Jump to content

ВСИЧКИ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ БОГАТИ


Recommended Posts

ВСИЧКИ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ БОГАТИ

- За едно само мечтая, Учителю - говори момък цял зачервен, седнал малко сгърбен на стола. - Може да го намерите за лошо, за много

материалистично, но аз искам да бъда богат, много богат.

Учителят го гледа усмихнато. Младежът се смущава още повече, черви и запотява бързо, но настоява на своето.

- Не ми се смейте, Учителю, искам най-после...

- Та ти искаш това, което имаш вече - казва му Учителят.

- Как имам? Не знам ли колко и какво имам?

- Колко и какво имаш, ти сам не знаеш, както не знаеш и самата дума «богат» какво значи.

- Как да не знам? Богат, да имам пари - това е много проста работа.

- Ами едно чекмедже, в което има пари, богато ли е? Първоначално богат е имало съвсем друг смисъл.

- Какъв?

- Вземете самата дума, или някоя друга сходна: Рог, който има рог - рогат. Бог - който има Бог - богат. Имотен и богат не е едно и

също нещо.

- А, значи...

- Да, първоначално богат е бил човек, който е имал Бога в душата си и Го [е] проявявал с делата си. Така и ти, и аз, и всички можем да

бъдем богати!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...