Jump to content
valiamaria

30. ЗА МУЗИКАТА НА УЧИТЕЛЯ

Recommended Posts

30. ЗА МУЗИКАТА НА УЧИТЕЛЯ

 

Мисли от Словото на Учителя

 

„Музиката е дълбока сфера на Битието. Тя е среда, чрез която човешкият дух и душата се проявяват. Любовта - тая велика реалност на живота -без подходяща музикална среда също не може да се прояви. В човешкия свят, в света на земното човечество, проявата на музиката е свързана с пробуждане на съзнанието. И тъй, музиката е среда на съзнанието, съзнанието е среда на човешкия ум, а умът е среда на Любовта.

 

Музиката като творческа сила у човека, като способност, която се изразява в изкуството да пее и да свири, датира от 3-4 хиляди години преди Христа. Хората от атлантската раса не са били музикални. Музиката се е прилагала от най-стари времена до днес при езически и религиозни обреди. Във всички стари Школи са пяли, свирили и играли. В Школата на Бялото Братство музиката се прилага като едно от най-мощните средства за духовна работа.

 

Мощна сила се крие в музиката. Ако хората искат да се превъзпитават, ако искат да отгледат поколение, което да бъде носител на красивото и възвишеното, трябва да поставят в основата на възпитанието на младото поколение музиката в най-широк смисъл. Всичко в природата трепти. Всичко в природата е музика. Музиката на природата събужда музикалното чувство в човека. Чрез музиката човек дава израз на своите чувства и преживявания. Днес музиката се изучава като изкуство, като се обръща най-вече внимание на техниката, но техниката е една от многото страни на музиката.

 

Има три вида музика: Първо - механична, която раздвижва нещата. Второ - Органична, която организира живата материя и установява жизнения й ритъм. Трето - Психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика обединява качествата на тия три вида музика.

 

В окултната музика не се допускат думи, които имат две значения. В много от упражненията се повтарят привидно без нужда една и съща дума -това се прави съзнателно, за да се запечати в съзнанието тая дума със съответната й тонова равнозначност. Окултната музика се отличава по своята естественост, по своята крайна мекота, яснота и картинност, по своите живи природни образи. Обикновената музика има за цел да достави удоволствие на хората - служи за развлечение. Окултната музика има по-високи цели и по-широки задачи. Възпитателната й сила е нейната най-главна задача. Упражненията, които Учителят дава в Школата, се използуват като възпитателно средство за облагородяване на човешкият характер, за създаване на музикална среда, в която да се развият всички сили на душата. В Школата на Учителя музиката се прилага като мощен метод за проектиране на мислите, чувствата и желанията от нисшия свят в по-висшия, за да се подхранят зародишите на новите чувства и способности, които дремят в човешката душа. Всички сили на душата трябва да минат през музиката, за да се хармонират и уравновесят.

 

Окултната музика е възходяща. Тя оставя в душата на човека едно радостно, възходящо чувство, едно чувство на подем, на творчество. Единственото изкуство, което трансформира, тонира, уравновесява и гради във всяко направление, е музиката. Както дишането е нужно за прочистването на кръвта у човека,, така и музиката е необходима за пречистване на човешките чувства. Без музика няма напредък. Който не знае да пее и свири, не може да се развива правилно, Човек не може да бъде ученик без музика.

 

Като пее и свири, човек дава подтик на чувствата и мислите си, въодушевява се и започва да мисли, да чувства и постъпва право. Музиката е свързана с умствения, сърдечния и волеви живот на човека. Между музиката и мислителните способности на човека има връзка. Колкото е по-музикален човек, толкова и разсъдъчните му способности са по-силни. Няма музика където да няма разумност. Музиката е спомагателно средство за развиване на дарбите и способностите. Разумността на човека се обуславя от неговата музикалност. Колкото е по-музикален човек, толкова и характерът му е по-издържан. Да бъде човек музикален, това значи да има музикален усет, да има музикална душа. Такъв човек ще излива музиката в своите мисли, чувства и постъпки.

