Jump to content

126. ЗАКОНЪТ ЗА ПРЕЛИВАНЕТО


Recommended Posts

126. ЗАКОНЪТ ЗА ПРЕЛИВАНЕТО

Сряда, 27.III.1929 г.

6 часа сутринта

„ИЗГРЕВ"

Лекция на Общия Окултен Клас държана от Учителя

Трябва да познаеш Бога в това, което той е направил. Ако ти не познаваш Бога в проявеното, как ще го познаеш в непроявеното. Ако ти не разбереш относителната истина, как ще разбереш по-дълбоката.

Като се даде една песен, отначало я пеете с интерес, а после ви се втръсва. Сега ще имаме една песен на два гласа. Думите й съм взел от един стар език. Направил съм един превод на български, като съм вложил нещо ново, понеже в миналото тая песен е имала едно значение, а сега - друго. В миналото това е било един идеал за бъдещето, а сега е идеал, който се е реализирал. Това, което преди е било далечно бъдеще, сега за нас е една реалност. Заглавието на песента е: „Хади-Хензи", което на български се превежда с думите „Благата песен". Съдържанието й е приблизително следното:

ХАДИ ХЕНЗИ

НЕВА - САНЗУ, НЕВА - САНЗУ,

БИЮ МЕНСИ

ХАРИЕН, ХАДИ ХЕНЗИ.

АБА МАХАР ВЕН ХАБЕР

МЕНСИ.

(БЛАГАТА ПЕСЕН)

Tи съзнавай, ти люби,

безспирно сей, гради

и в живота всичко давай.

Тази Истина - Бога ти познавай!"

В песента е очертан за човека един гладък път без препятствия. Казва се в тази песен: всичко давай. Ти не можеш да даваш това, което нямаш. Който дава, дава му се, и кой то не дава, нищо не му се дава. Тази песен едно време се е пяла другояче: и сега може да се пее по този начин, но може да се пее и по нов. Тези хора, които са имали тази песен, са били високо културни. Ние говорим сега само за високо разумните хора.

В СВЕТА ПАРАЛЕЛНО ВЪРВЯТ ДВЕ ЕВОЛЮЦИИ. ЕДНАТА Е ЕВОЛЮЦИЯ НА ПРАВЕДНИТЕ, А ДРУГАТА Е НА НЕПРАВЕДНИТЕ. ПРАВЕДНИТЕ И ГРЕШНИТЕ ПАРАЛЕЛНО ВЪРВЯТ.

В съзнанието на всекиго става едно прекръстосване: не в промяната на живота, а в съзнанието. Това е, за да имаме познание.

Тая песен изразява очакване на нещо. ТЯ ВНАСЯ УСПОКОЕНИЕ. ТЯ Е ХАРАКТЕРНА ЗА НОВАТА 1929 ГОДИНА.

В природата има един психологически закон, който не върви по нашите правила; като изкажем едно, то другото само по себе си следва, а от него пак само по себе си следва друго и т. н. ЗАТОВА ТРЯБВА ДА ДОЙДЕМ ДО ЕЗИКА НА ПРИРОДАТА. Българският език трябва да се измени. Той ще се измени като се изменят българите.

ЖИВОТЪТ ОТ ЛИЧНОСТТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕЛЕЕ В ИНДИВИДУАЛНОСТТА, ОТ ПОСЛЕДНАТА В ДУШАТА, ОТ ДУШАТА В ДУХА. Преливане трябва да става.

След смъртта докато отидеш в лоното на Аврама, всичките ти дрехи ще разтърсят, ще те изперат, ще те облекат. Това от хиляди години са го знаели всички светии и праведни. Сегашният живот е едно заблуждение. Ако в този живот ние не можем да се преселим в бъдещето, в следующия живот, от него в трети живот и пр. ще се спрем като някой кон на пътя си.

МАЛКО КАТО ТИ ДАДЕ БОГ ДА СЕ ЗАРАДВАШ.

Студът ще се обясни другояче в бъдещето. Има учени, които знаят това, но мълчат. Огънят и студът церят недоволството, апатията, всички противоречия. Като се изцериш, ще разбереш смисъла на студа и топлината. ТОГАЗ СТУДА ЩЕ ПРЕМИНЕ В ДРУГА ЕДНА ФОРМА

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...