Jump to content

3_2_8. Сън


Recommended Posts

Сън

Питам: как гледате вие на съня? Вие гледате на съня само като на почивка и затова не можете да намерите онези, които искат да ви преподават. В това отношение вие сте подобни на онези деца, които бягат от училище и отиват в гората да играят. Щом децата бягат от училището, на кого ще предава Учителя? В такъв случай, който ляга да спи с мисълта, че отива само да си почива, той бяга от училището, отива в гората и на сутринта, като се събуди, казва: „Нищо не научих.“ Ето защо легнете ли да спите, кажете си: „Отивам сега в училището на астралния свят да науча нещо ново, което да приложа през дена на Земята.“ И в астралния свят има разходки, както на Земята. На всеки, който учи добре, се позволява да прави разходки до някой планински връх или до някой хубав извор, отдето ще се върне обновен, богат с красиви впечатления. Следователно едно от важните правила за ученика е да се научи да спи правилно. Легне ли да спи, в продължение на 5-10 минути трябва да е заспал. Това упражнение е необходимо за усилване на волята. Ако не можете да заспивате в такова кратко време, тогава ще продължите времето с няколко минути. Най-много за половин, до един час човек трябва да заспи. Ако до един час не може да заспи, той трябва да търси причината за своето безсъние, и като я намери, да се помъчи да я премахне.

 

„Двата пътя“2, „Силата на волята“, стр. 31.

 

Като ученици на окултната школа вие трябва да спазвате правилото за съня. Сънят ще реши много от въпросите на вашия живот. Засега 7 часа сън са необходими за вас. И 5 часа сън могат да ви задоволят, но при условие да спите непробудно, без да се обръщате на една или друга страна. Най-здраво е човек да си ляга в 10 часа вечерта, но това не може да се вземе като правило. Ако някой има особено важна работа, той може да си легне и в 11 или в 12 часа, но трябва да заспи в продължение на 5-10 минути. Когато някой остане да работи след 10 часа вечерта, сънят се изгубва. Сънят ще се яви отново едва след 12 часа вечерта. И тогава човек трябва веднага да си легне, да не се разсъни. Колкото по-рано ляга човек, толкова по-добре за него. Защо? Които рано лягат, те поглъщат всичката събрана прана, т.е. жизнената енергия в атмосферата. Които късно лягат, мъчно заспиват, защото за тях няма вече нужното количество прана за организма им. Те трябва да почакат известно време, да се събудят ония, които са легнали вече, и тогава ще им дойде сън. Затова именно богатите заспиват едва към 4 часа сутринта, когато бедните отиват на работа. Към 4 часа сутринта в атмосферата се образува ново количество прана, от което богатите ще се ползват. Следователно ако можете да си създадете навик да лягате рано, вие ще можете да доставите на организма си нужното количество прана. По-късно от 12 часа вечерта не лягайте. Ако се усетите изморени, вечеряйте рано и в 8 часа най-късно си легнете, да набавите повече енергия, от която организмът ви се нуждае. Ако имате енергия в запас, можете да си легнете и по-късно. Изобщо часовете, определени за лягане са 8, 10 или 12.

 

„Двата пътя“2, „Сила на волята“, стр. 37-38.

 

Днес много хора се оплакват,че не могат да спят добре. За да заспят, трябва да мине половин, един, а някога и два часа. Това показва, че не са тренирани физически. В такива случаи, добре е човек да стане от леглото си, да изтрие тялото си с кърпа, потопена в топла вода, да измие краката си също с топла вода и без да се изтрива със суха кърпа, да си легне. Като си легне и затопли, той ще усети приятно раздвижване на кръвта и сънят ще дойде.

 

„Светото място“, „Трениране“, стр. 193-194.

 

За една седмица правете наблюдения: как лягате вечер да спите, в какво положение, на коя страна и как се събуждате сутрин. Отбелязвайте си какви отклонения сте направили през съня си, в каква посока и под какъв ъгъл. Забелязано е, че когато човек страда от крак, ръка, корем, в него се явява желание да тури болния уд по-близо до центъра. Като правите наблюдения върху отклоненията на тялото си, правете наблюдения и върху влиянието, което различните идеи ви оказват. Тялото заема такова положение, каквито са идеите на човека. Това показва, че човек се движи в два свята: в подсъзнателен и в свръхсъзнателен. Първият свят произвежда несъзнателните, неволните движения, а вторият – съзнателните, волевите движения. И тъй, стремете се към онази основна мисъл в себе си, върху която почива вашата свобода и развитието ви. От тази мисъл зависят вашето здраве, вашите радости, и скърби.

 

„Отворени форми“,

 

Абсолютна и относителна реалност“, стр. 173-174.

