Jump to content

ПОСВЕЩЕНИЕ


Recommended Posts

ПОСВЕЩЕНИЕ

Настанало е Царството Божие

1. Единственото нещо, което сега съществува в света, то е Всемирното Бяло Братство. Всички други хора: писа- тели, свещеници, проповедници, философи, всички те са служители на Бялото Братство. И културата, правдивостта в света се подтикват все от тяхната мощна сила, от техния мощен дух.

2. Когато Христос дойде на земята, тия велики Бели Братя изпратиха от небето един полк ангели, служители техни, да пеят. След тях дойдоха тия трима мъдреци, адепти от изток, да се поклонят на Христа. И те бяха техни слу- жители.

3. И някои казват: Бялото Братство в България не вирее. Българите трябва да знаят, че свободата им е даде- на от Бялото Братство. И ако съгрешат, Белите Братя ще се разправят с тях. Няма народ, с който те да не могат да се разправят. Нека запомнят това нещо всички! Това трябва да се отпечати в умовете ви.

4. Бялото Братство не е нещо видимо, то не е секта, не е църква, то е нещо живо, извън тези покварени усло- вия, в които живеят хората. Тъй както живеят хората сега, това, което имаме, това не е братство.

5. В една от миналите си беседи аз определих: брат е онзи, който от излизането си от Бога до връщането си при Бога, през всичките съществувания ти е бил брат.

6. Брат ти е този, който през всичките условия на живота си е бил готов да се жертвува за тебе.

7. Брат е този, който те е обичал като себе си.

8. И всичко това го прави не по насилие, но с вели- кото съзнание на онзи Божествен Дух, Който живее в душата му.

9. И ако всинца имате такъв идеал, вие само тогава ще бъдете ученици и служители на това велико Всемирно Братство.

Из Словото на Всемировият Учител Беинса Дуно*

Представил: Вергилий Кръстев

31 юли 2004 г., 14 часа и 40 минути

* И ПИШЕШЕ НА ЗЕМЯТА: Беседа, държана от Учителя на 22.II.1925 г., гр. София. [Неделна беседа, серия VII (1924-1925): Настанало е Царството Божие]. Русе, 1925, стр. 9-10.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...