Jump to content

39. БЕЛЕЖКИТЕ


valiamaria
 Share

Recommended Posts

39. БЕЛЕЖКИТЕ

 

Учителят дава Словото. Учениците са в клас - слушат и записват в тетрадките си. Те си водят бележки за най-главното, което е влезнало в техния ум от мощната Му мисъл. След време те подреждат бележките си и ги изваждат като мисли от бисерен наниз от огърлицата на Духа на Словото.

Бележки

I лекция на Младежкия клас, 20.Х.1933 г., Изгрев

Може ли млякото да предшествува овцата? Или маслото - млякото?

Резултата се предшествува от една права мисъл. Вашия организъм е един резултат. Щастието е един резултат. Уреждането на живота е един резултат. Да уредим отношенията си с околните си, това е уреждане на живота е. Вие не можете да премахнете този резултат, докато не разберете причината.

Ако сте вързан с верига, трябва да намерите този, който е направил веригата, за да ви освободи.

Трябва да знаете всяка мисъл какво може да ви кредитира. Какво може да ви кредитира едно обикновено число и какво може да ви кредитира Бог? - Това от, което може да вземеш най-много, то е отвън и отвътре.

Бог е това, което ви дава разяснение за нещата и ви прави господари на тях.

II лекция на Младежкия клас, 27.Х.1933 г., Изгрев

"Ти си, което си, което си, ти си."

Вашият характер трябва да има свойствата на почвата, на водата, на въздуха и на светлината. Ако искате да имате една правилна философия за живота, трябва да има във вас тези 4 Божествени процеса. Да можете да успявате на земята, трябва да имате горните качества на четирите елемента: на почвата - твърдостта, на водата - течността, на въздуха - всеобгръщността и на светлината - всепроникващата сила.

Някой казва, да се уреди живота на всички хора лично. Ти като уреждаш своя живот, разреждаш живота на всички!

Щом видиш голямата тояга, превърни се в светлина.

Голямата река носи голяма кал в морето. Трябва да минете през калта и каквото остане от нея, да го отнесете в морето. Калта трябва да се отнесе в океана. Като се натрупа много човешка кал, идват страданията .понеже тази кал не може да се изтече в океана. Натрупването на кал, подразбира, че няма стремеж. И водата, която се натрупва изгубва в калта, не принася никаква полза.

Най-лошия човек е сам човекът за себе си, и най-добрия човек е най-добър за себе си.

Щастието предпазва от нещастието и неизползуваното щастие, носи нещастие.

Всеки личен живот прилича на труд без придобивка.

Сега, какво подобрение да направим за нас, независимо от влиянието на окръжаващата среда, това е важно: искам да ви избавя от мочурляците, които ще срещнете - можете да ги заобиколите. Известни условия ви доиз-менят правилния ход на нашия живот.

Да се ползуваме от един и същ извор, да разсъждаваме по своему, но да дойдем до един и същ резултат.

<a name="bookmark172">III лекция на Младежкия клас, З.Х!.1933 г., Изгрев

Какво подразбираме под равенство? - Когато частите произтичат от една единица, безразлично дали са равни, или неравни.

Човек като се е разединил в себе си, се явили лошите условия. Ако човек е сам има ли лоши условия?

Когато има равновесие в органите на тялото - човек е здрав. А ако, например човек преяде, явява се нарушение в това равновесие и човек става болен.

Какво нещо е числото? - То е степени на състоянията на съзнанието.

Човек се намира в трудно положение, иска да изправи живота си. Има общи положения, които могат да се разрешат, но има и изключителни положения, с тях как ще се справите? Например, имате 5 братя и 5 сестри родени от здрави майка и баща - обичат се децата. Но ако майката и бащата не са здрави, децата не се обичат.

Всякога човек може да се повлияе от окръжаващите условия. Ако не е внимателен, той ще стане роб на тези условия. Затова трябва да се знаят законите, по които си управляват окръжаващата среда, за да се освобождаваме. Детето се освобождава от пелените си, като расте.

У сегашните хора трябва да настане промяна в съзнанието. Ако всеки разбира закона: че каквото мислим, то ще се върне при нас, всички хора щяха да мислят се хубаво.

Моят подарък, кибритената кутия, ще оцените, когато попаднете в лошите условия.

Из лекцията: Трите живота

Има три вида животи в света: материалистичен, когато хората обичат да имат овце, говеда, кради, кокошки, къщи, ниви; II фаза: когато човек преситен да служи на това богатство започва да продава; и III - Божествения живот. Според !-вия начин, ние мислим кой какво има - различаваме; при втория - пак различавам, но щом дойдеш до служиш на Бога, там няма различаване, там има само един метод.

В първата фаза са оглашените - те са материалистите; във втората фаза - религиозните, те са верующи, те вярват в свещения егоизъм. Учениците са в Божественото учение. Та сега трябва да се приложат правилата в действителния, Божествения живот. В материалния живот, свещения егоизъм 5 дава, 100 взима; в религиозния - колкото урежда, толкова и поврежда, а в Божествения - всичко се урежда. И няма по велико нещо от това, човек да бъде в съгласие с Бога, да го чувствува в себе си, да бъде в съгласие с всички велики същества.

19.ХИ.1933 г., Изгрев

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...