Jump to content

2_6_3. Точност


Recommended Posts

Точност

Най-първо искате да развиете вашата памет. Обещаете нещо, и го направете. Не започвайте с големи работи, а с малки. Лягаш си вечер и кажеш: „Искам утре да стана точно в три часа и половина.“ Виж, като станеш, колко е часът, когато си се събудил. Някой път може да се успиш, не в три и половина да станеш, но в шест да станеш. Ще видиш каква е разликата. После кажеш: „Искам да стана в три часа и две минути, в три и три минути, и четири минути.“ Като станеш, ще видиш разликата. Каквото човек мисли, това става.

 

„Смяна на състоянията“, „Смяна на състоянията“, стр. 34.

 

Дадеш обещание да отидеш някъде; трябва да изпълниш обещанието си, да отидеш точно навреме. За да не забравиш, хвани горната фаланга на палеца на лявата си ръка и кажи: „Помни, че утре сутринта трябва да стана рано, да отида там, дето съм обещал. Ще ме събудиш рано, да не закъснея.“ После хвани горната фаланга на десния палец и кажи същото. Най-после кажи и на себе си, че си обещал да отидеш някъде.

 

„Фактори в Природата“, „Добрият поглед“, стр. 91.

 

Ще ви дам следното упражнение за една седмица: като си лягате вечер, турете в ума си мисълта да станете точно в 12 ч. през нощта. Като се събудите, погледнете часовника. Ако е точно 12 ч., станете, помолете се тихо в себе си и кажете: „Господи, да дойде Твоето благословение върху мен.“ Прекарайте няколко минути в размишление и се запитайте, да си легнете, или не. Ако не можете да си отговорите, напишете си две билетчета с думите да, не и извадете едно от тях. То ще определи да си легнете, или не. Ако не трябва да си легнете веднага, останете около 15-20 мин. в размишление и си кажете: „Господи, благодаря Ти за всички блага, за всички благословения, които ми изпращаш.“ Наистина Божите благословения винаги са били върху вас, но не сте могли да ги разберете и благодарите за тях. След това можете да си легнете пак. Който се е помолил добре, той ще заспи леко и ще има някакъв хубав сън. Когато хората сънуват страшни сънища, това се дължи на обстоятелството, че молитвата им не е приета. Добрата молитва винаги се приема. Тя дава вътрешен мир на човека. Като правите упражнението една седмица, следете какви резултати ще имате. Който не може сам да става навреме, някой от домашните му да го събужда.

 

„Простите истини“, „Двата полюса“, стр. 68.

 

Проточете дясната си ръка напред с дланта надолу и мислено прекарайте принципа на точността във всеки пръст поотделно: в палеца, в показалеца, в средния пръст и т.н. Съсредоточете мисълта си към всеки пръст по 10 сек. След това приберете дясната ръка намясто. Направете същото упражнение и с лявата ръка. Това упражнение е приятно, защото внася в съзнанието на човека идеята за точност… Затова всеки от вас нека си каже: „Аз не искам да се спъвам в приложението на точността.“

 

„Добри навици“, „Най-добрият метод“, стр. 170-171.

 

Следния път всички ще гледате да дойдете точно в шест часа. Не се позволява абсолютно никакво закъснение! Нито десет секунди! По-рано може да дойдете, но не и по-късно… Всеки да бъде искрен към себе си, ще си отбележи с колко минути е подранил. Който закъснее, ще стои вън прав. Кой трябва да седи и кой да стои? – Който е дошъл по-рано и навреме, ще седи; който е закъснял, ще стои. При това всеки трябва да си даде отчет за причината, поради която е закъснял. Той трябва да си отговори оправдава ли го тая причина, или не. Всеки носи отговорност пред себе си… За следния път, като направите упражнението за точността, ще пишете върху темата: В колко часа влязох в класа – точно в шест часа или преди шест; Какво беше времето – ясно, облачно, топло или студено.

 

„Живот и отношения“, „Силови центрове“, стр. 68-69.

 

За да проверите будността и точността на своето съзнание, направете следния опит: сверете всички часовниците си и определете на другия ден да бъдете на Витоша точно в 4 ч. 32 м. и 5 сек. Който закъснее или изпревари определеното време, той ще знае, че в съзнанието му някъде е станало известно отклонение. От отклонението на съзнанието си всеки може предварително да знае какви и колко погрешки ще направи през деня. Колкото отклонението в съзнанието ви е по-голямо, толкова по-малко хора могат да разчитат на вас, а също така и вие на себе си. Ако закъснеете цял час, вие ще мязате на човек, който троши камъни само, без да постигне нещо особено. Ако закъснеете само 32 мин., вие ще мязате на човек, който е ял и пил само, без да е работил нещо. Ако закъснеете само 5 сек., вие ще мязате на човек, който е разорал почвата си, но не я посадил. Само онзи ще посее и пожъне, който спазва точно времето до секунди и терци.

 

„Добри навици“, „Най-добрият метод“, стр. 135-136.

 

Една вечер, в едно събрание с повече от 200-300 души, казвам: от тази вечер давам един изпит на всички ученици, посред нощ в 12 часа точно ще тръгнете от дома си, и всеки сам ще отиде на Витоша. Сами ще си намерите пътя и ще се върнете. Те ме гледат тъй – дали работата е сериозна. Сериозна е, ще се опитате. Казвам: в една година време ще изпълните тази задача. Който има Любов, решението на задачата ще бъде сполучливо…

 

Ще направим следующия опит: от всички градове в България, които искат, ще направим с тях една обща екскурзия от Чамкория до Мусала, денем. Най-първо ще минем през долината на Марица, през Рилската пустиня от южната страна на Мусала ще се изкачим, и ще слезем през северната страна през Бистричката долина. Това ще бъде денем първия път. Втория път ще минем по Месечина, третия път – в тъмна нощ, когато няма Месечина и четвъртия път ще минем през една много бурна нощ. Тогава много души ще бъдем, от 200-300. То е лесно. Но сега мъчното ще дойде. После ще ви пратим двама по двама да минете денем, после по Месечината, през тъмна нощ и най- после през бурна нощ. След това сами ще минете денем, във време на Месечина, през тъмна нощ и бурна нощ. И тогава ще кажем: ти си ученик, ти всичко можеш да направиш. Ще пристъпим, това трябва да стане, да се калите, за да опитате вашата смелост и вашето юначество.

 

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1922 г.)2, „Съвършения мъж“, стр. 64-65.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...