Jump to content

2_8. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНТУИЦИЯТА ( СПОСОБНОСТТА ЗА ПРЕДВИЖДАНЕ НА НЕЩАТА И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ)


Recommended Posts

8. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНТУИЦИЯТА

 

СПОСОБНОСТТА ЗА ПРЕДВИЖДАНЕ НА НЕЩАТА И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Много начини има, по които човек познава ще се оправят ли работите му или не. Бог не е оставил човека в тъмнина, дал му е възможност сам да се справя, да не се лута от едно място на друго. Достатъчно е да се вглъби в себе си, за да провери как ще се наредят работите му. Без да се допитва до някого отвън, той сам ще разбере. Вътрешният начин за проверяване на нещата наричат интуиция. По интуитивен път човек може да знае какво ще му се случи в живота, кога ще умре и т.н. Оня, който няма интуиция, нищо не знае. Той живее от ден за ден и гледа на всичко като на случайност.

 

„Той създава“2, „Важността на черния дроб“, стр. 25.

 

Когато развивате вашата интуиция, не туряйте ума си да работи. Умът като работи, той спъва интуицията. Оставете ума си свободен, в едно чисто състояние – да възприеме Божествените мисли, които се отправят към нас. В туй почивателно състояние забравяте всичко, взимате положението на едно дете, което очаква майка му да го вземе и нахрани, и няма да мине дълго време, ще получите отговора. Но ако много мислите и се бъркате, може да се минат ден, седмица, месец и цяла година – отговор няма да получите.

 

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1922 г.)2, „Музика, работа и пост“, стр. 142-143.

 

Когато не може да разреши някой въпрос, човек заспива. Щом заспи, той ще разреши въпроса. Следователно, за да разрешите някой въпрос правилно, вие трябва да престанете да мислите за него. Ако искаш правилно да разрешиш известен въпрос, абсолютно престани да мислиш за него. Това значи: стани пасивен за своята безпокойна, тревожна мисъл, за да можеш да възприемеш една положителна мисъл от висшия свят. Тази мисъл ще ти помогне да разрешиш правилно своя въпрос. Този е естественият начин за разрешаване на въпросите.

 

„Добри навици“2,„Първата родена мисъл“, стр. 68.

 

Когато ви посети някоя мисъл, някое чувство или някакво желание, не бързайте да ги реализирате. Чакайте известно време да чуете гласа на доброто в себе си. Този глас ще ви каже какво да правите.

 

„Двигатели в живота“2, „Ценности на Любовта“, стр. 162.

 

Направете един малък опит, той е следният: имате един приятел, той може да е в София на един-два километра далече. Някой път вие искате да го посетите. Станете, проектирайте ума си. Нещо ти казва: „Не отивай!“ Ти отидеш, него го няма там. Ако приятелят ти е вкъщи, ти след като проектираш мисълта си, ще приемеш една пълнота, нещо ти казва: „Иди!“ По някой път има признаци, по които можеш да познаеш, дали твоят приятел е вкъщи. Като речеш да идеш, заиграе лявата или дясната вежда, или лявото, или дясното око. Щом ти играе лявата вежда или лявото око, то е признак, че го няма там. Онези, които седят вкъщи някой път им играе лявата вежда или лявото око и той е там. Направиш опит един път, два пъти, 10, 20, 99 пъти и като излезе вярно, имаш един закон, с който можеш да си служиш.

 

„Благословен“, „Словото бе Бог“, стр. 169.

 

Някои от вас вземете за една цяла седмица, като ви дойде наум колко е времето, не поглеждайте часовника, но вие сами определете и запишете колко е часът. След това проверете. В една тетрадка запишете вие колко сте определили и точно колко е. Така най-малко три пъти на ден правете. Сутрин, като се събудите, не гледайте часовника, но вие се попитайте и така направете по обед и вечер.

 

„Смяна на състоянията“, „Нови насоки“, стр. 251.

