Jump to content
valiamaria

27. ЗАЗОРЯВАНЕ Из беседите на Учителя

Recommended Posts

27. ЗАЗОРЯВАНЕ Из беседите на Учителя

 

„Сега са последните дни на света. Ние сме пред един от великите опити, които Невидимият свят прави, за да спаси човечеството и да го постави в неговия правилен път на развитие.

Всичко старо вече си отива. Всички философствувания, всички науки трябва да се видоизменят. И това вече става.

Всички религиозни форми ще изгубят смисъла си, и религиозните хора ще имат ново понятие за Бога. Невидимият свят е решил това. Той има своя програма, свой план, който вече е поставен в действие. Невидимият свят е организиран много добре. Той подготвя нещо за оправяне на света.

Кармата на европейските народи е назряла, т.е. дошло е време, когато европейските народи ще трябва да ликвидират с всички отклонения, които са правили в своето развитие и не са изпълнили Божията воля - не са приложили онова, което Христос е донесъл: светлината, която им е дал за живота, новото знание и разбиране. Еврейският народ не прие Христа и носи последствията от това. А Християнска Европа не приложи това, което Христос даде, естествено е че ще носи последствията отговорност за това. Въпросът обаче е решен. От Невидимият свят ще дойдат хиляди, милиони същества, които са напреднали, които стоят в пространството, в Рая. Те ще дойдат и ще турят ред и порядък на земята.

Напреднали в своето развитие същества ще се родят, други ще се вселят. И ние ще видим, как хората, които управляват, ще станат други. Тези напреднали същества ще управляват света, а вие ще бъдете техни помощници. Вие, които следвате пътя на Христа, пътя на Доброто.

Светли същества идат да изменят условията на живота. Тези велики Братя на човечеството разполагат със сили, които ще внесат новата култура в света. Тогава именно духовното знание ще се приложи на земята, на физическия свят. И затова ще има нужда от работници повече, отколкото всеки друг път.Всеки, който следва пътя на Христа, всеки, който е възприел новите разбирания в света, трябва да работи върху своето развитие, ако иска да служи на Бога. Който не иска да работи, да служи на Бога, ще бъде задигнат от земята, и такъв не може да има условия за развитие и напредък.

Апостол Павел казва: "Аз не живея, но Христос живее в мене". - Това ще стане скоро. Ще се видоизменят хората. Светлите същества са вече обсадили цялото човечество и са му дали ултиматум - ако не се подчини на Божественото, те ще започнат да действуват. Напредналите същества -Силите на Светлината, воюват със силите на тъмнината. Победата е на страната на Светлите сили, на доброто. Доброто ще победи. Сега се водят големи сражения между тези две сили, между доброто и злото. Но човечеството ще измине този път, ще дойде до Обетованата земя и ще си почине.

Причините за неуспехите на миналите култури са дълбоки и далечни. Днес тези причини са отстранени и има условия да дойде на земята един красив и възвишен живот.

Най-красивият живот иде сега. Иде побратимяването между хората. Хората ще заживеят като братя и сестри, като деца на своя Небесен баща. Страданията, които съвременното човечество изживява, показват идването на новото. Те са родилните мъки. И след тези страдания ще дойдат великите блага на живота.

Противоречия и страдания ще има, и те ще продължават до тогава, докато дойде Любовта в света. Любовта е силата, която преодолява всичко, която разкрива истинския път на развитие и живот.

Човечеството страда и изпитва ударите на злото поради своето непослушание, поради нарушение на великите закони на живота. Но по-добре е най-напред да дойде лошото, че после хубавото.

И тъй, този, който иска да служи на Бога, да приложи служенето като вътрешна работа върху себе си, за да може да прояви любовта по нов начин. Новото Учение не трябва да дига шум около себе си. Всеки на своето място да проявява Любовта.Ние не сме дошли да разораваме и да кореним. Други ще вършат това. А ние ще сеем семена и ще ги отглеждаме тихо и спокойно докато израстат.

Ти, който търсиш Господа и следваш пътя на Христа - новият път на живота - радвай се, че живееш в една такава епоха, - една от най-великите епохи в развитието на човечеството.

Досега злите са управлявали, а добрите са слугували на злите, които са били господари. Но сега ще стане обратното - лошите хора ще слугуват на добрите. Вие искате да премахнете лошите хора. Не, те ще слугуват на добрите. Сега редът се сменява - доброто ще господарува, а злото ще слугува. Това значи - доброто ще вземе мястото на злото. Доброто ще вземе ръководството в света.

Затова този, който иска да върви в новия път, не трябва да се занимава със злото и с неговите прояви. Той не трябва да спира своето внимание върху лошите хора, независимо дали са далечни или негови близки. Те ще се изменят когато станат великите преобразования в света. Но ти, който искаш да вървиш в пътя на доброто, ти изпълни своята задача - служене на Бога, мислене, чувстване и действуване с любов.

Човечеството е в своето зазоряване. То влиза в една нова епоха. Целият двадесети век ще бъде век на големи преобразования, век на големи приготовления. Всички трябва да работим в тази подготовка, да служим на доброто, на Любовта.

Където и и да си, при каквито и условия да си, ти прояви доброто, прояви Любовта - служи на живия Бог на Любовта!"

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×