Така си правя аз своите опити и познавам дали съм на мястото си или не. Ако съм на мястото си, няма защо да ме съжалявате. Ако пък искам да изпитам силата си, отивам да вдигам камъни от планината. Стигам до една голяма могила, оглеждам се да няма хора наоколо и започвам опита: ако мога да вдигна могилата с ръцете си, няма защо хората да ме съжаляват. Вдигам могилата внимателно, гледам да не затисна някого. Като се връщам, имам съзнание в себе си, че това, което аз мога да направя, другите не могат да го направят. По този начин аз мога да накарам всички да млъкнат, никой да не ме съжалява.

 

„Ново разбиране“2, „Разрешаване на мъчнотиите“, стр. 122-123.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...