 

Може да направите следующия опит: да познаеш дали това, което мислиш, е право или не. Да ви дам едно малко упражнение. Искате да развиете вашата вяра и искате да знаете дали вашата вяра е положителна или не. Да кажем, че онези, които имате часовник на ръката си, искате да знаете кое е времето според закона на вярата. Турете си ръката отгоре върху часовника и седете тих и спокоен още 1, 2, 3 минути и се позапитайте колко е часът. Някой път, ако се запиташ, ще се явят две мисли. Един глас ще ви каже: „Десет“, а друг глас ще ви каже: „Единадесет“. Ще оттеглиш ръката си и ще видиш, че не е нито 11, нито 10. Това да не ви обезсърчи. Отбележи това, виж разликата. Продължи опита. Мине се един час, направи същия опит и виж колко е разликата. Виж истинския час, дали беше по-близо до 10 или до 11. Някой път ще видиш, че часът минава 10 и половина и ти си казал 10. А другият глас ти каза 11. Единият глас ти каза 10, другият ти каза 11, а пък то минава 10 и половина. Тогаз 11 е по-близо до вярното. Отбележи всяко това. След един-два часа повтори същия опит. Единият ти казва 2, а пък другият ти казва, че е 3. Виж каква е разликата. Сега във вас ще остане мисълта: „Къде ще му отиде краят на това?“ Но ако вие правите този опит една година, у вас това чувство на пресмятане на времето ще се усили. И вярата ще се усили. Значи у вас чувството за времето е слабо развито. Освен че вярата не е толкова силна, но чувството за време е слабо развито у вас. Човек, у когото времето е силно развито, той ще каже времето. У човека вътре има един часовник. Някой даже определя времето много по-точно, отколкото часовника. Може да правите и следующия опит. Чрез опита с часовника може да се научите точно да определяте времето. Даже някои наши приятели не носят часовник и познават времето с погрешка 5 минути – разликата между техния вътрешен часовник и външния. И техният вътрешен часовник е по-верен, отколкото механическия часовник. Защото в механическия часовник има една разлика от 8 минути. Например един лъч, който иде от Слънцето, е дошъл тук за 8 минути. Вие виждате Слънцето, но не го виждате на мястото му. В 8 минути Земята не е вече на същото място. Тя изминава по 29 км в секунда и за 8 минути какво пространство, колко километра ще изходи Земята? Другия опит, който може да направите, е следующият: искате да знаете дали вашият приятел е у дома си? Насочете ума си и се питайте дали е вкъщи приятелят ви или не? Някой път ще имате отговор, че приятелят ви е там. Идете и вижте дали е там. Някои като помислят за приятеля си, почва да играе лявата им вежда. Лявата вежда показва, че приятелят му не е в дома. А пък ако играе дясната му вежда, той е в дома си. Или като помислите за приятеля си, почва да играе лявото око. Тогаз не е вкъщи. Ако ви играе дясното око, е вкъщи. У някои хора е обратно, но у повечето хора лявото показва, че не е вкъщи. Или ти си чиновник и помислиш кога ще ти дадат пари? Като помислиш, дясната ти вежда играе, това показва, че са решили да дават пари на чиновниците. Или дясното ти око играе – това показва, че ще ти дадат пари. Или някой път имате трепети – игране на дясната ти ръка, на десния ти крак и пр. Това е наука за трепетниците, които показват, какво има да ти се случи. Но трябва да имате дълбоко наблюдение и да си отбелязвате всякога правилно наблюденията: какво е времето отвън, дали е ясно, ветровито ли е и пр. Защото в хубавото време впечатленията са по-правилни.

 

„Силата на мисълта“, „Организирана вяра“, стр. 294-295.

 

Сега ние ще излезем за пръв път на 9/22 март сутринта, да посрещнем първия лъч на Слънцето. Всичките ученици да бъдат на своето място, дъжд, кал, каквото и да е времето, всички без изключение ще излезем. Не казвам че само при хубаво време. Хубаво, лошо, каквото и да е времето, ние ще хванем първия лъч, ще се качим над облаците отгоре. Вие можете ли да предскажете какво ще бъде времето в събота? Как предчувствате? – Хубаво. Не ви питам, какво искате да бъде, но какво чувствате? Туй, което чувствате, то е вярно.

 

„Високият идеал“, „Познай себе си“, стр. 25-26.

