Jump to content

3_1_2. Упражнения с носа


Recommended Posts

Упражнения с носа

Не е позволено на човека да бъде груб към себе си. Ако ви сърби носът, не го хващайте грубо, но го погладете леко с ръката си и след това го измийте с топла вода. Ако човек е груб към себе си, към другите хора ще бъде още по-груб.

 

„Опорни точки на живота“, „Ценни добродетели“, стр. 104.

 

Хвани леко носа си, повдигни погледа си нагоре и ще възприемеш една светла мисъл. Дойде ли ти една хубава мисъл, сподели я с Господа. Не си я изказал както трябва – не се безпокой. Друг път ще я кажеш по-добре. Кажи си в себе си: „Аз съм прогресивен човек. Днес мога да свърша само една работа; утре ще свърша две работи. Днес имам десет лева, готов съм да ги дам. Утре ще имам двадесет лева, и тях ще дам. Когато спечеля сто лева, и тях ще дам. Готов съм на всякакви жертви.“

 

„Законът и Любовта“, „Физичният и Божественият живот“, стр. 215.

 

Мислете най-малко 10 дена за вашия нос, от който зависи вашето бъдещо щастие. Ако регулирате добре носа, работите ще се подобрят. Или ще кажа на отвлечен език: от човешкия ум, оценката, която ще дадеш на своя ум, ще [зависи да] уредиш работите.

 

„Славата Божия, Царството Божие и Волята Божия“,

 

Разумният път в живота“, стр. 144.

 

Какво ще правите, ако не можете да разрешите известен въпрос? Трябва разумно да използвате енергиите на своя организъм. Ще почнете да движите ръцете си нагоре, надолу, докато най-после кажете: „Дойде ми една светла мисъл в ума.“ Така някога и жлезите в носа престават да функционират. За да се възстановят енергиите, разтривайте носа си, докато жлезите започнат да работят. Това се познава по слизестата течност, която изтича от тях. Прекарайте двата си пръста по носа, от горе до долу, докато се концентрирате. Така ще превърнете неразположението си в разположение. Направите една глупава постъпка. Хванете носа си и прекарайте пръстите си от горе до долу и след известно време ще дойде в ума ви една светла мисъл. Движете пръстите си леко, само по повърхността на носа. Това нека правят само онези, които могат да мислят сериозно и са свободни от старите възгледи. Който не знае как да се освободи от старите си възгледи, не може да направи опита.

 

„Трите посоки“, „Организиране на вътрешния човек“, стр. 155-156.

 

Като ученици от вас се иска добра обхода с носа. Щом станеш от сън, ще погалиш нежно носа си и ще му благодариш за работата, която върши. Ще гледаш никой да не те вижда какво правиш, защото няма да те разберат. Ако се секнеш, ще помислиш малко и ще кажеш на носа си: „Мога ли да ти направя една услуга?“ След това ще вземеш кърпата и ще се осекнеш. Като правите така, ще видите какъв резултат ще имате. Станеш сутрин от сън мрачен, неразположен, като че светът се обърнал наопаки. Не се сърди, но погали леко носа си и кажи: „Тежко ми е нещо, помогни ми.“ Няма да мине много време, и неразположението ти ще изчезне. За колко дни искате да направите упражнението с носа, да го гладите нежно? Хайде за една седмица. Ще милвате леко носа си всяка сутрин и ще му благодарите. След свършване на упражнението, милвайте носа си, когато сте неразположени, недоволни, или когато някой урок не ви върви. Учите, но забравяте, разсейвате се. Хванете леко носа си и поискайте от него помощ, той веднага ще ви помогне.

 

„Фактори в Природата“, „Човешкото лице“, стр. 30-31.

 

Ако аз съм учител в едно училище или в една гимназия, ето какво бих препоръчал на учениците. Всеки един ученик в десния джоб да си има една най-чиста кърпа, съвършено чиста; с нея леко, нежно да пипнете носа си, не да го хванете грубо и да се секнете грубо, че всички да ви чуят. Съвременните хора трябва да се научат, да знаят как да си пипат носа. Една от най-великите тайни е тази как да пипате носа. Искате да знаете къде е Разумният свят. Вие имате една станция, едно радио за връзка с него, това е носът. Ще го хващате леко. Някой път някой българин казва: „Сърби ме носът.“ Казвам: като го сърби носът, или ще се ядосва, или пари ще му искат, или нещо друго. Мене щом ме сърби дясната ноздра, пари вземам. Друг казва, че носът сърби ли го, непременно се ядосва. А пък мен сърби ли ме носът, след няколко дни получавам една сума. Откъде знае този нос, че парите ще дойдат? Носът е станция, от Разумния свят казват, че сега ще имаш един чек. Питам сега: тази велика, хубава станция, която Господ е поставил на лицето ти, защо ти да не си благоразумен, ами теглиш насам-натам носа си, чоплиш го, дърпаш го – ти нарушаваш един ред. Нямаш право да се държиш невнимателно с носа си! Ти ще имаш всичкото уважение към него, като че се намираш пред някой владика, с благоговение ще погледнеш тази станция и ще кажеш: „Моля да благоволите, имам да разрешавам сложен въпрос, какво трябва да се направи в дадения случай?“ Ще туриш ръката си на носа, ще я подържиш и няма да се мине дълго време и ще дойде великата мисъл, ще ти светне в душата, и ти ще си разрешиш въпроса. Ти ходиш този да питаш, онзи да питаш. Попитай носи си! Той ще ти каже по-лесно. Попитай носа си, защото той е свързан с твоя ум.

 

„Вземи детето“, „След това“, стр. 178.

 

Аз ви оставям сега с мисълта да имате голямо уважение и почитание към вашия нос, да си носите по една хубава носна кърпичка, копринена, да не пипате грубо, но като помислите, да кажете: „Свято място е носът!“ Като помислиш нещо лошо, помисли за носа си, пипни го с нужното уважение и гледай какво носът ще каже – той ги усеща, помирисва нещата и право оценява. Всяко едно престъпление в света се отбелязва в тази станция, както в барометрите се отбелязва времето.

 

„Вземи детето“, „След това“, стр. 185.

 

Някога направете един психологически опит. Когато не сте разположени, погладете носа си от 6 до 10 пъти, поглади нежно носа си и вижте, какво ще стане с вашето състояние. Да кажем, имате неразположение, готов сте да направите една малка сцена. 3-4 пъти като потеглите носа си, веднага ще стане една смяна. Та трябва да знаете, че в носа има известни течения, които вървят от лявата и от дясната страна. И в устата има две противоположни течения отгоре и отдолу.

 

„Възможности в живота“, „Противоречия в живота“, стр. 241.

 

Долната част на носа трябва да бъде широка. Това показва, че в умствено отношение човек е взел добра насока. Наблюдавайте красивите носове и пожелайте и вие да имате красив нос. Изберете си един красив модел на нос и мислете за него. Вашите носове са в процес на развитие. Може би след 10-20 години, или след цял живот усилена работа, да подобрите носа си. И най-малката придобивка остава за вечни времена.

 

„Работа на Природата“, „Човешкият нос“, стр. 211

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...