Jump to content

3_1_6. Упражнения с френологичните центрове


Recommended Posts

Упражнения с френологичните центрове

Ако религиозното чувство у някой човек е слабо развито, той ще по-търси няколко души, у които това чувство е силно развито, и ще ги помоли да му помогнат и той да развие това чувство в себе си. Веднага около него ще се наредят четирима души със силно развито религиозно чувство: един отляво, друг – отдясно, трети – отпред, и четвърти – отзад. Всеки от тия четирима души ще тури ръката си върху мястото, където е религиозното чувство на онзи със слабо развито чувство, и така ще подържат ръцете си около един час. Като продължават този опит една седмица, те ще повлияят благотворно върху онзи, у когото това чувство е слабо развито. Същият опит може да се направи с човек, у когото разсъдъкът е слабо развит. Този опит се основава на скачените съдове. Хората представят скачени съдове помежду си, вследствие на което може да стане преливане на енергията от един човек на друг, както се преливат течности от един скачен съд в друг.

 

„Добри навици“, „Разпределяне на енергиите“, стр. 202-203.

 

Както официалната наука, така и окултната имат не само теоретическо значение, но и практическо. Всяко знание, за да оживее, трябва да се приложи. Например излиза един ученик да решава задачи по математика. Обаче той е слаб по този предмет, не може да решава самостоятелно. Тогава направете следния опит. Нека излязат двама ученици, силни математици, и да турят ръцете си на челото на слабия ученик, дето е математическият център. Като се изредят двамата ученици, няма да мине много време, и слабият ученик ще започне да мисли, да работи върху зададената задача и ще я реши. Това се дължи на факта, че силните ученици по математика чрез контакт са предали част от своята енергия на слабия ученик. Тази енергия пък събужда дейността на неговите математически способности и той започва да мисли, да разсъждава. По този начин могат да се предават енергиите от един човек на друг в различни центрове на мозъка. Това може да се използва само като подбудително средство, а по-нататък ученикът сам трябва да продължи работата си.

 

„Време и сила“, „Трите състояния: S, R и T“, стр. 42.

 

Човек не може да владее себе си, докато не знае в коя част на неговия мозък се заражда дадено желание. Например де е мястото на милосърдието? Чувството на милосърдието е там, дето е и религиозното чувство на човека, а именно в горната част на главата. Когато искате да проверите мястото на милосърдието на главата у човека, направете следния опит: повикайте двама души, в които това чувство е добре развито. Единият от тях да постави трите си пръста върху горната част на главата на другия, дето е религиозното чувство, и веднага ще почувства тока на милосърдието или чувството на приятелство. В съзнанието пък ще се яви малка светлинка.

 

„Време и сила“, „Време и сила“, стр. 11.

 

Изобщо дали мисли, чувства или действа, човек трябва да се стреми към правилно изразяване. Ако не можете да свирите или да пеете правилно, дружете с човек, който е музикален. Ако не намерите такъв, правете следното упражнение: турете пръстите на ръцете си на слепите очи и отправете мисълта си към музикалния център. Като правите това упражнение често, вие изпращате кръв към този център и го храните. Който разбира законите на Природата, той може да развива своите мозъчни центрове. По същия начин той може да си въздейства, да смекчи известни прояви на своя характер. Когато почувствате в себе си нещо твърдо, вземете следното положение: десният крак малко напред, лявата ръка на хълбока, а дясната – горе, на главата, като че сте се подпрели. Това положение внася известно успокояване и мекота в човека. Понякога човек прави естествени упражнения, без да ги обмисля. Това се дължи на висшето съзнание в човека, което регулира енергиите му. Естествените движения са разумни и красиви. Отклони ли се от естествения живот, човек започва да губи красотата и пластичността на движенията си.

 

„Служене, почит и обич“, „Отношения към Природата“, стр. 47-48.

 

И тъй, като ставате сутрин, хванете дясната страна на челото си и кажете: „Аз искам в дясната страна на челото ми да царува Мъдростта, а в лявата – Любовта.“ После хванете носа си и кажете: „Аз искам в дясната страна на носа ми да царува Любовта, а в лявата – Мъдростта.“ После хванете брадата си и кажете: „Аз искам в лявата страна на брадата ми да царува Любовта, а в дясната – Мъдростта.“ Ако досега бихте направили това, вие щяхте да бъдете най-малко талантливи хора.

 

„Вземи детето“, „Наклали огън“, стр. 315.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...