 

Може да развивате чувствата на вярата и със следния опит: станете сутринта, да познаете дали времето ще бъде хубаво или не. Пазете едно правило: ако няма раздвояване в ума ви и в сърцето ви, нещата излизат всякога верни. Щом има раздвояване в ума ви, колкото и да е малко, има вече една градация – нещата не са верни. Та казвам сега: аз говоря за една вяра, при която човек да е сигурен 101%. Вярата е закон. 101% е верен. 10 души от вас направете един опит. Вземете един лотариен билет, една четвъртинка. Но спрете се върху същия закон. Ако нещо ви каже да вземете билета, вземете го. Вземете по една четвъртинка, 10 души. Да видим колко ще ви се падне. На тези, на които вярата е много слаба, те нищо няма да вземат. На тези, на които вярата е 25 на сто, нищо няма да вземете. На тези, на които вярата е в нормално положение, ще си вземат парите. Ти си дал 25 лева, ще си вземеш парите. Ако вярата ти е малко повече от нормалния билет, ти ще спечелиш 200, 300, 500 лева. Ако имаш вяра 5 градуса, ще вземеш 1000 или 2000 лева. Ако вярата ти е 10 градуса, ще вземеш повече. Като вземеш един билет и останеш индиферентен, тогава ще ти се паднат 100 000 лева… Вижте посоката на гишето, отдето ще вземете билета, накъде е обърнато гишето. Дали е обърнато към изток, юг, запад или север. Направете един опит. Върху това, което ви казвам, от чисто религиозно гледище може да кажете: „То е грешно да го направиш.“ Много работи има грешни. Всяко нещо, което не разбираш, е грешно, а пък което разбираш и го направиш, не е грешно.

 

„Силата на мисълта“, „Организирана вяра“, стр. 297-298.

 

Ако попитате вашето разумно сърце дали времето в понеделник ще бъде хубаво и не мислите повече върху този въпрос, като се оставите в положението на онзи философ, който уповава само на очите си, вие ще си отговорите точно. Оставете светлината свободно да пада върху очите ви и тогава ще дойде нейното психическо отражение. Ако в понеделник времето бъде отлично, вие, щом се оставите в това пасивно положение на мисълта, ще усетите под лъжичката си едно приятно разположение, без никакво раздвояване. Туй показва, че времето ще бъде хубаво. Обаче ако усетите на това място едно малко стягане – времето ще бъде лошо, нищо повече! Може да направите и ред други опити. Срещнете един човек, запитайте се: „Мога ли да живея добре с този човек?“ Като запитате тъй разумното си сърце, и нещо ви стяга, сърцето ви подсказва, че този човек няма добри навици и не ще можете да живеете с него. Този човек не е лош, но не е предизвикал своите добри навици. На друго място пък сърцето ще ти каже: „Ти можеш да живееш с този човек.“ И ти чувстваш едно приятно разположение. Каквото ти каже разумното ти сърце – неговата дума е вярна.

 

„Разумният живот“2, „Добрите навици. Разумното сърце“, стр. 98.

 

Искаш да посетиш някой ваш приятел, направете за 10 дена опит. Станеш, искаш да идеш до Стоян Драганов. Щом узнаеш накъде му е къщата, ще концентрираш ума си, ще видиш вкъщи ли е или не. Няма да питаш по телефона. Как ще разберете? Едно ви казва, че е там, а друго ви казва, че не е там. Как ще проверите? Стани и иди да видиш кое е правото – туй, което казва, че е там, или туй, което казва, че не е там. Ако идеш там и той е там, туй, което казва, че не е там, не е вярно. Този, който казва, че не е там, не е вярно. Някой път се случи, че като идеш – не е там. Да знаеш в дадения случай там ли или не е там. Аз да ви дам сега едно малко правило. Няма да го повтаряте. Аз не искам да повтаряте какво аз съм казал. Не повтаряйте нищо, но правете опити. Проверете дали е тъй или не. Щом човекът е там, то се познава. Вие ще усетите в слънчевия възел, като помислите за него, ще усетите, че пълнота има, тъй както у насекомото обонянието е много силно развито и зрението също. С обонянието усещат. Щом помислиш за твоя приятел, и ти помислиш заради него – между него и тебе, ако той е в хармония, ще се образува вътрешна връзка. Ще знаеш там ли е или не е там. Ако усещаш на слънчевия възел пълнота, като мислиш за него, там е. А ако усещаш празнота, не е там. Искаш някой път да се молиш. Същият закон е. Може да знаеш ще бъде ли твоята молитва послушана или не.

