Jump to content

068 СЕТИВАТА


GDD
 Share

Recommended Posts

Книги със спомени за Учителя

 

Изворът на доброто

СЕТИВАТА

Един брат разправи следната своя опитност:

- Веднъж следобед легнах, заспах и виждам един свой приятел, който се намира в центъра на града, че тръгва към дома ми. Проследявам го по целия път. Идва до вратата ми и хлопа. И действително в този момент той похлопа на вратата ми. Събудих се, станах и му отворих.

Учителят каза:

- В днешния век има голяма Светлина. Радиото хвърля Светлина върху духовния свят, телевизията - върху въпроса какво нещо е ясновидството.

За ясновидството трябва школа. Тази работа не е за всекиго. Всички хора не са еднакво развити. Способният по-лесно разбира. Някого можеш да научиш да свири, но той не е за музикант. Дарбите са дадени, но има и степени на тяхното развитие у разните хора. Човек трябва да се учи.

Нервната система на човека трябва да се приспособява към развитието на дарбите. Нужна е по-чувствителна нервна система. Нервната система на развития човек е по-чувствителна. Тя може да схваща късите вълни, да долавя съобщения отдалече.

Една сестра сподели, че се страхува от видения.

Учителят каза:

- Страхът ви показва, че не сте готова още да ви се открие онзи свят. У хората центровете, с които могат да влязат във връзка с Невидимия Свят, не са развити още. Те трябва да се развият. Ние можем вече да направим връзка с Невидимия Свят. Невидимия свят е направил вече своята последна инсталация.

Човек трябва да борави с две велики сили - Разумност и Любов. Ако бихте повярвали в това, очите ви биха се отворили. Аз бих желал да се отворят очите ви. Кога? Когато станете силни, че да не се изплашите от новия свят, който ще се яви пред вас. Например, яви се на човека един ангел и му даде разпореждане какво да направи. Такъв човек може да решава всички задачи, може да лекува всички болести. Такъв човек е станал силен, защото му се е явил ангел.

Като ясновидец ще имате големи страдания. Ще виждате не само доброто, но и злото, и лошото. Като знае това, Невидимият Свят не събужда в човека дарбите, за които не е готов. Затова не желай да се отворят очите ти преждевременно. Почнете със следното: да виждате в човека само доброто, положителното.

Методът на Бялото Братство е следният: трябва да развиете 12-те основни добродетели, за да бъдете готови да развиете и виждането. Ако имате хубав салон с хубави картини, но тъмен, какво значение може да има той за вас? Обаче, ако дойде там светлината, ще се видят хубавите картини и хубавия салон. Ако дойде светлината, а салонът не е уреден и няма хубави картини в него, тогава гледката не е хубава, грозна е. Хубаво е, когато салонът е украсен и приготвен добре, тогава да дойде светлината. Говоря символично.

Ако искате да влезете във връзка със Съществата от Невидимия Свят, трябва да събудите духовните си сетива. В тялото, в мозъка се крият сили, които трябва да се разработят. Достатъчно е да употребявате един час на ден за размишление върху великите духовни въпроси, за да прогледнете. Достатъчно е човек да дойде в състояние на спокойствие, да се абстрахира от физическия свят, за да види духовния.

Всеки може да вижда, но за да види, трябва да се абстрахира, да се изолира от всички впечатления на физическия свят. Иначе тъкмо да погледнеш нещо от Невидимия Свят, нещо от физическия свят отвлече вниманието ти и не можеш да видиш нищо. На първо време, като се абстрахираш от всичко външно, ще минеш през една тъмна зона, ще изпаднеш в пълен мрак. Ако не се изплашиш, след малко ще видиш слаба светлина, която ще почне да се увеличава. Това е влизане в Невидимия Свят.

Човек, който има шесто чувство, вижда отзад, отпред, отстрани, във всички посоки. После вижда на разстояние от хиляди километри. Вижда през стени. Ако у вас е развито шестото чувство (сетиво) ще виждате и зад непрозрачни прегради. Както с помощта на радиото чувате какво се говори в далечни страни, така с помощта на шестото чувство ще виждате какво става в даден момент там.

