Jump to content

7. УЧИТЕЛЯТ


Recommended Posts

7. УЧИТЕЛЯТ

Из тема "Закони на доброто" -лекцията "Хармоничен избор" Т.м. (тайна молитва)

Напишете на дъската следните думи: благост, носи, душа, живот, младост, пълни, добрини, радост. Опитайте се да съчетаете тези думи така, че да образувате едно смислено изречение. Можете да си послужите със съюзи и предлози. Ако ви кажат, че от съчетанието на тези думи зависи благото на вашия живот, вие ще употребите всичкото си внимание и знание, да излезе изречението по-смислено.

Прочетете някои от написаните изречения. Четоха се изреченията: 1. Душа, пълна с благост и добрини, носи живот, младост и радост. И 2-ро. Благостта носи живот на душата, а добрините пълнят младостта с радост...

Правете опити да нареждате дадените думи, докато образувате от тях нещо хармонично. Ако ги наредите по законите на хармонията, ще достигнете, каквото желаете. Те представляват математическа формула, която можете да прилагате навсякъде. Колкото повече и различни комбинации дадете на тия думи, толкова повече ключове ще имате на разположение, с които да отваряте и затваряте. С един ключ ще имате едно постижение, с много ключове - много постижения. Като нареждате думите в различни съчетания, вие можете да се лекувате от различни болести, да усилвате паметта и т.н.

1. Радостта носи живот и добрини и пълни душата с благост и младост.

2. Доброто носи живот и младост и пълни душата с благост и радост.

3. Душата пълни живота с радост, доброто носи благост и младост.

4. Доброто пълни живота с радост, душата носи благост и младост.

5. Носи душата благост и радост, пълни живота с добро и младост.

6. Благостта носи доброто с радост, живота пълни с душа и младост.

7. Младостта носи живота с радост, пълни душата с добро и благост.

8. Живота пълни с радост душата, доброто носи благост и младост.

9. Пълни животе душата с радост! Носи й благост, носи й младост, носи й добрини.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...