 

„Славата Божия, Царството Божие и Волята Божия“, „Обич и преценка“, стр. 219.

 

Направете следния опит: да кажем, че някой ваш приятел ви обещал да дойде у вас в сряда, в 5 часа следобяд. Преди да е дошъл още, задайте си въпроса дали ще дойде или не. Ако си отговорите, че ще дойде, чакайте с търпение определения от него час, за да проверите. Запишете си точно в колко часа сте си отговорили, че ще дойде. Ако не дойде тогава, или вие сте се излъгали, или той се е размислил да не дохожда. После проверете от него в колко часа се е отказал от намерението си да дохожда и защо именно. Вие искате да бъдете ясновидци, нали? Тогава направете друг опит: извадете часовника си и не го отваряйте. Застанете в себе си тихо и спокойно, без бързане и определете след това колко е часът. Отворете часовника си и вижте дали сте успели в опита си или има разлика и каква е тя. Има закон, въз основа на който можете точно да определите часа. Ако не успеете от първия, от втория, от третия опит – не се обезсърчавайте, продължавайте по-нататък – все ще успеете да развиете това чувство…

 

Окултният ученик трябва да има развита интуиция, затова ще работи за развиването ѝ. Интуицията е важно помагало в живота на ученика. Който има развита интуиция, може да избегне много нещастия и неприятности в живота си. Вземете най-простия случай: искате да отидете на гости при някой свой приятел. Запитайте се вътрешно дали вашият приятел е у дома си или не. Ако почувствате, че не е у дома си, не излизайте. Като се срещнете, проверете да видите дали интуицията ви е вярна или не.

 

„Пътят на ученика“3, „Свещеният час“, стр. 452-453.

 

Някои от вас направете един опит. Вземете по няколко билета, не по много билети, а само по един, и то не от най-големите. Някои от вас свободно направете това за опит. Вземете си по една четвърт билет и вижте, като дойде да се тегли, дали ще пеете или ще се тревожите. Ако се тревожите, нищо няма да спечелите. Ако нещо пее вътре във вас, каквото си дал, най-малкото ще си го вземеш. А ако пееш повече, ще си го вземеш 10 пъти повече, хиляда пъти повече и т.н. И зависи от степента на пението. Който от вас иска, вземете си билет и направете един опит и ще знаете. Който не е пял, ще има глоба – ще изгубиш лотарията. Който не е пял, ще има 25 лева глоба. Който е пял, приблизително ще си вземе парите, а който е пял малко по-добре, ще му дадат повече. Сега няма да хукнете за билети. Ако усещате едно разположение да направите този опит, направете го. Трябва тънко наблюдение. Няма да мълчиш, а ще почнеш да пееш. Ще гледаш като вземаш билета, дали нещо вътре в тебе мълчи – тогаз глобата е дошла. А пък ако нещо вътре в тебе пее, ще спечелиш.

 

„Силата на мисълта“, „Слушане и чуване“, стр. 157-158.

 

Ще ви дам още един опит. Той е следният: на отделни листчета ще напишете всички книги от Библията и ще ги турите в някоя кутия, отдето по три пъти на ден ще вадите по едно листче, но вече с отворени очи. Целта на този опит е да развивате своята интуиция, да познаете коя книга сте извадили. Когато пишете листчетата, съзнанието ви трябва да бъде будно, да няма никакво прекъсване. Освен това, като ги пишете, ще гледате да оставите върху тях вашите вибрации, че като пипнете една от тия книжки, да познаете коя сте взели. Например като сте писали на едно от листчетата името на пророк Иеремия, при изваждане на това листче от кутията да познаете, че сте извадили именно него. Щом познаете какво е написано на листчето, вие ще изпитате голяма радост. Пишете ли листчетата механически, нищо няма да познаете. Като дойдете следния път в клас, пет възрастни и пет млади братя, както и пет възрастни, и пет млади сестри ще кажат своите опитности. Като правите този опит, ще отбелязвате на тефтерче датата, часа и времето, дали е ясно или облачно и т.н. По този начин вие ще привикнете към точност. В Духовния свят и при най-малките опити следят точно за часа, за времето. Започнете опита от утре. Можете да го правите или сутрин, или по обяд, или вечер, по което време искате, но непременно ще отбелязвате часа и времето, през които го правите.

