Jump to content
valiamaria

44. СУТРИН КАТО СТАНЕТЕ

Recommended Posts

44. СУТРИН КАТО СТАНЕТЕ

 

По различно време и години Учителят даваше методи за вътрешна работа на ученика. Един от тях бе след ставане от сън ученика да се обърне към Началото на живота. Нареди да се направят извадки от беседите, на онези формули, които се произнасят след ставане от сън. Ето едни от тях.

Учителят: Сутрин като станеш, кажи: (Извадки от беседите)

Сутрин като станете, направете опит, кажете си:

„Благодаря ти, Господи, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние Те познаваме, че Си всемилостив, всеистинен, всемъдър."

Повтаряйте това в продължение на един месец и елате да ми кажете каква е температурата на душата ви. Това е всичката тайна. Ако повтаряте това 10 месеца, ще бъдете още по-добре.

Няма по-красиво нещо от това, като ставаш сутрин да се радваш, че си стъпил на краката си и можеш да работиш.

Всяка сутрин като станете, кажете си:

„Боже, благодаря ти, че съм останал жив, за да мога да Ти служа и

днес."

Като ставаш от сън, кажи си:

„Аз съм дошъл на земята да придобия Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Добротата."

Докато не придобиеш трите велики добродетели: Любовта, Мъдростта, Истината, никога няма да бъдеш силен.

Станеш ли сутрин, кажи:

„Аз съм дошъл да донеса Доброто, Любовта, Мъдростта, Правдата. Дошъл съм и да възприема." Щом си натоварен с всички добродетели, чудеса ще станат с тебе.

И тъй, като ставаш сутрин от сън, не мисли, че си мъж, жена или дете, но си кажи:

„Аз съм ангел вестител, служител на Бога. Това е моята задача, за която съм слязъл на земята."

Всяка сутрин като станете, вдигнете ръката си към небето и кажете:

„Господи, погледни ръката ми и кажи какво трябва да направя днес. Ако имам някакъв дефект, кажи ми какъв е и дай ми начин да го изправя."

Когато вдигнем ръката си нагоре и я отворим, едновременно с това и мъдростта в нас се разтваря и изпуща светлина навън. Ясновидецът вижда тази светлина и голяма радост изпитва.

Като ставаш от сън, първо се спри върху мисълта, какво иска днес Бог от тебе.

За себе си аз зная това. Някой ден се иска нещо малко от мене - да нахраня една птичка. Предварително туря трошици в джоба си, че като срещна птичката, да съм готов. Давам й трошиците и си заминавам.

Излезете ли на изгрев слънце, съзнавайте дълбоко в себе си, че днес ще познаете Бога малко повече, отколкото досега сте Го познали.

Ако при изгряването на слънцето съзнавате, че възприемате малко повече от Божията Любов и от Божествения живот, тогава слънчевата светлина ще има за вас лечебно действие.

Едно време, когато бях на вашите години, когато учех тази наука, когато ставах сутрин, тъй започвах:

„Благодаря Ти, Боже, за всичко, което Си ми дал и Си ме научил."

И вие започнете така. Това е велико учение. Ако не започнете така, вие ще бъдете във вечна тъмнина, във вечен мрак наоколо си. Ако го приложите и Господ, и ангелите ще ви се усмихнат и ще ви помогнат да станете синове Божии.

Станеш рано сутринта, започни да работиш и кажи: "Йеова и ре". Това значи: Господ ще промисли.

Всяка сутрин като станете от сън, кажете си:

„Аз искам да стана умен." Тази мисъл отива към ума и започва да храни клетките. Ако правите това цяла година, в края на годината ще имате малък резултат. Умът ви ще се проясни, ще схващате нещата правилно.

Ако работата ти се обърква, иди да видиш как изгрява слънцето. Като поемеш чистия въздух, кажи: „Моята работа още се оправи". Когато светлината те озари, кажи: „Моята работа ще се оправи". Кажи: „Всичко в природата говори, че моята работа ще се оправи".

Каква трябва да бъде първата ви мисъл, като станете:

Кажете: „Благослови, Господи, душата ми. Благодаря Ти, че съм станал днес да свърша работата си както трябва дето и да съм, и да мога да израсна толкова, колкото трябва".

Още със ставането си от сън, турете в ума си за през деня една основна мисъл, върху която да работите.

Като стане от сън, човек трябва да се помоли, да го ръководи Бог през деня, да бъде страж на устата му, да не предизвиква запалване на бомби.

Станеш сутрин от сън, вглъби се в себе си да възприемеш поне една Божествена мисъл, която ще внесе мир и спокойствие в душата ти. Тя ще те направи смел и решителен.

Като станете от сън, кажете си:

„Ще се подмладя.

Господи, благодаря ти за ума, за сърцето, за душата и за духа, които Си ми дал. Отсега нататък ще работим така, че да Те познаем и да влезем във Вечния живот".

Всеки човек, като стане сутрин, най-първо трябва да се помоли на Бога да уреди ума му, да внесе просветление в неговата глава.

След това да се помоли да дойде просветление за сърцето му и най-после да се помоли да се улесни работата му за през деня във физическия му живот.

Станеш сутрин, неразположен си, кажи в себе си:

„Днес имам отлив, ще впрегна колата, ще взема хомота на коня и ще тръгна да пътувам".

Станеш от сън, кажи си:

„Днес искам да направя повече, отколкото вчера.

Без страх в Любовта безгранична. 15.Ш.1922 г.

Без страх и без тъмнина в безконечната Любов на Вечността.

Великият Дух на Вселената, който съживява всички клетки, да ми дарува живот и здраве".

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×