 

Ново възпитание е нужно на човечеството, а също и нов начин на живеене. Храни се умерено, никога не преяждай. Не яж нечиста храна. Има хора, които спят по 8-10 часа; те мислят, че това е добре за тях. По-малко, но здрав сън. Ако се обръщаш по няколко пъти през нощта, наляво и надясно, не си спал добре. Здрав сън е, на която страна легнеш, на нея да се събудиш. Който не спи добре и цяла нощ се обръща наляво-надясно, на гърба, сутринта казва, че много работил.

 

„Ликвидация на века“, „Трите пътя“, стр. 185.

 

Вечер, когато лягате да спите, вие отивате в Невидимия свят да учите. Там ви преподават уроци, казват ви много неща, които трябва да помните. Като ставате сутрин, направете малко усилие да си спомните какво ви е казано. Ако не можете да си спомните, това показва, че или съзнанието ви не е било будно, или паметта ви е отслабнала. Щом паметта ви е отслабнала, работете върху нея да я засилите. Колкото по-малко се безпокоите, толкова по-голямо самообладание ще имате. Самообладанието е във връзка с вярата. Като говорим за Бога, ние имаме предвид Живия Бог, Който живее в нас. Ние трябва да ходим в Неговия път, по Неговия ум и да вършим всичко заради Него. Само по този начин ще се освободим от противоречията на живота.

 

„Който има невестата“2, „Ще ти въздаде“, стр. 235-236.

 

Работете съзнателно върху себе си, да се подигнете. Станете ли сутрин от сън с някакво тежко, материално желание, отправете ума си нагоре, да олекне. Ако погледнете на живота с окото на ясновидеца, ще забележите цели реки от мисли, чувства и желания, които увличат човека. Има умствени реки, чувствени реки и реки на желанията. Пазете се от тия реки! Видите ли, че една от тия реки ще ви завлече, спрете се на пътя и помислете за Бога. Някой казва, че не мисли за себе си. Добре е да не мислиш за себе си, но трябва да знаеш за какво да мислиш. Да мислиш за себе си, това значи да разрешиш една важна задача. Ти можеш да решиш тази задача правилно, ако знаеш как да ставаш сутрин. Както си станал от сън, така ще се нареждат работите ти. Щом станеш, вдигни главата си нагоре и помисли за Бога, за Слънцето на Живота. Стъпи на земята и помисли за Земята, на която живееш. От значение е още на коя ръка ще се опреш и на кой крак ще стъпиш. Човек трябва да знае как да легне и как да стане от сън. Ще изпразниш ума си от всички странични и отрицателни мисли и ще отидеш на другия свят съвършено свободен от грижи и безпокойства.

 

„Начало на мъдростта“, „Трите принципа“, стр. 128-129.

 

Засега човек е дошъл до убеждението, че без много неща може, но без сън не може. Ще дойде ден, когато човек ще може и без сън. Само невежите спят. Когато невежите спят, умните работят. Сънят е почивка само за онези, върху които разумните същества работят. По този начин тяхното съзнание ще се повдигне. За да дойде до по-високо съзнание, човек трябва да придобие равновесие между ума и сърцето си. Щом дойде до това равновесие, процесите в неговия организъм ще стават правилно. Сънят се е наложил на хората поради нарушаване на Божествените закони. От Божествено гледище сънят не е бил предвиден. Същото се отнася и до смъртта. Човек е създаден да живее, а не да умира. Откак смъртта влезе в живота, хората изгубиха своето първоначално равновесие. Когато умре някой, казват, че той е заспал, т.е. починал. Може и без този сън! Човек трябва да излезе от областта на спящия живот, т.е. от смъртта, и да влезе в Живота на безсмъртието, във възкресението. За да дойде до възкресението, той трябва да повярва, че Любовта, знанието, свободата са отвътре, а не отвън. За пример, хората чакат да изгрее Слънцето, да се порадват на неговата светлина и топлина. Според мене не е важно дали само външното Слънце е изгряло. Ако външното Слънце е изгряло, а вътрешното Слънце на човека не е изгряло, той нищо не печели. Важен е моментът, в който изгряването на външното Слънце съвпада с изгряването на вътрешното Слънце на човека. Това е истински изгрев. Външното, физическото Слънце е ценно за всички хора, за всички живи същества. Вътрешното Слънце е ценно за самия човек. Няма по-голяма радост за човека, когато вижда и външно, и вътрешно. Голяма е радостта на човека и на цялото Небе, когато всички хора на Земята разбират и познават своя Създател. Настанало е тогава Царството Божие на Земята. „Бог е Дух.“ Кажете ли така, задайте си въпрос – какво сте направили за този Дух. От вас се иска едно: да пазите Неговата мисъл чиста, свята, силна и пълна с Любов, в нищо да не я петните. За всяка лоша дума, за всяка крива мисъл човек носи последствията им. Нищо не може да го спаси от отговорност към Божественото. Тази е причината за страданията на хората. И обикновените хора страдат, и светиите страдат. Както обикновения човек страда за всяко извършено престъпление, за пример – убийство, така светията страда за най-малката погрешка, извършена от него.

 

„Царският път на душата“2, „С человечески езици“, стр. 133-134.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...