 

Който пее е здрав и който иска да бъде здрав трябва да пее, независимо дали е весел или тъжен, дали е разположен или е неразположен. Който пее придобива нещо. Пеенето е сила. Като пее човек, ще бъде здрав, добър и умен. Който иска да живее дълго време трябва да пее. Музиката повишава вибрациите на материята и по този начин подобрява здравното състояние на човека. Много болести се лекуват с музика. В сегашния живот на човека, големите тревоги, бързите промени от едно състояние в друго, оставят известни утайки от отрови в организма. Музиката се употребява като средство против тия отрови. Има чувства, които след като минат, ако не знаем как да се чистим, могат да отровят организма, ще повлияят на черния дроб и жлъчката, че човек става толкова жлъчен, че вижда само злото. Учителят налага музиката като средство за лекуване на тези психични и органични отрови. Хората не развиват музикално чувство у себе си и затова са нервни.

 

Музиката е един от най-добрите методи за придобиване и спестяване на енергиите минаващи през човека. Тя ни предпазва от вътрешните и външни неблагоприятни условия, учи ни да пазим равновесие, особено в областта на чувствата, където стават резки промени. Тя ни учи да укротяваме силните страсти и желания. При условията, при които днес живеем, трябва постоянно да пеем, за да се тонираме. Музиката е велик, Божествен метод за тониране. Всички да пеем! Постоянно да пеем! Можем да направим от пеенето професия, а от живота - музика. Добрият живот сам по себе си е музика. Музиката усилва паметта. Дразнения, тревоги, насилия - отслабват паметта. Музикалното чувство премахва тия тревоги, идва се до едно уравновесяване, умът става светъл и спокоен, а паметта силна и свежа. Като пее и свири, човек влиза във връзка със съзнанието на природата, във връзка с разумния свят. Ще привлече онези сили в природата, които са в хармония с него. Затова всички духовни общества трябва да започват и свършват своята работа с музика. В Школата на Учителя започвахме с песни от Учителя и след като слушахме Словото Му завършвахме с песни.

 

При пеенето голяма роля играе вдъхновението. Който пее вдъхновено, той е свободен - това е идейно пеене. В окултната музика се изисква голямо присъствие на ума, на сърцето и на волята, тази музика не допуска повърхностно изпълнение, тя иска съдържание, иска дълбочина. В нея не се допускат никакви неестествени трептения, тремоли. Правилното пеене подразбира изразително пеене, не тремолиране, а живост, подвижност на гласа. Във всеки тон да се вложи и мисъл, и чувство, и воля. Който пее окултно, трябва да преживява това, което пее и с ума си и със сърцето си и с душата си. При такова пеене в ума и в сърцето се влива мощна сила.

 

Има един прост основен закон в музиката, който всички трябва да знаем, той е следният: в музиката се образува един кръг, едно музикално течение, което никога не трябва да се пресича. Ето защо, когато пеем вниманието никога не трябва да се отвлича от някакъв предмет. Този закон е същия и при молитвата. Всички велики неща се дават по този закон.

 

Когато човек пее духовни песни, трябва да отвори душата си към Божествения свят като цвят и да има разположението на невинно, разумно дете. Истинските певци и музиканти са дошли на земята с определена задача - да повдигнат скърбящите души. Доброто пеене съживява, ободрява, дава подем, буди мисъл, вдълбочава ни в себе си, унася ни в съзерцание. Музикантът трябва да се вдъхновява от идеята - музиката му да прави преврат в душите на хората. Да се използва музиката като велико благо от Бога за доброто на сегашното човечество.

 

Бъдещето носи голям подем в музиката на Славянството. От Невидимия свят ще дойдат музиканти, които ще организират света. Чрез музиката Божият Дух ще даде на човечеството своите най-красиви форми за постиженията на доброто, справедливостта и разумността.

 

Всичко в бъдещата култура ще дойде по пътя на музикалната хармония. Музиката е носителка на великата култура. Музиката ще оправи света, новото ще победи чрез музиката."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×