В бъдеще хората ще виждат мислите. Тогава душата и духът ще бъдат видими. Днес те са невидими, но в бъдеще умът, сърцето, душата и духът ще бъдат видими. Сегашните хора казват: "Видимото ще си остане видимо, а невидимото - невидимо." Аз казвам: "Като се срещнем в бъдеще вие ще виждате ума, сърцето, душата и духът ми и аз ще виждам вашите." Това е Новото Учение. Светът ще претърпи голяма промяна и тогава ще се тури край на всички глупости и престъпления. Всичко старо ще остане в архивата.

Човек може да се изучава не само по чертите на лицето, но и по цветовете, които го обкръжават. Това е достояние на ясновидеца, а не на обикновения човек. Например, ако някой човек поддържа в себе си възвишени, благородни чувства, той ще бъде потопен в нежнорозов цвят. Колкото повече чувствата приемат низш характер, цветът потъмнява. Не само чувствата имат специфични цветове, но и мислите. Опитният ясновидец чете по цветовете като по книга.

По цветовете може да се съди за степента на човешката интелигентност. Ако човек е любещ, около сърцето му ще видите особена, нежна краска с розов цвят. Същевременно тя излъчва приятна мека топлина. Като дойдете до волята, от човека излиза бяла светлина - цвят на добродетелта. Между трите цвята - светъл, бял и розов, се преплитат останалите цветове. Това преплитане на цветовете представлява човешката аура. По аурата ясновидецът познава докъде е достигнал човек в своето духовно и умствено развитие.

Ако развиете в себе си ясновидството, когато някой ви говори истината, ще видите, че от него излиза един прекрасен син цвят, който с нищо не може да се сравни. Също ще видите, че от него излиза един прекрасен бледожълт цвят. Ако ви лъже човек, ще видите, че от неговата аура излиза тъмнина, заобиколен е с мрак.

Ако зрението ви се увеличи, ще забележите, че от очите на много хора излизат неприятни тъмни лъчи, които са в състояние да напакостят на всеки, към когото се насочват. Това са червени пламъци, подобни на тези от някоя нагорещена пещ.

Човек ако стане много чувствителен и отправи погледа си на 45 градуса нагоре, ще вижда възвишени духове, а на 45 градуса надолу ще вижда как в почвата прониква един тъмен цвят, в който се движат нисшите същества.

Ясновидецът, за да издържи на виждането на заминалите отвъд, трябва да издържи техните вибрации. За да издържи техните вибрации, трябва да ги счита за живи Същества.

Често тези, които се занимават с развитието на ясновидството, имат следната опитност: виждат пред себе си една светла топка с разни цветове. Тя се издига нагоре и като дойде до едно място, превръща се в едно красиво ангелско лице, което се усмихва, след това се изгубва. Ангелът казва: "Иди да се учиш. Аз ще уча на друго място. Сбогом."

За в бъдеще, когато хората ще си служат с шестото чувство, ще четат книгата на Природата и ще я разбират.

Според философите човек може да възприема само чрез петте сетива. Знаещите твърдят, че човек има 12 сетива, т.е. 12 врати. Сега човек има пет сетива, а останалите седем са затворени за него. Когато казвам 12 сетива, разбирам тези, които човек ще развие на първо време в течение на своята еволюция. Според Божествената Наука човек има всичко 49 сетива. Вън от тях, той има и други - сетивата на човека са безбройни. Човек може да познае Бога, така както Бог го познава, само когато развие в себе си всичките 49 сетива.

Казвам на един младеж: "Утре ще срещнеш един богат човек и ще говориш с него. Той ще ти хареса и ще ти помогне да продължиш образованието си." Младият човек пита: "Възможно ли е това?" Казвам му: "Ще провериш и ще повярваш в думите ми. Не ти казвам нещо, което ще се случи след един месец или година. Още утре ще го провериш." За онзи, който вижда, това е възможно.

Обикновените звукове, достъпни за човешкото ухо, имат трептения до 35 хиляди в секунда, но открити са звукове, които имат трептения до 300 хиляди в секунда. Те се наричат глухи звукове или ултразвукове. Значи има още много звукове, които не се възприемат от човека.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...