Jump to content

VI. ОТГОВОРИТЕ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ НА ДЕСЕТТЕ СВИДЕТЕЛСТВА НА ДУХА НА ИСТИНАТА


Цецка

Recommended Posts

VI. ОТГОВОРИТЕ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ НА ДЕСЕТТЕ СВИДЕТЕЛСТВА НА ДУХА НА ИСТИНАТА

Ето нашето обязание пред Бога, Небето и теб нашия брат В Христа - Господа, което подписваш в следующите десет свидетелства, което Духът на Истината ни дава:

 

Първо свидетелство: Вярваш ли от сърце и душа в Единния, Вечен, Истинен и Благ Бог на живота, Който е говорил?

Вярвам от сърце и душа в Единния, Вечен, Истинен и Благ Господ Бог на живота, Който всякога говори и чрез говора на Своето Слово е създал всичко видимо и невидимо!

 

Второ свидетелство: Вярваш ли във Мен, Твоя Господ и Спасител, Който ти говори сега?

Вярвам в Господа, моя Спасител, Който ми говори сега и чрез силата на Неговото Слово съм дошъл в съзнание до познание на Истината!

 

Трето свидетелство: Вярваш ли в Моя Вечен и Благ Дух, който изработва твоето спасение?

Вярвам в Божия и Вечен и Благ Дух, Който изработва сега моето спасение, като ме постоянно освещава и просвещава и ме води по пътя на моя живот да Го опозная, както е познат.

 

Четвърто свидетелство: Вярваш ли в твоя Приятел и Спасител Господа Исуса Христа и във всички твои братя?

Вярвам в моя Приятел, Господа Исуса Христа и във всичките мои братя - раби на Бога Живаго, които се подвизават заедно с мен!

 

Пето свидетелство: Ще ли изпълниш волята на Единния, Истинен и Праведен Бог без колебание?

Приемам да изпълня волята на Единния, Истинен и Праведен Бог без колебание. Словото Му ще ми е закон!

 

Шесто свидетелство: Ще ли се отречеш от себе си и от всичко световно за Неговата Любов?

Отричам се от себе си и от всичко световно за Божията Любов.

 

Седмо свидетелство: Ще ли посветиш живот и здраве и всичко драго за Неговата Слава и Славата на Неговото Дело?

Ще посветя живот и здраве и всичко драго за Божията Слава и Славата на Неговото Дело.

 

Осмо свидетелство: Ще ли слушаш Моя глас и Моите Съвети, кога ти говоря?

Ще слушам, Господи, гласа Ти и Съветите Ти, кога ми говориш.

 

Девето свидетелство: Ще ли си готов да изпълниш Моите Заповеди без всяко съмнение?

ГотоВ съм, Господи, да изпълня заповедите Ти без всяко съмнение.

 

Десето свидетелство: Ще ли ходиш винаги пред Моето Лице с всичкото незлобие на сърцето си и да Ме никога не огорчаваш?

Ще се трудя, Господи, да ходя винаги пред Лицето Ти с всичкото незлобие на сърцето си и ще се трудя да Те никога не огорчавам.

 

Амин.

 

подпис: п. к. дънов

подписи: Пеню Киров, Тодор Стоименов

гр. Бургас, 28.2.1899 год.

 

 

МОЛИТВА НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

 

ЗА БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ

 

1. Благодаря Ти, Господи, Боже Мой, за гдето си ми позволил да слезна на земята, да страдам и да се трудя за своето повдигане.

2. Боже Мой, на Тебе поверявам сърцето си, в което е скрито всичкото ми богатство, и Те моля, упази го, очисти го от лоши желания и го озари с Твоята Божествена Любов!

3. Господи, Боже Мой, да възтържествува Твоята Добродетел; да възтържествува Твоята Правда, да възтържествува Твоята Аюбов и да се прояви тя в света; да възтържествува, Господи, Боже мой, Твоята Мъдрост и да се прославиш Ти В Своите Дела; да възтържествува Твоята Истина и чрез нея, Господи, да озариш света; да възтържествува, Господи, Боже Мой, Твоят живот и чрез него да ни се дадат всички блага.

4. Господи Боже и Отче мой, да възтържествува Твоят Дух, да се възцари Той и да бъде Вся и Все!

5. Да дойде, Отче Небесни, по-скоро Твоето Царство и на земята, за да заживеем един чист и свят живот.

 

Амин.

Link to comment
Share on other sites

Pisma_do%20_Penio_Kirov_Page_042.jpg

Отговорите публикувани в изгревите не са точни с оригинала.

Ето нашето обещание пред Бога, Небето и теб, нашия брат в Христа Господа, което подписваме в следующите десет свидетелства, които Духът на Истината ни дава.

Първо свидетелство : Вярваш ли от сърце и душа в Единия вечен и истинен , и благ Бог на Живота , Който е говорил ?

Вярвам от сърце и душа в Единия вечен и истинен и благ Бог на живота, Който е говорил.

-----------------------------

Второ свидетелство : Вярваш ли в Мене , Твоя Господ и спасител , Който ти говоря сега ?

Вярвам в моя Господ и Спасител, Който ми говори сега.

-------------------------------

Трето свидетелство : Вярваш ли в Моя вечен и благ Дух , Който изработва твоето спасение ?

Вярвам в Божия вечен и благ Дух, Който изработва моето спасение.

------------------------

Четвърто свидетелство : Вярваш ли в твоя приятел ( Ев . Йоан 15:14) и във всички твои братя ?

Вярвам в моя приятел – Господа Исуса Христа, и във всичките мои братя – раби на Бога живаго.

--------------------

Пето свидетелство : Ще ли изпълниш волята на единия истинен и праведен Бог без колебание ?

Приемам да изпълня волята на един истинен и праведен Бог без колебание.

-------------------------

Шесто свидетелство : Ще ли се отречеш от себе си и от всичко световно за Неговата Любов ?

Отричам се от себе си и от всичко световно за Божията любов.

-----------------------------

Седмo свидетелство : Ще ли посветиш живот и здравие и всичко друго за Неговата слава и славата на Неговото дело ?

Ще посветя живот и здраве и всичко друго за Божията слава и славата на Неговото дело.

------------------------------

Осмо свидетелство : Ще ли слушаш Моя глас и Моите съвети , кога ти говоря ?

Ще слушам, Господи, гласа Ти и съветите Ти, кога ми говориш.

--------------------------

Девето свидетелство : Ще ли си готов да из - пълниш Моите заповеди без всяко съмнение ?

Готов съм, Господи, да изпълня заповедите Ти без всяко съмнение.

----------------------

Десето свидетелство : Ще ли ходиш винаги пред Моето Лице с всичкото незлобие на сърцето си и да Ме никога не огорчаваш ?

Ще се трудя, Господи, винаги да ходя пред лицето Ти с всичкото незлобие на сърцето си и ще се трудя да Те никога не огорчавам.

[подписи П. Киров и Т. Стоянов]

Амин

Гр. Бургас, 28-и февруарий 1899 година

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...