Jump to content

Ами Вашето учение какво е?


Recommended Posts

Ами Вашето учение какво е?

- Нашето? Не, то е на всички разумни същества. То е новото Божествено учение, което открай време иде и носи живот на всички. То е приложението на Божествената Любов, Божествената Мъдрост и Божествената Истина в сегашния живот според новите методи, за да може човек да стане разумен и съзнателен проводник и изпълнител на Божията Воля.

- Как може да стане това? - запитаха неколцина изведнъж.

- Е, това ще учите - каза Учителят засмян. - И тия братя и сестри, които са около вас, са ученици на това велико училище. Там има салон и книги, а има и велик салон и ненаписани книги - посочи той с широк замах към небето - И вие самите живи книги сте. И то от най-интересните. Остава само да започнете да учите.

- Искаме! - обадиха се няколко души.

- Който търси, намира - каза Учителят и като вдигна ръка за поздрав, тръгна си.

Всичко относно книгата се адресира до Л. Лулчев, ул. «Опълченска» № 64, София 3.

Цена 5 лева

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...