Jump to content
valiamaria

34. ОЧИТЕ НА ЛЮБОВТА

Recommended Posts

34. ОЧИТЕ НА ЛЮБОВТА

 

Какъв беше Учителят? Той беше най-хубавият. Той пленяваше сърцата и оставаше там. Той просветваше в умовете и оставаше там. Като топлина оставаше в сърцата, и като светлина в умовете.

Детето е най-хубавото за своята майка. Първият син е най-хубавия за своя баща. Възлюбената е най-хубавата за своя възлюбен. Възлюбеният е най-хубавия за своята възлюбена.

Защото:

Майката е възлюбила своето дете преди да го е видяла. Бащата е възлюбил своя син преди да го е видял. Възлюбеният е възлюбил своята възлюбена преди да я е видял. Възлюбената е възлюбила своя възлюбен преди да го е видяла.

Защото:

Искрата е запалена не в тоя свят, и нейната светлина им свети не от тоя свят.

И когато възлюбената срещне своя възлюбен, тя знае: Този е. И когато възлюбеният срещне своята възлюбена, той знае: Тази е. И когато бащата види своя син, той знае: Този е моя син. И когато майката види своето дете, тя знае: Това е моето дете.

Защо Учителят беше най-хубавият? Защото Факелът (казвам Факелът, защото като Искра, Той е бил запален преди вековете) ни е осветявал не от този свят. И топлел е сърцата ни не от тоя свят. И ние Го търсехме. Ние Го очаквахме. И когато Го срещнахме, ние казахме: Този е.

Той влезе в сърцата ни като топлина и ги превзе. Той влезе в умовете ни като светлина и ги превзе.

Най-хубавият. Той е най-хубавият, тъй както детето на майката е най-хубавото за майката. Той е най-хубавия, тъй както първия син е най-хубавия за своя баща. Той е най-хубавия, тъй както възлюбената е най-хубавата за своя възлюбен. Той е най-хубавия, тъй както възлюбеният е най-хубавият за своята възлюбена. Той е най-хубавия, защото Факелът е запален за човека от преди вековете. .

Защо детето е най-хубавото за своята майка? Защо първият син е най-хубавия за своя баща? Защо възлюбената е най-хубавата за своя възлюбен? Защо възлюбеният е най-хубавия за своята възлюбена?

Защото майката е погледнала своето дете с очите на Любовта, заради Искрата.

Защото бащата е погледнал своя първи син с очите на Любовта, заради Искрата.

Защото възлюбеният е погледнал своята възлюбена с очите на Любовта, заради Искрата.

Защото възлюбената е погледнала своя възлюбен с очите на Любовта, заради Искрата.

Очите на Любовта.

Учителят погледна човека с очите на Любовта и го видя красив. И пожела да го направи такъв, какъвто го видя. И започна да потраква чукът на смелия Ваятел с голяма Любов и вещина.

Какво остави Учителят на земния човек? Учителят остави Себе Си в човешкото сърце. Учителят остави Себе Си в човешкия ум. И стана човешкото сърце любящо и човешкият ум стана проникващ.

И когато поспрял край планинския поток човекът се заглежда в пробяг-ващите вълни и плаващата рибка из тях, сърцето му полюбва. Сърцето му по-любва с Неговата Любов и умът полетява с хилядолетия навътре в Битието, когато и той е плавал като рибка из планинския поток и той съзнава, с Неговото съзнание, че е присъствувал и е участвувал във Великото развитие на Великото.

Той вижда себе си в рибката и рибката в себе си; и Него вижда в рибката, както Го вижда в себе си, и го полюбва - И Великото, и малкото, и себе си с Неговата Любов в себе.

И когато пеперудка размаха крилца пред него и когато пчелица прелети, той вижда Великото развитие, великата Любов и себе си вижда в тях и полюбва сърцето му с Неговата Любов.

Шумът на гората се превръща в песен, изгледът на слънцето - в най-великия Извор на Живот и Красота. А човекът - брат. - Съдружник във Великия път.

Учителят подари на човека очите на Любовта и Светлината на знанието и му даде свободата да люби и да учи.

"А мога ли да задам още един въпрос, любима сестро?" "Да, може." "Кой беше Учителят?" "Учителят беше Този, или Тази Велика Любов, Която е присъствувала и присъствува в Цялото Велико Развитие, и ако ти полюбиш малкото агънце, което блее около майка си, ти го възлюбваш с Неговата Любов, Която е у тебе и която е и у малкото агънце. И Той те възлюбва със Своята Любов, Която е в малкото агънце и Която е у тебе.

И ако Го възлюбиш в цялата Природа, Той е там и ще ти отговори на твоята Любов със Своята Любов, Която е в Цялата Природа.

И ако Го възлюбиш с цялото Човечество, Той е и там, и ще отговори на

твоята Любов със Своята Любов, Която е в цялото човечество.

И ако Го възлюбиш в отделния човек, Той е също там, и ще отговори на твоята Любов със Своята Любов, която е в отделния човек." "Къде е човекът тогава?" "В стремежа да достигне Неговата Любов. В стремежа да се научи да гледа с Очите на Неговата Любов. С очите на Любовта."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×