 

„Условия за разумния човек“,

 

Методи и пътища на идейния свят“, стр. 38-39.

 

Вие искате да развивате ухото си. За тази цел хванете долната част на ухото си и вложете в ума си мисълта, дали ще заболеете в продължение на един месец или не. Важно е само да проверите, какви са условията за това. И след като определите диагнозата, ще изучавате методите за справяне с болестта. Не мислете, че е необходимо непременно да боледувате. Болестта е само условие за смяна на състоянията. Ако не можете да се справите с болестта, ставате крайно нервен. След това ще дойде друга болест за смекчаване на характера. Ако човек боледува повече, отколкото трябва, той придобива голяма мекота, дори до мекушавост. Това не е добре. Да станеш крайно суров – и то не е на място. Мекотата и твърдостта трябва да се преливат една в друга. Остротата е канара, на която нищо не може да се сее. Острите линии всякога причиняват вреда.

 

„Работа на Природата“, „Отношение към Природата“, стр. 183.

 

Към виденията си и към сънищата си вие трябва да се отнасяте с голямо внимание. Ако ги приемате безогледно, ще се намерите в опасно положение. Да не мислите, че всеки сън има смисъл! Не всичко, което виждате или сънувате, или говорите, е от Бога. Трябва да проверявате тия неща, за да знаете колко на сто от всичко, което става у вас и около вас, е вярно. Подлагайте на опит както сънния си живот, тъй и будния. Проверявайте какъв процент от проявите на вашата интуиция са верни. Изпитвайте се да видите колко от вашите мисли и чувства се сбъдват.

 

„Пътят на ученика“3, „Свещеният час“, стр. 451.

 

Съвременните хора имат съвсем повърхностни понятия за човека и Природата. У човека има известни чувства, които са свързани с известни жлези във физическото тяло и ако човек се вслуша в тях, ще се добере до едно велико познание и ще добие голямо прозрение върху световните тайни. Една жлеза, свързана с такова чувство, имаме между веждите, друга в гърлото, трета в областта на сърцето, в слънчевото сплитане (бел.ред. в слънчевия възел), четвърта в основата на гръбначния стълб. Има и други такива жлези, чрез които човек може да се ориентира в много работи, които сега му са непонятни. Вие сега не знаете какво ще бъде утре времето. А чрез тези жлези можете да схванете. Има някой да ви дава пари – пак чрез тия жлези ще узнаете ще ви ги даде ли или не. Той изпраща известна мисъл, която произвежда вълни, които се възприемат от тия жлези, и ти ще можеш да знаеш, ще ти ги даде ли или не. Затова трябва да се стремите да развивате тези жлези, които са органи на тези изтънчени чувства, чрез които можем да знаем бъдещето. Това го наричат сега интуиция. Това са жлези, чрез които може не само за утре да разбереш какво ще стане, но и за хиляда и повече години, защото настоящето за напредналите същества за нас е бъдеще. И следователно те знаят и са наредили една програма. И тази програма ние по никой начин не можем да я изменим. Например когато те пращат някого на Земята да стане жена, каквото и да прави, ще се роди жена, и когато пращат човека да се роди мъж, каквото и да прави, ще се роди мъж. Това е един закон. Каквото те решат, то трябва да стане, защото тяхната мисъл и воля са напълно правилен и хармоничен израз на творческия процес на живота. Те казват: „Ти трябва да станеш мъж, понеже твоят ум не е развит, за да го развиеш.“ А на други казват: „Ти ще станеш жена, за да добиеш мекота.“ Човек се ражда като мъж, за да развие ума си, а се ражда като жена, за да придобие мекота, да даде път на Любовта.

 

„Беседи от Учителя (под редакцията на Влад Пашов)“, І,

 

Творческият план на живота“, стр. 92-93.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...