Jump to content

3_1_7. Други


Recommended Posts

Други

Като задача, 20 дена правете следното упражнение: като ставате сутрин, мислете върху това, че сте душа, съставена от милиарди интелигентни, разумни същества, които работят за вашето повдигане. Извиквайте тия същества и съзнателно се свързвайте с тях. Като мислите за тях, вие ще можете да работите успешно. Мислете за тях без никакво съмнение, без никакво колебание.

 

„Посока на растене“, „Меки и твърди вещества“, стр. 233.

 

Ти отиваш някъде най-малко за три деня, трябва да държиш ръцете си така, за да имаш успех. И мисълта трябва да е съсредоточена, да се свържеш с Невидимия свят и всички тези същества, които те обичат. И за да направиш връзка, ти не търси външните форми. Тогава ще почувстваш една възвишена мисъл, приятност. Ще почувстваш желание, което ще се прелее в тебе, и ще почувстваш, че имаш едни малък приток на живот в тебе. По този начин човек се съблича от старите дрехи. И лицето не е така [разстроено, а одухотворено]. Някой път говорите за Бога и си държите ръцете на пъпа. Когато човек търси Божията Любов, то не трябва да я търси така, а така. (Учителят туря дясната ръка, с цялата длан надолу, горе върху главата.) И при такова положение на ръката си подигни ума си нагоре. Като седнеш на някой камък, и не си натискай много ръката, тури си пръстите на дланта леко отгоре върху главата.

 

„Ако говоря“, „Най-високият връх“, стр. 108-109.

 

Някой път пипнеш косата си, малко е остра. Как ще помогнеш на косата си да стане мека? Или пипнеш лицето си, малко загрубяло, трябва да го направиш по-меко. Какво средство употребявате? Аз бих ви препоръчал свинска мас. Много хубаво действа. Ето на какво основание: свинята много обича охолния живот. Като турите свинската мас, любов има свинската мас, и като я туриш на лицето си, то омеква, понеже има любов за живота. Вие казвате: „Свиня е това.“ Свинската мас действа много хубаво, много по-хубаво от зехтина. Ако имате някаква болка на крака си, турете малко сланина, лечебно средство е, направете си компрес от сланина. Някого го боли кракът, да тури едно голямо парче сланина на крака си и да стои 4-5 часа. Понеже тия клетки имат малко живот, като дойде сланината, окуражава ги. Не че отнема, придава нещо. Някой път някои ги е срам да употребяват сланина. Боли ли те крак, намажи се със сланина. В едно шишенце си носи и се намажи. Ако имате някоя приятелка сприхава, която не ви обича, дайте ѝ малко сланина да се понамаже. За храна не е хубава свинската мас по следните съображения: клетките на свинята са много аристократи, не обичат работата. Ако някой е много мързелив, то са клетките на свинята. Ако искате свинско месо да ядете, като влязат тия клетки във вас, мързел внасят вътре, ти нямаш разположение да работиш.

 

„Минало, настояще, бъдеще“, „Контрастни думи“, стр. 222-223.

 

За да се доберем до пътищата и законите, по които реалността се проявява, трябва да изучаваме строежа на своето тяло, трябва да изучаваме мозъка си, трябва да изучаваме строежа на кожата. Всяка сутрин, като станете, попипайте кожата си дали е мека или суха, топла или студена. Най-първо вижте ръцете си дали са топли или студени. След това пипнете челото си и вижте дали е топло или студено, след това вижте брадата си дали е топла или студена и най-после вижте състоянието на краката. После вижте в какво състояние се намира носът ви. Като дойдете до носа, най-първо ще направите три вдишки и ще наблюдавате как се свиват и разпускат ноздрите ви. Ако това движение е равномерно и хармонично, наблюдавайте през този ден какво ще е състоянието на вашите чувства – ще има подем при равномерното движение. Но ако това движение не е равномерно и хармонично, наблюдавайте и ще забележите, че него ден ще бъдете неразположени. Щом се зароди някакво смущение и неразположение, то иде винаги от задната част на човешкия мозък. Всичките ни нещастия произтичат все от задната част на мозъка, където са локализирани чувствата и инстинктите. Но за да влезе в правия път на живота, в пътя на постиженията, човек трябва да работи с предния си мозък, където са локализирани всички умствени способности, а задният мозък да бъде тил. Важното за нас е това, което човек мисли, защото нашата мисъл ще определи нашето бъдеще.

 

„Беседи от Учителя“, ІV том, под редакцията на Влад Пашов, Бургас, 1998 г., „Качествата на реалността“, стр. 114-115.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...