Jump to content
valiamaria

33. ПРАЗНИКЪТ НА ПРОЛЕТТА-22.03.1938 Г.

Recommended Posts

33. ПРАЗНИКЪТ НА ПРОЛЕТТА - 20.111.1938 г.

 

Живот, Светлина, Свобода

Обични братя,

Отпразнуването празника на пролетта - 22.март т.г. ще стане по следния начин:

Сутринта на 22.март излизане в 5.20 ч. преди изгрев слънце на определеното досега място.

Молитвата ще започне точно в 5.40 ч., както следва:

1. Добрата молитва.

2. Молитвата на Царството.

3. Евангелие от Матея, 5. гл., 1-10 ст.

4. Евангелие от Лука, 7. гл., 1-10 ст.

5. Евангелие от Марка, 9,гл., 1-10 ст.

6. Евангелие от Йоанна, 5. гл., 1-10 ст.

7. Духът Божи.

8. Отче наш.

9. "И това е Живот вечен, да познаете Тебе Единаго Истиннаго Бога" (три пъти).

10. Гимнастически упражнения.

Вечерта в 7.30 ч. братска вечеря от плодове, жито и ориз. На вечерята ще се повтори утринният ред.

Умоляват се братята-ръководители да съобщят настоящето на всички братя и сестри.

За получаването на настоящето, моля отговорете с една отворена

карта.

Поздрав от Учителя на всички братя и сестри.

10.март 1938 г.

Изгревът, София С братски поздрав: П. Епитропов

Фактически празникът започна в неделя на 20.Ш.1938 г. За първи път след хубавото утринно Слово направихме гимнастически упражнения с музика след дългата зима. Свири оркестър под диригентството на брат Калудов. Не е по-хубав от този на брат Симеон Симеонов, но все пак благодарим му. Направи си доста труд човека.

А какво е всъщност музиката на Учителя! Тя трябва да се чуе, да се преживее, за да се оцени. Тя е мощна в своята първична форма, така както Учителя я даде. И такава трябва да остане. Да запази слънчевия елемент, елексира, новото което чрез нея дава Учителя на хората. Но това е мое мнение.

Втората беседа също отлична. Обед и следобед мина като празник.

На 21.Ш.1938 г., понеделник. След и пред празничен ден.

На 22.III.1938 г. "Дигни одъра си", каза Учителя, след определената за деня програма. И заговори. Меко, приятно, любовно. Заговори, за да внесе още светлина в нашите умове, още топлина в нашите сърца, и да подбуди волята ни към дейност: да дигнем одъра си. И сам Той дига, дига колкото му сили държат, за да може в края на беседата да каже: "Днешният ден е ден на избавление, на освобождение".

Говори Учителят и прави. Учителят винаги прави.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×