Jump to content

ЩО Е СФИНКСЪТ?


Recommended Posts

ЩО Е СФИНКСЪТ?

Человек, който се излюпва от звяра - едва-що показал главата си: още облечен в тялото зверско, человек наднича вече в света, в своя си свят!

 

Главата му е само едва освободена - и мисли человек право, а действува криво.

 

Затова се родихте на земята - да се освободите от влиянието на звяра! И когато се съблечете от него, Вселената ще ви проговори, превръзката от очите ви ще падне и символите ще ви поднесат свойто съдържание.

 

А сега викате към небето всеки ден, поднасяте молитвите свои. Но не чуят ги там - и мътилка се вдига в душата ви, от тъмни мисли и лоши чувства, негодува нещо у вас, злослови... - това е той - господарят, звярът.

 

Умен е този господар: като змия ви е опасал. Диктува - и вие слушате. И от всичките времена, всичките адепти търсят разгадката на Сфинкса. Намери ли се тя - и пътят на освобождението ще се открие.

 

А аз ви казвам пътя - и ключа ви давам: Който повярва в Първопричината и се възроди - той ще се излюпи от тялото на звяра, ще се отърси от животинското минало!

 

С борба ли? С изтезание на тялото ли? С поклони и тамяни ли? Истина ви казвам - не!

 

Живата разумна природа днес не допуща саморазправа - воюването в нея е абсолютно изключено. Тя казва: във всяко същество се крие нещо по-високо от всяко оръжие, по-силно от всяко насилие. Кое?

 

- Разумното Божествено Начало!

 

Сега на вас казвам: развърнете крилата на това Начало у вас, дайте му път да се прояви - и ще паднат веригите, мъките ще станат спомени и препятствията - детски играчки!

 

Приближете се до вашата майка, Природата, като нейни умни деца, и ще видите, че по-мека от нея няма, но и по-строга няма! По-чувствителна няма, но и по-безчувствена няма. Тя говори на всички езици, разбира всички същества. Но тя има и свой език. И когато ви извика да ви гости - тя говори на вашия език. Но когато вие отидете при нея, на нейния език ще й говорите - инак глуха ще бъде тя!

 

А на гости можеш да отидеш само когато си направил погрешка. И ще ти дойдат на гости само когато си направил някакво добро.

 

И тъй, когато се молиш Богу, то значи - на гости при Него отиваш. Само когато си направил погрешка, имаш право да разговаряш с Него. А направите ли добро - тия, на които си сторил доброто, ще идат при Него, а не ти. За доброто ще говорят те, а за злото - ти сам, - и за доброто, което тебе са сторили!

 

Защото казвам ви: да живееш, то е да изправяш погрешки! От качване по върховете и слизането в долините се добива знанието. И всяка култура, която възхожда, ще залезе. И на залез със себе знанието ще носи - за другата, която иде след нея.

 

Днес хората търсят Любовта - и Христа - чак в Палестина.

 

И мнозина по стъпките Му минават.

 

И сочат:

 

- Тук бе някога! Тук е гледал - и там стоял! Тук е въздишал за храма, там е плакал за децата израилеви...

 

Но сега Го няма ни тук, ни там... Един е Христос. И който Го търси с всичкото си същество, ще Го намери - навсякъде е Той - и в тебе самия!

 

Един е и пътят към Него - приложеното Слово в живота ни!

 

А словото на Любовта е в лъчите на изгряващото слънце; и в разцъфтяващия цвят, и в капката водица, която носи живот за жадния.

 

И гдето има усмивка и Свобода, Истина и радост, кротост и милосърдие - Христос е това!

 

Гдето сълзите спират, Надеждата пристъпя, а умът, хванал волята за ръка, казва: «Напред - доброто е, което иде» - Христос е това!

 

Когато болките някъде затихват; когато веригите се разкъсват без звън излишен; когато в дъното на душите, всред мрака някъде се палва светилце; когато в тъмното небе на бурната нощ за моряка блесне звездица - Христос е това! - Великата Любов, която наднича през далечината и бди над всичко...

 

И вие я знаете, защото нейни чада сте - и синове човешки.

 

Казвам ви: Пазете, не убивайте вашите мисли! Свещено пазете вашите чувства! За нищо не разменяйте вашите идеи!

 

Да се облечеш в скъпа премяна - много е нужно; да имаш дворци и богатства - мнозина трябва да работят за теб; да имаш много приятели - трябва да даваш надежда за нещо или да раздаваш нещо; но да мислиш хубаво и да чувствуваш благородно - какво ти струва?

 

Отблъснете вълните на чуждата мисъл и, като самовластии царе, отворете вратите на душите си за най-висшата идея; очите си - за най-красивата светлина, ушите си - за най-хармоничната музика; устата си - да изречете най-благата дума!

 

Слуги станете на най-красивата идея, на най-възвишеното чувство - и царе ще бъдете на земята! Всяка идея има своето време на въплощение - и който знае да чака, ще дочака! Ако тогава тялото си отгледаш здраво и силно -цялата природа ще ти съдействува. Ако въздигнеш своите чувства и сърце, цялата природа е на твоята страна; ако отвориш ума си за светлината и духа си - за Духа на вечността, цялата природа е в твоя услуга.

 

И всичко това е крачка напред.

 

Но който не съзнава, че носи Вечната Искра в себе - той спи още, макар да мисли, че работи в света!

 

А който вижда - вижда!

 

И казвам ви: Ако можете да видите - и през очите на звяра пак Бог наднича! Но виждат Го само тия, които преодоляват мъчнотиите - тям дават сила -и всичко им помага.

 

И вие сега сте в най-добрите условия - най-мъчните, - но гдето няма мъчнотии, там деца поставят.

 

А вие порастохте вече - и пак деца сте, защото мнозина още търсите лесния път - а най-тежкият е той!

 

И казвате: няма случайност - и спирате там.

 

Но ако няма случайност, има друга воля: зад волята - разум; зад разума - цел. И когато не разбират това, идат страдания, болести и самата смърт -и техния език разбират всички! Защото великата майка, природата, туря на работа всички - опитва ви тя! И последната дума е нейна. И ако искате да върви тя с вас - по законите й вървете вий самите.

 

Едни чрез ума си, други чрез сърцето, трети чрез волята надничат в нейните чертози. Но тя е у вас - и вие сте в нея.

 

Затова казвам ви: градете в себе [си], реализирайте доброто, творете характера си!

 

И вечер, когато стихнат бурите на деня и пристъпи нощта на пръсти, прегледай живота си през целия ден и виж какво придоби и какво изгуби. И ако сте напрашили погрешка, идете на гости при Великия Извор - и пийте от неговите ясни струи!

 

И там, в зорите на деня, ще ви разкрият цената и силата и дълбоката наука на сълзите, извикани от вашата погрешка ...

 

Ще ви покажат дървета, отрупани с плод, поливани със сълзите на хора. И ще ти откъснат и дадат плод и на тебе - и други да ще ти, за да отнесеш на тия, които си разплакал...

 

Защото всички, които са завършили пътя си, плакали са - и вие ще плачете!

 

Защото плодовете от градината на живота растат от вашите сълзи: всички страдания и скърби дават плодове.

 

Зная, потръпват мнозина пред мисълта за страдания - но те пътища са към висините на човешките стремежи.

 

И тъй, освободете се от звяра! Умът ви е вече свободен, остават сърцето и волята още: само главата на Сфинкса е човешка!

 

Турете ума си да прави път на сърцето, а сърцето - пътя на волята!

 

Хвърляйте скърбите си като роса по нивите си, а радостите донесете в домовете - и пътят ще ви отведе при този, когото търсите.

 

И когато го намерите, не му говорете за вашите погрешки, а доброто му покажете - вашето най-малко добро!

 

При извора пийте, ако горите от жажда - а после ще има вода да измиете и праха от тежкия път на живота!

 

Оставете злото да върви по своя друм, но придружете доброто в неговия - и тогава заедно ще занесете радостите на душите, които чакат...

 

И не казвам да рушите старото - нека живее с новото: бащата - при сина - но бащата да не умира! И дъщерята - при майката - но майката да не умира! И тогава гении ще се раждат: съвокупност от хиляди души, отиващи по един път - мнозина ще работят, но един ще носи светлината. Него хората ще кичат с имена и слава; нему ще въздават спомени и почит!

 

Работете и вие - и при вашата воля други воли ще дойдат, и при вашия ум други умове ще се приложат - и тогава и Този, за Когото вий живеете, ще ви помогне, защото Той винаги помага на верните деца, които носят Неговата мисъл, живеят с Неговото Слово и изпълняват Неговата воля.

 

И плачете понякога - сълзите Христови спасиха остатъка от еврейския народ; събудиха душите - капки от жива вода бяха те!

 

Аз не искам сълзите ви да паднат на суха земя, нито на камък, но да паднат на такава земя, на която да принесат своя плод.

 

И работете върху себе си, изчистете тялото, сърцето и ума - три царства са това, отдавна те чакат своите разумни царе! А което ви е дадено, няма кой да ви го вземе - всичките бисери, които оплаквате отпосле, вие сами хвърлихте в калта!

 

Със сила човек се е родил. И доброто с него е било, защото, ако грехът е негово наследие, и доброто е също - и преди това!

 

В доброто всичко расте, цъфти, върже плод и зрее - а в злото и смисълът на живота се губи!

 

И тъй, казвам ви: Добри бъдете, за да ви е тялото здраво и светъл умът, чисто сърцето - за да любите.

 

Защото само който люби, ще живее. А който живее, ще познае Мъдростта.

 

Мъдростта ще донесе светлината и Истината. А истината - простор, широта и свобода в живота. И правда. А правдата - равновесието.

 

И тъй, започнете с най-малкото добро - турете начало!

 

Съблечете дрехите на звяра. И когато излезете от тях, ще ви посочат и ще кажат:

 

- Ето Човекът!

 

А вие ще знаете: Любовта ви роди - и това ще е Ден първи\

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...